În cursul acestei săptămâni, la Primăria Oradea a avut loc întâlnirea reprezentanţilor societăţilor Aloref Alba Iulia şi Ascom Internaţional Bucureşti – Ştefan Boghiu şi Florin Popa, cu cei ai Municipiului Oradea – primarul Ilie Bolojan şi dl Eduard Florea, manager public, întâlnire care a avut loc cu ocazia faptului că Muşat&Asociaţii Restructuring/Insolvency S.P.R.L., în calitate de lichidator al Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice TERMOELECTRICA S.A. Bucureşti a finalizat procedura de vânzare a activului CET II Oradea, situată în Oradea, str. Ogorului nr. 2, în favoarea asocierii formate din societăţile Aloref Alba Iulia şi Ascom Internaţional Bucureşti.
Ţinând cont de importanţa activului CET II Oradea, atât din punct de vedere al terenului ce poate fi redat circuitului economic, dar şi prin prisma problemei de mediu reprezentată de halda de cenuşă şi zgură, Municipiul Oradea prin Primăria Municipiului Oradea şi asocierea formată din societăţile Aloref Alba Iulia şi Ascom International Bucureşti, în calitate de proprietari ai activului CET II Oradea, pentru demolarea/demontarea/dezafectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente activului CET II, valorificarea terenului disponibil, precum şi închiderea ecologică a haldei de cenuşă şi zgură s-au convenit că Asocierea societăţilor Aloref Alba Iulia şi Ascom International Bucureşti:
1. va finaliza în termen de 24 luni de la obţinerea autorizaţiei de desfiinţare, dar nu mai târziu de 31.12.2018, lucrările de demolare/demontare a construcţiilor şi instalaţiilor aferente activului CET II, cu excepţia celor care pot fi valorificate în scopul prevăzut.
2. va finaliza în termen de 24 de luni de la obţinerea avizului/acordului de mediu, dar nu mai târziu de 31.12.2018, lucrările de ecologizare a haldei de cenuşă şi zgură.
3. va colabora cu Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea pentru înfiinţarea unui parc industrial, conform legislaţiei incidente, în scopul valorificării terenurilor şi infrastructurii disponibile prin atragerea de investitori.
Totodată, municipiul Oradea, prin Primăria Municipiului Oradea:
1. va pune la dispoziţia partenerului, în măsura în care dispune, cantitatea de pământ necesară realizării stratului vegetal pentru ecologizarea haldei de cenuşă şi zgură.
2. va sprijini partenerul în obţinerea avizelor, autorizaţiilor necesare derulării activităţilor de demolare, demontare, dezafectare a instalaţiilor şi construcţiilor componente ale activului CET II, respectiv pentru închiderea ecologică a haldei de cenuşă şi zgură.
Activul CET II Oradea este format din două componente, astfel:
– un activ în suprafaţă de 50,16 ha, din care 45,3 ha ocupat de construcţii care oferă posibilitatea unei valorificări prin dezmembrarea în scopul vânzării a părţilor metalice din construcţii şi apoi prin valorificarea terenului.
– un activ cu sarcini care este în realitate un pasiv ce constă într-o haldă de cenuşă şi zgură, suprafaţă 92 ha, care ridică o problemă majoră de mediu prin poluarea cu particule de zgură şi cenuşă a aerului din zonele din vecinătate, unde se regăsesc două obiective turistice de interes naţional şi internaţional – Băile 1 Mai şi Băile Felix, care îşi propun îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a sănătăţii turiştilor şi nicidecum alterarea acesteia prin expunerea acestora la respirarea unui aer poluat şi plin de particule nocive.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam