City managerul Primăriei Oradea, dl Edurd Florea a prezentat în cadrul conferinței de presă de azi, 28 mai 2015, proiectul de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a Municipiului Oradea prin concesiune semnat cu RER Ecologic Service S.A. privind prelungirea cu 4 ani a duratei contractului în condițiile asumării de către operator a realizării și finanțării unui plan de investiții în sumă de 850.000 euro fără TVA.

”Prevederile contractului de concesiune permit prelungirea contractului cu o durată de 4 ani fără obligarea la realizarea unor investiții. Coroborând legislația apărută după încheierea contractului cu strategia orașului în domeniul salubrității am solicitat operatorului realizarea unui plan de investiții. În urma discuțiilor purtate cu RER Ecologic Service, aceasta și-a asumat un plan de investiții în valoare de 850000 Euro. Aceste investiții nu vor greva bugetul local, vor fi realizate de către firma RER și vor viza trei secțiuni: echiparea și securizarea cu cartelă a celor 530 de incinte metalice existente oraș, realizarea unui număr de 10 incinte subterane pentru acele zone de blocuri unde nu se pot construi incinte supraterane datorită limitei de distanță față de zonele de locuit, iar a treia secțiune a investițiilor are ca obiectiv realizarea în apropierea Cartierului Rogerius a unui punct de colectare a deșeurilor voluminoase”, a spus city-managerul Primăriei Oradea, dl. Eduard Florea.

Prin HCL nr. 2/2015 a fost aprobată ”Strategia locală cu privire la dezvoltarea și finanțarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubritate din Municipiul Oradea pentru perioada 2015 – 2025”, strategie care cuprinde investiții necesare a fi realizate în perioada următoare în infrastructura sistemului de salubritate. O parte din aceste investiții se vor putea realiza acum prin asumarea de către RER a planului de investiții aprobat.

”De menționat că Municipiul Oradea, în calitate de acționar deține 40% din capitalul social al firmei RER. Estimăm că în acești 4 ani de prelungire a contractului de salubritate, veniturile din dividente cuvenite orașului vor fi de peste 400.000 euro”, a completat city-managerul Eduard Florea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam