În 3 decembrie 2015 Orășelul Copiilor din Oradea fost gazda evenimentului de marcare a Zilei Internaționale a persoanelor cu dizabilități de către cadrele didactice și copiii de la CSEI Cristal Oradea. Evenimentul a avut în centru conferința de lansare a parteneriatului strategic Erasmus+ Thinking Globally, Learning Together (2015-2018)
În deschidere directorul CSEI Cristal Oradea , prof. Rodica Lezeu a subliniat importanța zilei de 3 Decembrie ca Zi Internațională a persoanelor cu dizabilități și necesitatea parteneriatului mai sus amintit în cadrul activității instructiv educative din instituție. „Conform statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 10% din populaţia lumii trăieşte cu o deficienţă, Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi fiind marcată din anul 1992 printr-o hotărâre a O.N.U, oferindu-ne prilejul de a ne exprima solidaritatea faţă de persoanele cu handicap. Semnificaţia acestei zile constă în sensibilizarea populaţiei privind efectele unei dizabilităţi asupra vieţii şi combaterea discriminării.” – a precizat Rodica Lezeu.
Cadrele didactice participante la activitățile transnaționale Erasmus+ Thinking Globally, Learning Together vor fi instruite în metode europene de predare inovatoare, în abordări diferite în cazul învățării individualizate și vor fi în măsură să instruiască la rândul lui colegii în acest domenii.
A urmat apoi prezentat un mini- spectacol cu mai multe momente artistice pregătite de copiii CSEI Cristal singuri sau în colaborare cu alte instituții de învățământ din comunitatea locală, în parteneriat SNAC cu Liceul Economic Partenie Cosma Oradeaşi cu Liceul de Arte Oradea (coordonator prof. Nada Panait).
Prof. Mariana Ramona Vesa, cordonator al parteneriatului strategic Erasmus+ Thinking Globally, Learning Together, a făcut o scurtă prezentare a acestuia. Parteneriatul reunește instituții de învățământ special din 7 țări europene: Anglia, Belgia, Turcia, Polonia, Spania, Bulgaria și România . Obiectivul central al proiectului este contactul și punerea în aplicare a unor abordări inovatoare în învățarea personalizată pentru copiii cu dizabilități medii, grave și profunde din școlile partenere.
Partea a doua a evenimentului a constat într-o masă rotundă cu tema Comunitatea în sprijinul copilului aflat în dificultate și marcarea a 50 de ani de existență a CSEI Cristal Oradea. La masa rotundă au fost prezente actuale și foste cadre didactice ale CSEI Cristal , prilej de rememorare a unor evenimente și persoane marcante din viața instituției. Ziua s-a încheiat într-un cadru festiv cu speranța într-un viitor de succes, plin de realizări profesionale.
Erasmus+ Thinking Globally, Learning Together
Cadrele didactice participante la reuniunile de proiect vor putea beneficia de activități de formare-predare-învățare oferite de fiecare școală parteneră: un work-shop pe tema abordării educative a copiilor cu deficiențe senzoriale multiple ( oferit în România de către cadrele didactice CSEI Cristal în perioada 7- 11 martie 2016), un curs de formare în tehnica Interacțiunii intensive și învățarea în aer liber (în Marea Britanie),un work-shop privind utilizarea tehnicii biofeedback si a terapiilor în SOSW (în Polonia), un training privind tehnici logopedice și metoda Montessori (în Bulgaria),un work-shop privind utilizarea proiectelor tematice în lucrul cu elevii cu CES (în Spania) , un curs de instruire în formarea autonomiei sociale la copiii cu deficiențe grave și altul în autism (în Belgia) și un work-shop privind utilizarea poveștilor terapeutice (în Turcia). Deasemenea,copiii implicați vor dobândi noi deprinderi sociale și își vor îmbunătăți gradul de conștientizare și expresie culturală. În partea a doua a prezentării d-na profesor a expus succint celor prezenți rezultatele reuniunii transnaționale de proiect care s-a derulat în Spania în perioada 23-26 noiembrie 2015, găzduită fiind de Centro de Educación Especial PROA, Cáceres.
La rândul lor, invitaţii din comunitate prezenţi la eveniment şi-au exprimat părerile, fiind prezenţi inspectorul şcolar pentru învățământul special, prof. Alina Vese, inspectorul educativ, prof. Daniela Duma, inspectorul pentru educație timpurie, prof. Lucia Caciora, Dumitru Muscă, director în cadrul Consiliul Județean Bihor, conf. univ. dr Ioan Chelemen (Universitatea din Oradea), Mioriţa Săteanu (Uniunea Femeilor Bihor), prof. Angela Marușca (director CSEI Orizont Oradea), prof Carmen Ilisie (director CSEI nr 1 Oradea), prof. Marcela Todica (director LT Gheorghe Barițiu Oradea), prof. Rodica Ciocan (director GPP 45 Oradea), prof. Radu Rus (director Liceul Ortodox Roman Ciorogariu), prof. Maria Nan (director GPP nr 52 Oradea), Lucia Ciobanu din partea Asociației Down România, cadre didactice implicate în SNAC de la Liceul de arte Oradea și și mulți alți invitați din comunitatea locală. S-au aflat alături și cadre didactice ale CSEI Cristal, copii și părinții acestora.
Au conlucrat la buna desfășurare a evenimentelor zilei cadrele didactice CSEI Cristal : director, Rodica Lezeu, consilier educativ, Maria Ramona Vesa, Aurelia Opriș, Gabriela Pleș, Adriana Crișan, Elena Ovănescu, Sanda Popa, Angela Coneac, Stela Todea, Monica Kover, Valentina Gheorghiu, Emilia Burcă, Aurelia Copăcian, Boroș Györgyi, Anturia Merțan, Bar Emöke, Drimba Rita, Mihalea Moldovan, Oprea Eva, Herman Szabolcs, Bianca Buboiu, Dorina Tanc, Viorica Dobran şi Anca Dura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam