Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a început inventarierea digurilor, o nouă etapă în elaborarea Planului MRI.

Cea mai bună cale de protecţie şi îmbunătăţire a mediului acvatic este cea de implicare activă a fiecăruia dintre noi. În acest sens, zilele acestea, specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale ”Apele Române”, Administrației Naționale de Meteorologie şi din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor au analizat stadiul de implementare al Directivei europene pentru Inundaţii, mai précis, primul Planul de Management al Riscului la Inundaţii. Acest plan are ca scop fundamentarea acelor măsuri, acţiuni, soluţii sau lucrări care pot diminua efectele potenţiale negative ale inundaţiilor asupra sănătăţii umane, asupra mediului, a patrimoniului cultural şi asupra activităţii economice.

În perioada septembrie-octombrie 2015 sunt propuse activităţi de informare şi consultare a publicului asupra Planului MRI. Astfel, A.B.A Crişuri doreşte să vină în întâmpinarea publicului larg pentru a prezenta cât mai clar şi mai concis componentele Planului si beneficiile acestuia. În acest interval de timp, părţile interesate pot consulta hărţile şi informaţiile referitoare la inundaţiile istorice din bazinul hidrografic Crişuri pe site-ul oficial la rubrica: http://www.rowater.ro/EPRI/EPRI.aspx.

Pentru Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, după realizarea hărţilor de hazard şi risc la inundaţii, o altă etapă importantă în elaborarea Planului MRI o reprezintă inventarierea digurilor de apărare împotriva inundaţiilor. Astfel, în lunile următoare, specialiştii din cadrul A.B.A Crişuri vor parcurge peste 1300 de km de diguri în vederea transpunerii traseului digului în coordonate de tip GIS conform situaţiei reale din teren. „Cu alte cuvinte, vom moderniza întreaga bază de date referitoare la diguri. Toate documentele tehnice, hărţile precum şi fişele digurilor, vechi de peste 30 de ani, se vor aduce la zi cu ajutorul tehnologiei din dotare. Vom ţine cont de caracteristicile generale, categoria de importanţă, gradul de risc asociat digului precum şi de alte date tehnice necesare exploatării în siguranţă a acestora.” Dorel Dume, director A.B.A Crişuri

Totodată, specialiştii instituţiilor de resort au reconfirmat necesitatea organizării unor exerciţii de simulare pentru a verifica modul de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare – alarmare a populaţiei în caz de inundaţii. „Luna viitoare, în localităţile Sălard şi Marca, A.B.A Crişuri va efectua un astfel de exerciţiu de simulare. În mod special vom urmării dacă structurile implicate cunosc fluxul de comunicare şi dacă intocmesc corect rapoartele aferente unei astfel de situaţii. Simularea va ţine cont inclusiv de comunicarea cu mass-media din Bihor şi Sălaj.” Dorel Dume, director A.B.A Crişuri.
În ultimii doisprezece ani, la nivelul Uniunii Europene au fost promovate instrumente legislative pentru protecţia şi managementul durabil al resurselor de apă. Un astfel de instrument este Directiva privind Inundaţiile, act normativ prin care, până la finele anului 2015, fiecare stat membru trebuie să să publice primul Plan de Management al Riscului la Inundaţii.

Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Str. Ion Bogdan, nr. 35, 410125 Oradea,Tel: (0259) 442 033; (0259) 443 892; Fax: (0259) 444 237
Birou Relaţii cu Presa
Anca MIHOCIU
E:mail: presa_abacrisuri@yahoo.com
Tel: 0746/179564

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam