PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ UNGARIA-ROMANIA 2007-2013
Nr. crt. Beneficiar şi Parteneri Titlu proiect Programul de finanţare Valoare totală (inclusiv TVA) Perioada de implementare Informaţii suplimentare
1. Lider de proiect:
ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company
Partener: Consiliul Judeţean Bihor Stabilirea unei strategii de lungă durată privind alimentarea cu apă potabilă şi monitorizarea sistemului în regiunea Érmellék – Valea Ierului,
Acronim: IERWATER, HURO/1101/167/1.3.2 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013, Axa 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie a dezvoltării comune, durabile a ariei de cooperare, Domeniul major de intervenţie , 1.3 Protectia mediului, 1.3.2 Managementul apelor
4.141.126,20 lei 02.01.2013 – 30.06.2015 Manager proiect:
Irén KECSKÉS
e-mail. ballamonika72@gmail.com
Site proiect:
www.ierwater.eu

2. Lider de proiect este Asociația Microregiunea Békés, Ungaria,
Parteneri: Consiliul Județean Bihor, Consiliul local al comunei Borș, Consiliul local al comunei Cetariu și Consiliul local al comunei Biharia, pe partea română Boundless World – Lume fără frontiere – construirea unei rețele de fibră optică între Microregiunea Békés și județul Bihor,
Acronim FONGA, HURO/1101/002/1.2.1 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013, Axa prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie a dezvoltării comune, durabile a ariei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de internet cu bandă largă. 1.234.865,00 lei
01.01.2013- 30.06.2015 Manager proiect:
Maria SIMON
e-mail:
arhitect_sef@cjbihor.ro

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

3. Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor, 15 UAT-uri partenere:
Sacueni, Auseu, Cabesti, Cherechiu, Cristioru de Jos, Diosig, Magesti, Pomezeu, Rabagani, Remetea, Rosiori, Sarbi, Spinus, Tulca, Vadu Crisului Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor grupul I POSCCE 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 6.528.226,76 lei 07.12.2013 31.12.2015 Manager proiect:
Mihaela ROŞAN
e-mail: rosan.mihaela@cjbihor.ro

4. Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor, 15 UAT-uri partenere :
Abram, Batăr, Biharia, Câmpani, Cetariu, Copăcel, Lăzăreni, Girişu de Criş, Ineu, Lazuri de Beiuş, Paleu, Pocola,
Sânicolau Roman, Tămăseu,
Uileacu de Beiuş Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor -grupul II POSCCE 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 6.532.765,16 lei
09.02.2014 31.12.2015 Manager proiect:
Mărioara Carmen SOLTĂNEL
e-mail: soltanelcarmen@yahoo.com

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

5. Consiliul Judeţean Bihor,
ADI TRANSILVANIA DE NORD Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – et III
Programului Operaţional Regional 2007-2013 11.600.000 lei 27.03.2014

01.09.2015 Asistent manager din partea CJ Bihor:
Dan POINAR
e-mail: danpoinar@cjbihor.ro

6. Consiliul Judeţean Bihor Modernizare DJ191 Marghita – Tăşnad Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură” 61.945.923,65 lei 27.04.2015 26.12.2015 Manager proiect:
Filip CHEŞELI
e-mail: directia_teh@cjbihor.ro

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

7. Consiliul Judeţean Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor Managementul conservativ al Siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii
Domeniu major de intervenție 4.1 – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000 1.337.528,00 lei 20.06.2013 31.12.2015
Manager proiect:
Filip CHEŞELI
e-mail: directia_teh@cjbihor.ro

8. Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor partener: ADI ECOLECT GROUP Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor POS MEDIU, Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistememelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de interventie 2.1.: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor 71.644.541,9 lei 26.03.2014 31.12.2015
FAZA I Manager proiect:
Horia CARTIŞ
e-mail: horia_cartis@yahoo.com

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT” 2007-2013

9. Consiliul Judeţean Bihor, R.A. Aeroportul Oradea Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare Programului Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian” 99.090.993,27 lei 07.02.2014-31.10.2015 Manager proiect:
Marian GHITEA
e-mail:
retailing@aeroportoradea.ro

VALOARE TOTALĂ PROIECTE FINALIZATE ÎN ANUL 2015 264.055.969,94 LEI

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ
DERULATE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR AFLATE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE CARE URMEAZĂ SĂ FIE FINALIZATE ÎN 2016

Nr. crt. Beneficiar şi Parteneri Titlu proiect Programul de finanţare Valoare totală (inclusiv TVA) Perioada de implementare Informaţii suplimentare
10. ADI Ecoland Bihor, Consiliul Judeţean Bihor Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile -biomasă, în localitatea Săcuieni, judeţul Bihor POS CCE /Apel nr. 2 / Axa prioritară 4 – ,,Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice ’’ / Operațiunea Sprijinirea Investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei,a resurselor hidroenergetice, (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie.
Domeniul Major de Intervenție 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. 23.681.269,87 lei 05.07.2013 29.02.2016 Manager proiect:
Irén KECSKÉS
e-mail. iren.kecskes@cjbihor.ro

11. Consiliul Judeţean Bihor Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 – Programul RO02 „Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor” 1.659.020 lei 19.05.2015 30.04.2016 Manager proiect:
Aurelia DUMITER
e-mail: aurelia.dumiter@cjbihor.ro aureliadumiter@gmail.com

12. Consiliul Judeţean Bihor Înfiinţare Centru de Pregătire pentru salvatori montani în jud.Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St.Gallen PROGRAMULUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN prin Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi -Schema de grant pentru Parteneriate 1.254.536,48 lei 01.03.2015 30.09.2016 Manager proiect:
Lucia PANTEA
e-mail: elucia@cjbihor.ro

13. Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor partener: ADI ECOLECT GROUP Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor POS MEDIU, Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistememelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de interventie 2.1.: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor 111.996.324 lei 26.03.2014 30.09.2016
FAZA II Manager proiect:
Horia CARTIŞ
e-mail: horia_cartis@yahoo.com

14. VALOARE TOTALĂ PROIECTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE FINALIZATE ÎN ANUL 2016 138.591.150,35 LEI

PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ UNGARIA-ROMANIA 2007-2013
1.
Lider de proiect:
ENEREA Észak-Alföld Regional Energy Agency Nonprofit Limited Liability Company
Partener: Consiliul Judeţean Bihor Stabilirea unei strategii de lungă durată privind alimentarea cu apă potabilă şi monitorizarea sistemului în regiunea Érmellék – Valea Ierului,
Acronim: IERWATER, HURO/1101/167/1.3.2 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-Romania 2007-2013, Axa 1. Îmbunătăţirea condiţiilor cheie a dezvoltării comune, durabile a ariei de cooperare, Domeniul major de intervenţie , 1.3 Protectia mediului, 1.3.2 Managementul apelor
4.141.126,20 lei

Problema: Alimentarea cu apă potabilă în prezent suferă din cauza calităţii necorespunzătoare a apei (nitriți peste limita admisibilă), uzurii sistemului, lipsa aparatelor corespunzătoare respectiv din cauza lipsei sistemului de canalizare. Investiţiile în infrsatructură rezolvă câteva probleme acute dar în vederea sustenabilităţii este indispensabilă o strategie pe termen lung.
Obiectiv general:
– elaborarea unei strategii transfrontaliere de alimentare cu apă potabilă pe termen lung pentru regiunea Valea Ierului. Obstacolul principal al realizării acestei strategii era cantitatea insufucientă de informaţii cu privire la rezervele de apă potabilă subterană în această zonă.
Rezultate:
– 1 sistem economic sigur de alimentare cu apă, armonios dezvoltat pe ambele părţi ale graniţei româno-ungare, ceea ce va determina atât dezvoltare cât şi sustenabilitate;
– studiul efectelor locale și transfrotaliere asupra surselor comune de apă potabilă;
– 1 sistem transfrontalier comun de monitorizare care ajută la protejarea resurselor de apă. Acest sistem contribuie la intensificarea exploatării forajelor existente, la reabilitarea lor unde este necesar şi indică limitele zonelor de protecţie a resurselor de apă vizate;
– 1 model hidrodinamic transfrontalier și delimitarea zonele de protecție a resurselor de apă;

2.

Lider de proiect este Asociația Microregiunea Békés, Ungaria,
Parteneri: Consiliul Județean Bihor, Consiliul local al comunei Borș, Consiliul local al comunei Cetariu și Consiliul local al comunei Biharia, pe partea română Boundless World – Lume fără frontiere – construirea unei rețele de fibră optică între Microregiunea Békés și județul Bihor,
Acronim FONGA, HURO/1101/002/1.2.1 Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria România 2007-2013, Axa prioritară 1 Îmbunătăţirea condiţiilor cheie a dezvoltării comune, durabile a ariei de cooperare, Domeniul major de intervenţie 1.2. Îmbunătăţirea comunicaţiilor transfrontaliere, Acţiunea 1.2.1. Dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere de internet cu bandă largă. 1.234.865,00 lei
01.01.2013- 30.06.2015 Manager proiect:
Maria SIMON
e-mail:
arhitect_sef@cjbihor.ro

Problema:
– Necesitatea conectării la rețeaua de fibră optică pentru instituțiile publice de pe granița româno-maghiară. Localitățile de pe granița română sunt: Borș, Biharia, Cauaceu și Cetariu, iar pe granița maghiară: Berekböszörmény, Körösnagyharsány, Zsadány, Biharugra, Körösszegapáti, Okány, Vésztő.
Obiectiv general:
– realizarea unei investiții moderne de comunicare, care constă în 94 km de rețea de fibră optică tip NGA (next generation access), la care pot fi conectați mai mulți furnizori de servicii. Din lungimea totală a rețelei 26 km sunt construite pe teritoriu românesc, iar 78 km în Ungaria.
Rezultate:
– cablul de fibră optică instalat/pozat;
– intersecții cu rețelele de comunicații existente efectuate;
– sațiile de funcționare a echipamentelor de telecomunicații amenajate.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE

Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor, 15 UAT-uri partenere:
Sacueni, Auseu, Cabesti, Cherechiu, Cristioru de Jos, Diosig, Magesti, Pomezeu, Rabagani, Remetea, Rosiori, Sarbi, Spinus, Tulca, Vadu Crisului Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor grupul I POSCCE 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar 6.528.226,76 lei 07.12.2013 31.12.2015 Manager proiect:
Mihaela ROŞAN
e-mail: rosan.mihaela@cjbihor.ro

Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor, 15 UAT-uri partenere :
Abram, Batăr, Biharia, Câmpani, Cetariu, Copăcel, Lăzăreni, Girişu de Criş, Ineu, Lazuri de Beiuş, Paleu, Pocola,
Sânicolau Roman, Tămăseu,
Uileacu de Beiuş Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice în Judeţul Bihor -grupul II POSCCE 2007-2013 Axa III „Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 6.532.765,16 lei
09.02.2014 31.12.2015 Manager proiect:
Mărioara Carmen SOLTĂNEL
e-mail: soltanelcarmen@yahoo.com

Obiectiv general:
Furnizare echipamente informatice, pachete software, servicii IT și servicii de instalare și instruire pentru realizarea și implementarea Sistemului Informativ geografic de management agricol. Prin implementarea acestui proiect, la nivelul C.J. Bihor și a U.A.T. – urilor partenere au fost în puse în funcțiune servicii electronice de tip e-administrație care permit utilizarea unor aplicații cu subsisteme componente, respectiv:
– REGISTRU AGRICOL ELECTRONIC
– SISTEM GEOSPAȚIAL ELECTRONIC
– MANAGEMENT DOCUMENTE
– JURIDIC
– URBANISM
– PORTAL ȘI PLATFORMĂ COMUNICAȚIONALĂ
În scopul utilizării aplicației, prin proiect a fost asigurată instruirea specialiștilor proprii ai fiecărui U.A.T. partener și ai Consiliului Județean Bihor. Aplicația permite un schimb interactiv de date între baza de date realizată prin proiect și cea aparținând unor instituții ale statului (Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Oficiul pentru Registrul Comerțului și Ministerul și Ministerul Afacerilor Interne – Serviciul pentru Evidența Persoanelor), în baza protocoalelor încheiate în acest sens.

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
Consiliul Judeţean Bihor,
ADI TRANSILVANIA DE NORD Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă din Transilvania de Nord – et III
Programului Operaţional Regional 2007-2013 11.600.000 lei 27.03.2014

01.09.2015 Asistent manager din partea CJ Bihor:
Dan POINAR
e-mail: danpoinar@cjbihor.ro

Obiectiv general:
– crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, sociale şi pentru siguranţă publică în situaţii de urgenţă.
Rezultate:
-1 autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime;
-reducerea timpului mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul accidentelor/dezastrelor până la 12 minute în zonele rurale şi 8 minute în zonele urbane;

Consiliul Judeţean Bihor Modernizare DJ191 Marghita – Tăşnad Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi urbane – inclusiv construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură” 61.945.923,65 lei 27.04.2015 26.12.2015 Manager proiect:
Filip CHEŞELI
e-mail: directia_teh@cjbihor.ro

Obiectiv general:
Îmbunătăţirea accesibilităţii între Judeţul Bihor şi Judeţul Satu Mare a mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor din zonă, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile în zonă, asigurarea accesului populaţiei şi agenţilor economici din sudul Judeţului Satu Mare şi din nord-estul Judeţului Bihor la autostrada Transilvania
Rezultate:
– Un drum de 27,264 km cu 4 benzi de circulație în Municipiul Marghita și două benzi de circulație în rest, din care:
• În județul Bihor: 18,209 km (2,150 km în Municipiul Marghita și 16,059 km –între Marghita și limita Județ Satu Mare)
• În Județul Satu Mare: 9,055 km (6,840 km între limita Județ Bihor și Tășnad și 2,215 km în Orașul Tășnad)
– Reparații capitale la trei poduri în Județul Bihor;
– Execuția unui pod nou în Orașul Tășnad;
– Executarea de podețe pe toate tronsoanele (transversale, drumuri laterale, accese la proprietăți)
– Execuție de șanțuri (taluz natural, rigole carosabile, șanțuri pereate);
– Execuția de ziduri de sprijin (beton, gabioane);
– Deviere rețele electrice, telefonice și de gaz;
– Execuția de acostamente la drumuri;
– Protecția cu parapeți metalici- unde s-a impus.

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

Consiliul Judeţean Bihor, Muzeul Ţării Crişurilor Managementul conservativ al Siturilor Natura 2000 aflate în custodia Muzeului Ţării Crişurilor Programul Operațional Sectorial Mediu – Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii
Domeniu major de intervenție 4.1 – Dezvoltarea infrastructurii și a planurilor de management pentru protejarea biodiversității și rețelei Natura 2000 1.337.528,00 lei 20.06.2013 31.12.2015
Manager proiect:
Filip CHEŞELI
e-mail: directia_teh@cjbihor.ro

Obiectiv general:
eficientizarea măsurilor de conservare a biodiversităţii siturilor Natura 2000 care se află în custodia Muzeului Ţării Crişurilor, respectiv: ROSCI0008 BETFIA – sit Natura2000 şi LOCUL FOSILIFER DE PE DEALUL ȘOMLEU – rezervaţie naturală;ROSCI0098 LACUL PEȚEA – sit Natura 2000 şi PÂRÂUL PEȚEA – rezervaţie naturală;ROSCI0240 TĂȘAD – sit Natura 2000 CALCARELE TORTONIENE DE LA TĂȘAD – rezervaţie naturală.
Rezultate:
– Realizarea a 3 planuri de management integrat elaborate pentru ariile naturale de interes comunitar, respectiv naţional vizate prin proiect:
– ROSCI0008 BETFIA – sit Natura2000 şi LOCUL FOSILIFER DE PE DEALUL ȘOMLEU – rezervaţie naturală, ROSCI0098 LACUL PEȚEA – sit Natura 2000 şi PÂRÂUL PEȚEA – rezervaţie naturală ROSCI0240 TĂȘAD – sit Natura 2000 CALCARELE TORTONIENE DE LA TĂȘAD – rezervaţie naturală şi aprobate de autoritatea de mediu competent;
– promovarea ariilor naturale vizate prin proiect în vederea creşterii nivelului de conştientizare a principalilor factori interesaţi: 4 seminarii de conştientizare cu privire la cele trei situri Natura 2000; 200 de persoane conştientizate și 4 tabere de conştientizare organizate cu 60 studenţi și 60 elevi participanţi; peste 10.000 de persoane conştientizate;
– instruire pentru creşterea competenţelor personalului custodelui ariilor protejate: 3 cursuri de instruire în domeniile: managementul ariilor naturale protejate, comunicării şi gestionării conflictelor, monitorizării speciilor şi habitatelor, tehnicilor de interpretare a naturii organizat; 20 persoane instruite.
Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor partener: ADI ECOLECT GROUP Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor POS MEDIU, Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistememelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de interventie 2.1.: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor 71.644.541,9 lei 26.03.2014 31.12.2015
FAZA I Manager proiect:
Horia CARTIŞ
e-mail: horia_cartis@yahoo.com

Problema: Eficienţa unui sistem de management integrat al deşeurilor este condiţionată de împărţirea optimă a teritoriului în zone de gestionare a deşeurilor şi arondarea localităţilor la acelaşi centru unde se va realiza o infrastructură comună de gestionare a deşeurilor (staţie de transfer, staţie de sortare, etc.). În ceea ce priveşte judeţul Bihor, în urma analizării infrastructurii existente, a reliefului, a cantităţilor de deşeuri generate şi a consultării beneficiarilor locali, judeţul a fost împărţit în 6 zone: 1) Zona de Gestionare Deşeuri 1, acoperă partea de vest a judeţului, cu centrul în municipiul Oradea, cu o populaţie totală de 283.284 locuitori şi deşeuri generate de 134.413 tn/an, va fi deservită de depozitul judeţean existent în Oradea, staţia de sortare existentă în Oradea, staţia de compostare existentă în Oradea, noua staţie de tratare mecano-biologică (MBT) care se va construi in cadrul acestui proiect, în apropiere de depozit. 2) Zona de Gestionare Deşeuri 2, acoperă partea de est a judeţului, cu centru în oraşul Aleşd, cu o populaţie de 52.509 locuitori şi deşeuri generate de 14.379 tn/an, va fi deservită de staţiile de transfer şi sortare existente. 3) Zona de Gestionare Deşeuri 3, acoperă partea de sud-vest a judeţului, cu centrul în municipiul Salonta, cu o populaţie de 53.874 locuitori şi deşeuri generate de 16.756 tn/an, va fi deservită de noile staţii de transfer şi sortare care se vor construi în cadrul proiectului. 4) Zona de Gestionare Deşeuri 4, acoperă partea de sud-est a judeţului cu centru în municipiul Beius, cu o populaţie de 90.002 locuitori şi deşeuri generate de 25.549 tn/an, va fi deservită de noile staţii de transfer şi sortare şi de platforma de stocare temporară a deşeurilor din Ştei, investiţii care se vor realiza în cadrul proiectului. 5) Zona de Gestionare Deşeuri 5, acoperă partea de nord-est a judeţului, cu centrul în municipiul Marghita, cu o populaţie de 55.693 locuitori şi deşeuri generate de 17.291 tn/an, va fi deservita de noile staţii de transfer şi sortare care se vor realiza în cadrul proiectului. 6) Zona de Gestionare Deşeuri 6, acoperă partea de nord a judeţului, cu centru în oraşul Săcueni, cu o populaţie de 51.563 locuitori şi deşeuri generate de 17.410 tn/an, va fi deservită de noua staţie de transfer care se va realiza prin proiect şi de staţia de sortare şi staţia de compostare existente din Valea Lui Mihai.
Vor fi executate lucrările de închidere la cele 6 depozite neconforme care au sistat depozitarea (Oradea, Beiuş, Marghita, Aleşd, Săcueni, şi Ştei), precum şi la cele 2 depozite neconforme din Salonta şi Valea lui Mihai care au decis să sisteze depozitarea la data începerii implementării proiectului.
COMPONENTA 1 –
COLECTAREA DEŞEURILOR
a. Implementarea colectării selective atât în mediul urban cât şi în cel rural. Colectarea selectivă se referă la colectarea separată a deşeurilor de hârtie/carton – sticlă – plastic/metal pentru care vor fi achiziţionate pubelele necesare prin proiect. Camioanele şi containerele pentru fracţia reziduală vor fi furnizate de către viitorii operatori de salubritate;
b. Realizarea şi dotarea a 4 staţii de transfer noi respectiv, achiziţionarea de containere şi mijloc de transport pentru staţia de transfer existentă, precum şi realizarea unei platforme de stocare temporară, astfel:
– staţie de transfer la Beiuş (nouă) – capacitate: 16.100 tone/an;
– staţie de transfer la Marghita (nouă) – capacitate: 10.600 tone/an;
– staţie de transfer la Salonta (nouă) – capacitate: 9.900 tone/an;
– staţie de transfer la Săcueni (nouă) – capacitate: 13.000 tone/an;
– staţie de transfer la Aleşd (existentă) – capacitate: 12.700 tone/an;
– platformă de stocare temporară la Ştei (nouă) – capacitate: 3.500 tone/an; • Pentru municipiul Oradea şi oraşul Valea lui Mihai unde există staţii de compostare, se vor achiziţiona pubele pentru colectarea separată a deşeurilor biodegradabile (5.000 buc. pentru Oradea, zona de case şi 3.000 buc. pentru Valea lui Mihai);
• Promovarea compostării individuale a deşeurilor biodegradabile, în mediul rural, prin achiziţionarea a 20.000 buc. unităţi de compostare individuale. COMPONENTA 2 – TRATAREA DEŞEURILOR
• Se vor construi 3 noi staţii de sortare pentru separarea reciclabilelor colectate separat pe cele trei fracţiuni (hârtie/carton – sticlă – plastic/metal), dotate corespunzător, amplasate în următoarele localităţi:
– Beiuş – capacitate: 7.000 tone/an
– Marghita – capacitate: 4.500 tone/an
– Salonta – capacitate: 4.500 tone/an
• O staţie de tratare mecano-biologică (MBT) pentru tratarea deşeurilor reziduale, inclusiv deşeuri colectate din pieţe, având capacitatea de 60.000 tone/an, amplasată în municipiul Oradea. COMPONENTA 3 – ELIMINAREA DEŞEURILOR
• Închiderea a 8 depozite de deşeuri neconforme urbane (Oradea, Beiuş, Marghita, Salonta, Aleşd, Săcueni, Ştei şi Valea lui Mihai), în conformitate cu prevederile tratatului de aderare.
COMPONENTA 4 – ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI CONŞTIENTIZAREA OPINIEI PUBLICE
• În timpul implementării proiectului trebuie să se efectueze:
– managementul proiectului
– supervizarea lucrărilor
• Creşterea gradului de conştientizare publică în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, se poate face prin:
– campanii de conştientizare în mass-media (spoturi Tv şi radio, anunţuri în ziare, emisiuni pe această temă la TV locale, etc.)
-campanii în şcoli
– organizarea de dezbateri publice deschise
– organizarea unui „serviciu local verde” în zonele urbane mari (municipii)
– alte tipuri de campanie ( pliante, broşuri, sondaje, etc.).

PROGRAMULUI OPERAŢIONAL SECTORIAL „TRANSPORT” 2007-2013

Consiliul Judeţean Bihor, R.A. Aeroportul Oradea Extindere şi modernizare suprafeţe aeroportuare Programului Operaţional Sectorial „Transport” 2007-2013, Axa Prioritară 2 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenţie 2.4 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian” 99.090.993,27 lei 07.02.2014-31.10.2015 Manager proiect:
Marian GHITEA
e-mail:
retailing@aeroportoradea.ro

Obiective specifice:
– Construirea unei piste noi, care va avea o lungime de 2.100 m, o lăţime de 45 m şi o capacitate portantă exprimată prin numărul de clasificare al pavajului – PCN 55;
– Realizarea a două căi de rulare, ALFA şi BRAVO;
– Realizarea unei platforme de îmbarcare-debarcare, care să poată asigura staţionarea concomitent a unui număr de 6 aeronave: 2 încadrate în litera de cod “C” (Boeing 737 sau Airbus 320) sau similare cu acestea şi 4 de tip ATR 42, ATR 72 sau similare cu acestea ;
– Realizarea unui sistem de balizaj luminos de categoria II, pentru operarea aeronavelor pe suprafeţele de mişcare în condiţii meteo grele sau noaptea;
– Construirea unei uzine electrice care va fi dotată cu echipamente pentru asigurarea alimentării cu energie electrică a balizajului luminos aferent suprafeţelor de mişcare;
– Realizarea unui sistem de iluminat pentru platforma de îmbarcare-debarcare dotat cu proiectoare montate pe piloni;
– Realizarea unei căi de legătură între platforma nouă şi cea veche, pentru transportul pasagerilor cu autobuzul la terminal;
Rezultate proiect:
1 Pistă decolare-aterizare(parte portantă)
Lungime = 2100 m; Lăţime =45 m;
PCN = 55/R/D/W/T
1 Cale de rulare Alfa
Lungime = 144,50 m; Lăţime = 18,00 m
Acostamente = 2×3,50m; PCN = 55/R/D/W/T
1 Cale de rulare Bravo
Lungime = 750,00 m; Lăţime = 18,00 m;
Acostamente = 2×3,50m; PCN = 55/R/D/W/T
1 Platformă de îmbarcare-debarcare nouă
Lungime = 266 m; Lăţime =118,5 m;
PCN = 55/R/D/W/T
1 Uzina electrică nouă (post transformare)
Lungime =23,90 m
Lăţime = 6,55 m
Sistem de balizaj
Categoria II

PROIECTE CU FINANŢARE EUROPEANĂ
DERULATE DE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR AFLATE ÎN CURS DE IMPLEMENTARE CARE URMEAZĂ SĂ FIE FINALIZATE ÎN 2016

ADI Ecoland Bihor, Consiliul Judeţean Bihor Instalaţie pentru producerea energiei electrice prin valorificarea resurselor energetice regenerabile -biomasă, în localitatea Săcuieni, judeţul Bihor POS CCE /Apel nr. 2 / Axa prioritară 4 – ,,Creșterea eficienței energetice și a securității furnizării în contextul combaterii schimbărilor climatice ’’ / Operațiunea Sprijinirea Investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei,a resurselor hidroenergetice, (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie.
Domeniul Major de Intervenție 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi. 23.681.269,87 lei 05.07.2013 29.02.2016 Manager proiect:
Irén KECSKÉS
e-mail. iren.kecskes@cjbihor.ro

Realizarea unei instalaţii de biogaz cu o putere instalată de 548 kW;
Protecţia mediului prin reducerea emisiilor de CO2 cu aprox. 2.260,54 t CO2 anual;
Diversificarea surselor de producere a energiei prin realizarea unei capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare folosind ca materie primă biomasa provenită din materie verde regenerabilă şi dejecţii animaliere;
Realizarea unei economii de energie primară faţă de valorile de referinţă ale eficienţei producerii separate de energie electrică;
Crearea a 6 locuri de muncă noi;
Descongestionarea a 5.440 t dejecţii animaliere anual din fermele zootehnice precum şi din gospodăriile populaţiei din zonă şi folosirea lor ca materie primă pentru producerea biogazului, cu efect pozitiv asupra creşterii gradului de igienă şi salubrizare;
Creşterea suprafeţelor de teren cultivate cu cca. 126 ha şi folosirea a 8.800 t siloz în procesul de obţinere a biogazului;
Îmbunătăţirea nivelului de tensiune în Sistemul Electroenergetic Naţional ca urmare a livrării în sistem a 90% din energia electrică creată în procesul de cogenerare
Economii la bugetul celor trei fondatori: Consiliul Judeţean Bihor, comuna Diosig şi oraşul Săcuieni;
Obţinerea unei producţii de energie electrică de 4457 Mw anual.
Indicatori de realizare

Indicatori prevăzuți:
– Dozator – 2
– Fermentator – 2
– Motogenerator – 1
– Convertor energie – 1
– Container – 1
– Putere instalata – 548Kw
– Nr. persoane angajate dupa incheierea implementarii proiectului: 6
– Numărul de locuri de muncă nou create în perioada de implementare a proiectului: 25
– Energia produsa ca urmare a imlementarii proiectului – 4.557 MWeh/an

Consiliul Judeţean Bihor Impactul ecosistemelor din ariile protejate aflate în custodia Consiliului Judeţean Bihor şi a Muzeului Ţării Crişurilor asupra principalelor sectoare economice Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE) 2009-2014 – Programul RO02 „Biodiversitate si servicii ale ecosistemelor” 1.659.020 lei 19.05.2015 30.04.2016 Manager proiect:
Aurelia DUMITER
e-mail: aurelia.dumiter@cjbihor.ro aureliadumiter@gmail.com

Obiectiv general:
Identificarea posibilităţilor de implementare a soluţiilor în problema degradării serviciilor ecosistemelor, creşterea nivelului de cunoştinţe privind contribuţia acestora la economie precum şi stoparea pierderii biodiversităţii în România
Rezultate:
 1 Studiu privind contribuţia ecosistemelor din ariile protejate la principalele sectoare economice în siturile Natura2000 aflate în custodia CJ Bihor si a Muzeului Tării Crişurilor realizat;
 3 rapoarte de sinteză care oferă consiliere în ceea ce priveşte politicile în vigoare;
 20 persoane ( tineri din comunităţile locale şi custozi de arii protejate din Bihor) instruite în domeniul mediului

Consiliul Judeţean Bihor Înfiinţare Centru de Pregătire pentru salvatori montani în jud.Bihor beneficiind de experienţa elveţiană din St.Gallen PROGRAMULUL DE COOPERARE ELVEȚIANO-ROMÂN prin Fondul Tematic pentru Parteneriate şi Experţi -Schema de grant pentru Parteneriate 1.254.536,48 lei 01.03.2015 30.09.2016 Manager proiect:
Lucia PANTEA
e-mail: elucia@cjbihor.ro

Problema:
Activitățile de salvare montană funcţionează după legislația națională și responsabilitatea aparține Județului Bihor. Una dintre principalele consecințe ale dezvoltării turismului în judeţul Bihor este creșterea impresionantă a numărului de turiști. Implicit, incidența accidentelor montane a crescut, de asemenea, atât cantitativ, cât și în ceea ce privește complexitatea cazurilor de leziuni. Numărul tot mai mare de turiști, mulți dintre ei practicând diferite sporturi montane, precum și, complexitatea și varietatea de incidente de munte, accidente și situații de urgență, a crescut, ducând solicitarea mai frecventă pe capacitatea serviciului de salvare montană de a interveni. Uneori, salvatorii sunt copleșiti, mai ales atunci când anumite incidente / accidente au loc aproape simultan în diferite locatii, la distanță unul faţă de altul și faţă de drumurile de acces.
Obiectivul general al proiectului: de a consolida pe termen lung capacitățile și structurile din județul Bihor, în scopul de a oferi servicii mai bune de salvare montană pentru comunitate și pentru turiști, beneficiind de cunoștințele și expertiza elvețiană.
Obiective specifice: 1. Consolidarea calităţii parteneriatului între instituțiile elvețiene și românești și creșterea nivelului de cooperare între rețelele locale și internaționale. Sporirea vizibilităţii de cooperare existentă, care să permită ca cele mai bune exemple practice din ambele țări să fie cunoscute.
2 Facilitarea accesului voluntarilor de salvare montană la informațiile teoretice – prin elaborarea Codului / manualului de conduită de salvare montană, care conține, de asemenea si expertiza elvețiană -și îndrumări practice pentru a îmbunătăți abilitățile lor, prin înfiinţarea primului Centru de Pregătire pentru Salvatori Montani din Judetul Bihor beneficiind de experienta elveţiană din St. Gallen.
3 Adaptarea modului de realizare a asistenței salvamont, prin asigurarea unui centru cu dotare tehnică corespunzatoare, prin schimburi de experiență, ateliere de lucru, formarea și dezvoltarea abilităților de salvatori, precum și de adoptare a normelor în ceea ce privește relația dintre echipa de salvare montană și cei care gestionează și operează zonele de schi, astfel încât prevenirea accidentelor și intervențiile în caz de accidente să poata fi efectuate cu maximă eficiență.
Grupuri țintă: 20 de angajați ai admin publice RO + CH, 27 de oameni angajați și voluntari, certificați ca salvatori montani 25 de voluntari care au ciclul de formare de 4-5, 25 de noi voluntari care vor participa la instruire partenerii de proiect.
Lider de parteneriat: Consiliul Judeţean Bihor partener: ADI ECOLECT GROUP Sistem de management integrat al deşeurilor solide în judeţul Bihor POS MEDIU, Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistememelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric, Domeniul major de interventie 2.1.: Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor 111.996.324 lei 26.03.2014 30.09.2016
FAZA II Manager proiect:
Horia CARTIŞ
e-mail: horia_cartis@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam