Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius a derulat proiectul „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. Valoarea totală a proiectului a fost de 1.637.659 lei, contribuţia financiară nerambursabilă a Uniunii Europene s-a cifrat la 90%, iar cea a Guvernului României la 10%.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 41 de luni, începând cu 30 iulie 2012. Pentru asigurarea realizării corespunzătoare a activităților din acest răstimp, s-a constituit o echipă, denumită Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), formată din 5 membri.
Proiectul a vizat, în principal, realizarea unui cadru de management eficient pentru siturile de importanţă comunitară ROSCI0049 Crişul Negru cu suprapunerea cu ROSPA0015 Câmpia Crişului Alb şi Crişului Negru (toată suprafaţa nordică a acestui SPA începând cu limita de suprapunere cu SCI), ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea cu includerea ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei cu suprapunerea cu ROSPA0115 Defileul Crişului Repede-Valea Iadului (numai suprafaţa care se suprapune cu SCI) şi ariilor protejate de interes naţional 2.174 Defileul Crişului Negru la Borz şi 2.178 Dealul Păcău, în vederea conservării biodiversităţii, a habitatelor şi a speciilor de importanță comunitară şi a creşterii capacităţii instituţionale de administrare a custodelui APS Aqua Crisius.
Activitatea de cercetare necesară obţinerii rezultatelor scontate s-a desfăşurat pe o suprafaţă de 11.413 ha, urmărindu-se realizarea a 31 de studii, 18 baze de date și 71 de hărţi GIS incluse în 6 Planuri de management ale siturile vizate.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

I Manager proiect: Andrei TOGOR I

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam