Municipiul Oradea derulează în prezent o serie de proiecte de interes public local, pentru finanţarea cărora a aplicat în cadrul programelor structurale 2007-2013, cu termen de finalizare anul 2015. Valoarea totală a acestor proiecte este de peste 200 milioane euro, iar cofinanţarea acestora poate fi suportată din bugetul local şi/sau din surse atrase (credite bancare).
Ţinând seama de termenul scurt avut la dispoziţie pentru finalizarea proiectelor, respectiv sfârşitul anului 2015, conducerea Primăriei Oradea consideră oportună contractarea unei finanţări rambursabile de maximum 23 milioane euro, cu o maturitate de 20 ani, finanţare din care să se asigure cofinanţarea pentru un număr de 5 proiecte, după cum urmează:

Nr. Crt Denumire Proiect HCL de aprobare indicatori Perioada contractului de finanţare Valoare totală proiect conf. contract de finanţare EUR Estimare sume din credit pe proiecte EUR
1 Dezvoltarea turismului de agreement prin crearea Complexului Wellness Termal “Nymphaea” Oradea 498/19.06.14 17.10.2011-17.12.2015 20.397.814,41 12.930.980
2 Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76 – relaţia Deva 409/29.05.14 19.08.2014-19.12.2015 5.690.982,91 1.061.870
3 Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad – Oradea 410/29.05.14 19.08.2014-19.12.2015 5.892.403,83 1.198.930
4 Descongestionarea traficului rutier şi îmbunătăţirea mobilităţii populaţiei pe coridorul transfrontalier de legătură Oradea – Biharkeresztes 31/27.01.12 25.01.2012-31.10.2015 12.587.592,50 6.919.240
5 Development of natural habitats of volunteer flora and protected trees species on Ciuperca Hill – Oradea and in Korosszegapati – Hajdu-Bihar HURO/1101/038/1.3.1 248/04.04.14 08.01.2013-30.06.2015 1.722.253 888.980
TOTAL 46.291.046,66 23.000.000

Ca beneficiar al unor calificative de rating acordate de agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, ce reconfirmă perspectiva stabilă a oraşului şi economia în dezvoltare a acestuia, municipiul Oradea se califică pentru contractarea unei finanţări de la Banca Europeană de Investiţii, instituție financiară cu rol în sprijinirea obiectivelor Uniunii Europene pentru îmbunătățirea infrastructurii, care acordă credite cu dobandă scăzută, sub nivelul celor practicate pe piața bancară.
În conformitate cu art. 61 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, Consiliul Local poate aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe pe termen scurt, mediu şi lung, pentru realizarea de investiţii publice de interes local, precum şi pentru refinanţarea datoriei publice locale, cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.
Astfel, Primăria Oradea consideră oportună contractarea unei finanţări în valoare de maximum 23.000.000 euro de la Banca Europeană de Investiţii pe o perioadă de 20 ani, din care 4 ani de graţie.
Menţionăm că, în condiţiile contractării de către municipiu a acestei finanţări, gradul de îndatorare al Municipiului Oradea se menţine sub limita legală de 30% din veniturile proprii, atingând un maxim estimat de 23,66% în anul 2016, respectiv un alt vârf de 22,28% în anul 2019, când va începe rambursarea acestei finanţări, astfel :

Grad de îndatorare 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
actual 17.72% 23.30% 20.06% 19.61% 19.15% 18.70% 11.89% 6.35% 2.89% 2.80% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00%
după contractare împrumut 23 mil eur 17.80% 23.66% 20.43% 19.97% 22.28% 21.81% 14.98% 9.40% 5.93% 5.82% 5.13% 2.97% 2.95% 2.92%

2029 2030 2031 2032 2033 2034
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.90% 2.88% 2.85% 2.83% 2.81% 2.79%

În şedinţa de Consiliu Local din 29 ianuarie, pe masa consilierilor locali se va afla un proiect de hotărâre care va cuprinde Contractarea unei finanţări rambursabile externe în valoare de maximum 23.000.000 euro, cu o maturitate de 20 ani, din care 4 ani de graţie, contractarea finanţării urmând să se facă pentru realizarea proiectelor prezentate.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam