Pentru identificarea proprietarului sau deținătorului legal al vehiculului marca Dacia (fără număr de înmatriculare), care ocupă domeniul public pe strada Ovid Densuseanu din municipul Oradea și pentru care Poliția Locală a întocmit Procesul verbal de constatare seria AFS, nr. 2000 și somația nr. 0845 (afișată în data de 05.11.2015 pe caroseria mașinii), Serviciul Parcări din cadrul Administrației Imobiliare Oradea (AIO) anunță că vehiculul e presupus a fi abandonat sau fără stăpân, conform prevederilor Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ−teritoriale.
Fiind necesară eliberarea domeniului public, vehiculul fără număr de înmatriculare va fi ridicat, transportat și depozitat în spațiul special destinat depozitării vehiculelor abandonate sau fără stăpân.
În situația în care vehiculul nu va fi revendicat de proprietar sau de deținătorul legal, după expirarea unui termen de 10 zile de la data anunțului, acesta va trece în proprietatea Municipiului Oradea și va fi valorificat în condițiile legii.
Informații suplimentare se pot obține la Serviciul Parcări, str. Piața Unirii nr. 1, tel: 0259/409.419.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam