Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 779 /19.11.2015 s-a aprobat în perioada 14 decembrie 2015 – 29 ianuarie 2016, sesiunea de depunere a dosarelor pentru solicitanţii care doresc repartizarea unui spaţiu aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea, către diverse organizaţii non-profit (asociaţii, ligi, fundaţii, uniuni, instituţii publice, artişti etc).
Organizaţiile non-profit vor depune la Registratura Administraţiei Imobiliare Oradea din cadrul Primăriei Oradea (în Piramidă, ghişeul nr. 7 şi nr. 9) un dosar care va trebui să cuprindă raportul de activitate pe perioada 2014 – 2015, planul de management – obiective propuse pe perioada 2016 – 2017 (model conform Anexei nr.1), precum şi următoarele acte:
– Actele organizaţiei (Certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, Statut, Act constitutiv, Hotărârea judecătorească de înfiinţare);
– Declaraţia reprezentantului legal din care să rezulte că nu se află în litigiu cu autoritatea locală;
– Certificat fiscal eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Oradea;
– Certificat fiscal eliberat de Direcţia de taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei municipiului Oradea;
– Ultimul bilanţ contabil, înregistrat la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Oradea respectiv Balanţa de verificare întocmită la data depunerii actelor;
– Declaraţia reprezentantului legal din care să reiasă că nu beneficiază şi nu a beneficiat de un alt imobil aparţinând autorităţii locale, cu excepţia celor al căror raport de locaţiune a fost întrerupt din alte considerente decât din culpa lor;
– Declaraţia reprezentantului legal din care să reiasă că nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare;
– Declaraţia reprezentantului legal din care să reiasă că nu deţine în proprietate un imobil.
De menţionat că, pentru Anexa 1 – Model plan de management, persoanele interesate se pot adresa personalului care deserveşte ghişeul nr. 7 sau nr. 9 din Centrul de relaţii cu publicul – Piramida, Primăria municipiului Oradea, sau pot vizita site-ul: www.aioradea.ro şi www.oradea.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam