Începând cu data de 17.08.2015, poliţiştii locali au demarat o acţiune de verificare şi sancţionare a transportatorilor locali de persoane care efectuează curse regulate judeţene, respectiv speciale. Astfel, poliţiştii locali au verificat dacă transportatorii de persoane respectă traseele şi staţiile de autobuz pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor transportate prin curse regulate judeţene, respectiv speciale pe teritoriul Municipiului Oradea, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 266/2015, modificată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 381/2015, Hotărârii Consiliului Local nr. 366/2013 şi Legii nr. 92/2007.
În cadrul acţiunii au fost aplicate un număr de 40 sancţiuni contravenţionale în valoare de 16.000 lei.
Conform Art. 21 din Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 266/2015, modificată, pe teritoriul Municipiului Oradea, operatorii de transport sunt obligaţi să asigure existenţa la bordul mijloacelor de transport care efectuează curse regulate judeţene a următoarelor documente, care vor fi prezentate la control, obligatoriu, de către conducătorul auto:
a) licenţa de traseu şi caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licenţei;
b) programul de circulaţie;
c) copia conformă a licenţei de transport, în cazul autobuzelor;
d) legitimaţia de serviciu valabilă a conducatorului auto, din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport;
e) contractul de leasing în original sau o copie conformă cu originalul, în cazul în care autobuzul este utilizat în baza unui asemenea contract;
f) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul conducătorilor auto străini;
g) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport, în copie;
h) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto pentru transportul rutier public de persoane, valabil, după caz;
i) alte documente stabilite de legile în vigoare.
Art. 22 Pe teritoriul Municipiului Oradea conducătorii autovehiculelor prin intermediul cărora se prestează serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate au următoarele obligaţii:
a) Să oprească mijloacele de transport pentru îmbarcarea persoanelor numai în staţiile destinate îmbarcării;
b) Să oprească mijloacele de transport pentru debarcarea persoanelor numai în staţiile destinate debarcării;
c) Să respecte traseul pentru cursele regulate judeţene aprobat prin prezenta hotărâre.
Nerespectarea prevederilor art.2/1, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei conducătorul auto, respectiv cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei operatorul de transport.
Nerespectarea prevederilor art. 2/2, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 800 lei. Amenda se aplică conducătorului auto.
Nerespectarea prevederilor art. 4, lit. e din Legea nr. 92/2007 se sancţionează cu amendă de la 10.000 la 30.000 lei.
Pe viitor, poliţiştii locali vor continua verificările pe linie de circulaţie.

Cu stimă,

Şeful Poliţiei Locale
Director Executiv Poliţist Local Găluț Ioan Nicolae Ambro Monica

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam