În perioada 11 august – 31 decembrie 2015, Universitatea din Oradea derulează, în parteneriat cu Avensa Consulting SRL, proiectul ACCES (POSDRU/189/2.1/156839) cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă”.
Proiectul are ca obiectiv general îmbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a 160 de studenţi de la Universitatea din Oradea, prin dobândirea competenţelor necesare integrării şi menţinerii pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi dinamică, precum şi prin creşterea adaptabilităţii acestora la cerinţele primului lor loc de muncă, aferent studiilor pe care le urmează.
Proiectul „ACCES” este complementar strategiei Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării, care are printre obiectivele prioritare pregătirea viitorilor absolvenți pentru a răspunde cerințelor angajatorilor privind calificările și aptitudinile necesare.
Pe parcursul implementării sale, proiectul a vizat trei tipuri de activități:
• consilierea și orientarea profesională a studenților pentru facilitarea tranziției de la școală la viața activă (care a cuprins, ca direcții de acțiune: evaluarea psiho – aptitudinală a studenților și realizarea profilului profesional al acestora; activități de consiliere, desfășurate în grupuri de 20 de studenți, consiliere individuală, care au avut ca scop creșterea motivației studentului de a intra pe piața muncii);
• organizarea de workshop-uri și ateliere de schimb de bune practici, pe teme precum: „Egalitate de șanse și de gen pe piața muncii”, „Prezentare la primul interviu”, „Cum să-ți găsești un loc de muncă”, „Instrumente on-line utile în identificarea unui loc de muncă”, „Meet your employer”.
• desfășurarea de stagii de practică, pe parcursul a 20 de zile, în cadrul organizațiilor publice și private relevante pentru domeniul lor de studiu. Pe durata stagiului de practică, fiecare student a trebuit să îndeplinească, sub îndrumarea tutorelui din cadrul organizației de practică și a cadrului didactic supervizor, sarcinile cuprinse în Caietul de PracticăAstfel, proiectul și-a propus ca, prin activitățile derulate, să contribuie la consolidarea cunoștințelor teoretice ale studenților, prin aplicarea acestora la situații concrete din domeniul profesional pentru care se pregătesc, dar și a acumulării de abilități profesionale noi, care să le faciliteze accesul pe piața muncii. În consecință, în momentul finalizării stagiilor de practică, unii studenți au fost reținuți, ca și angajați, de către organizațiile de practică, în timp ce alții vor continua ca și voluntari, în cadrul respectivelor organizații.
Conferința de încheiere a proiectului va avea loc vineri, 18 decembrie 2015, începând cu ora 10:00, la hotel Ramada. În cadrul conferinței vor fi prezentate rezultatele proiectului „ACCES”. La Conferinţa de încheiere a proiectului vor participa reprezentanți ai Universității din Oradea, ai partenerului, autorități publice locale, reprezentanți ai agențiilor guvernamentale, oameni de afaceri și mass-media, precum și studenți – principalii beneficiari ai acestui proiect.

Contact:
Mircea Brie, Manager de proiect
Tel: 0259.408.167
www.igri.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam