În comunicatul de presă am făcut o analiză a sesizărilor înregistrate la „Telefonul Prefectului” în perioada iunie –septembrie 2015.

La o analiză a sesizărilor primite telefonic în perioada mai sus menţionată au fost înregistrate un număr de 95 de sesizări (apeluri telefonice) pe diverse probleme cum ar fi: fond funciar, în număr de 19, soluţionate de Serviciul Juridic din cadrul Instituției Prefectului Județul Bihor. Alte probleme semnalate au fost cu referire la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (5), probleme legate de drumuri, căi ferate (5), unele legate de pensii, alocaţii, probleme sociale (7), termoficare, canalizare, apă, curent, canalizare (15), mediu (4), sentinţe judecătoreşti (4), solicitări audienţă (10), altele (26).
Sesizările primite pe fondul funciar se refereau la: neatribuirea suprafeţelor de teren solicitate; imposibilitatea de a folosi terenul avut în proprietate din pricina drumului de acces, neatribuirea suprafeţei solicitate pe vechiul amplasament, probleme legate de asociaţiile de păşunat; un cetăţean a sesizat faptul că nu i s-a eliberat titlul de proprietate, deşi este beneficiar al unei sentinţe judecătoreşti; solicitări de puneri în posesie. Menţionăm faptul că toate aceste sesizări au fost de competenţa Comisiilor locale de fond funciar şi au fost transmise prin adrese de către Serviciul Juridic al Instituţiei Prefectului judeţului Bihor autorităţilor publice locale competente pentru soluţionare.
Sesizările făcute cu referire la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate se refereau la carduri de sănătate neprimite de cetăţeni sau la coada de la ghişee, ori solicitarea de către un cetăţean a unui aparat auditiv. Toate aceste sesizări au fost soluţionate în mod favorabil pentru cetăţeni.
De asemenea, s-au primit telefoane cu reclamaţii ce au vizat termoficarea,(transmise la Termoficare şi soluţionate de această instituţie) întreruperi de apă, probleme legate de întreruperi de curent în diverse localităţi din judeţ (transmise IRE şi soluţionate de această instituţie) sau chiar probleme legate de capacele de canal la intrarea în Oradea dinspre Sînmartin. Această din urmă problemă a fost redirecţionată Companiei de Apă-Canal (instituţie competentă în domeniu) şi soluţionată prin schimbarea acestora.
Au fost făcute sesizări telefonic pe probleme legate de pensii, alocaţii sau probleme sociale, de exemplu un pensionar cu handicap (din comuna Borod) a solicitat repararea drumului pentru a putea fi transportat la dializă. Această solicitarea a fost transmisă la Primăria Borod şi soluţionată la nivel local.
Aceste sesizări au fost preluate de Compartimentul Coordonare Servicii Publice din cadrul Prefecturii Bihor, iar cele ce nu au intrat în sfera de competenţă a Instituţiei Prefectului Județul Bihor au fost trimise spre soluționare instituțiilor competente.

Totodată s-au înregistrat și 10 cereri de înscriere în audiență la prefect, acestea fiind soluţionate conform prevederilor legale.
Toate apelurile primite au fost înregistrate şi s-a încercat o soluţionare promptă, eficientă şi conform legislaţiei în vigoare în sprijinul cetăţeanului.

Subliniem încă o dată faptul că, cetățenii se pot adresa prefectului județului Bihor la numărul de telefon 0259-431.608 pentru soluționarea problemelor apărute în județul Bihor, care sunt de competența Instituției Prefectului județului Bihor.

Cancelaria Prefectului judeţului Bihor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam