În luna noiembrie a anului trecut, Primăria Municipiului Oradea a iniţiat şi depus un proiect în cadrul Programului de Cooperare Transnaţională Dunărea, având ca obiectiv protecţia şi promovarea sustenabilă a moştenirii culturale Art Nouveau în regiunea Dunării.
În urma primei evaluări a proiectelor depuse, proiectul Municipiului Oradea a fost selectat între primele 100, din totalul de 613 idei de proiecte, fiind astfel invitat să depună documentaţia pentru a doua etapă a procesului de evaluare.
Relevanţa subiectului propus, precum si activităţile planificate în cadrul proiectului au atras instituţii prestigioase, iar Primăria Municipiului Oradea şi-a asumat astfel rolul de lider la nivel regional în acest domeniu.
Parteneri în cadrul proiectului sunt:
1. Muzeul de Arte Aplicate – Budapesta, Ungaria
2. Institutul de Planificare Urbană a Republicii Slovenia – Ljubljana, Slovenia
3. Muzeul de Artă Contemporană MAK – Viena, Austria
4. ICOMOS Romania – Bucureşti, România
5. Muzeul de Arte şi Meşteşuguri – Zagreb, Croatia
6. Compania publică de promovare turistică „Szeged şi Regiune” – Szeged, Ungaria
7. Fundaţia Bibliotecii Academiei de Ştiinţe şi pentru Sisteme Informatice – Sofia, Bulgaria
8. Primăria Subotica – Serbia
9. Institutul Republican pentru Protejarea Monumentelor Culturale – Belgrad, Serbia
Parteneri asociaţi:
10. Reţeaua Europeană a Oraşelor Art Nouveau – Bruxelles, Belgia
11. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Bucureşti, România
Întregul proces privind depunerea proiectului a fost coordonat de către doamna arhitect şef Adriana Lipoveanu, Instituţia Arhitectului Şef, doamna Angela Lupşea, director executiv al Fundaţiei de Protejarea Monumentelor Istorice din judeţul Bihor şi domnul Sebastian Boniş, consultant de specialitate. Valoarea totală a proiectului este de 1.650.000 euro, din care Municipiului Oradea are 320.000 euro, format din: 2% contribuţie locală, 13% contribuţia Statului Român şi 85% finanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională.
În măsura în care va fi selectat spre finanţare, proiectul va oferi Municipiului Oradea un set de instrumente care să permită o protecţie mai eficientă a patrimoniului istoric reprezentat de curentul Art Nouveau prin intermediul unei unităţi de coordonare din regiunea Dunării. Oradea va elabora un plan urbanistic pentru zona construită protejată din centrul oraşului, inclusiv 5 planuri de management al unor clădiri reprezentative stilului Art Nouveau cu o valoare deosebită. De asemenea, specialişti în domenii relevante (urbanism, managementul public al valorilor culturale, arhitecţi, restauratori) vor avea ocazia să participe la cursuri de specializare, în cadrul cărora vor avea acces la cele mai performante metode din domeniu, practicate la nivel european.
Prin acest proiect, Oradea va beneficia de o largă mediatizare la nivel european şi, nu în ultimul rând, de instrumentele de promovare turistică incluse în acţiunile care se vor realiza, cum ar fi o aplicaţie mobilă pentru prezentarea valorilor Art Nouveau, un film de prezentare a curentului Art Nouveau în regiunea Dunării (incluzând şi Oradea), respectiv organizarea în 2017 şi 2018 a unei serii de evenimente dedicate Zilei Mondiale Art Nouveau, sărbătorită simultan în 8 oraşe europene din regiunea Dunării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam