Potrivit prevederilor O.M.F.P. nr.513/30.04.2015 a fost aprobat modelul şi conţinutul “Registrului de bani personali” , obligatoriu de constituit de operatorii economici care au obligaţia de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.Deschiderea acestui registru se notifică de operatorii economici în termen de 5 zile lucrătoare de la data de 30.04.2015 , organul fiscal competent de administrare , printr-o adresă scrisă . Operatorii economici ce au mai multe unităţi de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor ce funcţionează ca şi puncte de lucru , vor constitui câte un registru pentru fiecare unitate şi vor depune la organul fiscal ce administrează evidenţa fiscală a sediului social (domiciliului fiscal) câte o notificare pentru fiecare unitate , fără a prezenta registrele în format hârtie.

Ioan Mihaiu
şef administraţie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam