În cursul lunii ianuarie 2015, Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei municipiului Oradea a elaborat un proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare a Municipiului Oradea. În luna februarie, proiectul a fost postat pe site-ul instituţiei, cetăţenii având posibilitatea să trimită prin e-mail sugestii şi propuneri privind regulamentul, iar la începutul lunii martie, la Primăria Oradea a avut loc dezbaterea publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea regulamentului. Forma finală a acestuia, modificată în urma dezbaterii publice, va fi supusă aprobării Consiliului Local în şedinţa extraordinară de joi, 26 martie 2015.
Regulamentul stabileşte cadrul juridic unitar al serviciului public de salubrizare al Municipiului Oradea. El prevede că operatorii serviciului de salubrizare îşi pot desfăşura activitatea pe teritoriul municipiului Oradea numai pe baza licenţei emise de A.N.R.S.C., aceasta desfăşurându-se sub controlul, conducerea şi coordonarea administraţiei publice locale. De asemenea, toţi producătorii şi deţinătorii de deşeuri au obligaţia să deţină contract încheiat cu operatorul serviciului de salubrizare.
În privinţa colectării propriu-zise a deşeurilor, regulamentul prevede obligativitatea precolectării de către persoanele fizice şi juridice a deşeurilor, în sistem dual (fracţie uscată şi fracţie umedă), în recipienţi tip pubele, containere sau pungi/saci de plastic de culori diferite. Recipienţii/sacii de plastic vor fi puşi la dispoziţie contra cost de operatorul de salubrizare sau valoarea lor va fi cuprinsă în tariful de salubrizare.
Una din noutăţile regulamentului este că preluarea deşeurilor din recipientele şi containerele amplasate în punctele de colectare de către alte persoane decât operatorii licenţiaţi pentru prestarea activităţii constituie infracţiune de furt şi se sancţionează conform legii. Pentru punctele de colectare a deşeurilor cu acces controlat (platforme îngrădite), asociaţiile de proprietari au obligaţia de a asigura permanent închiderea uşii de acces în interiorul punctelor de colectare.
De asemenea, în cazul celor care generează deşeuri din construcţii sau amenajări interioare, este obligatorie încheierea de contracte pentru transportul acestora cu operatorul licenţiat, fiind interzisă efectuarea de lucrări de construcţii sau de amenajare fără deţinerea unui recipient pentru depozitarea molozului pus la dispoziţie de operatorul licenţiat.
În vederea respectării prevederilor acestui regulament, Poliţia Locală, RER şi Poliţia ecologică vor organiza patrule în vederea confiscării deşeurilor de la persoanele care scotocesc în gunoaie sau care îşi însuşesc materiale reciclabile din containerele pentru colectarea selectivă a deşeurilor. De asemenea, în perioada următoare aprobării regulamentului, Poliţia Locală va începe controale la persoane fizice şi la agenţii economici pentru verificarea existenţei contractelor de salubrizare.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam