Noi, participanţii la conferinţa națională “Managementul calității în abordarea multidisciplinară complexă în lupta cu cancerul – alternativă, drept sau necesitate”, organizată la Senatul României în 22 martie 2016, recunoaştem importanţa, valoarea sănătăţii şi a bunăstării pentru stat şi cetăţeni.
I – Recunoscând faptul că:
• Dreptul la sănătate este un drept garantat atât de Constituție, cât și de Convențiile internaționale.
• Nu se poate vorbi la singular despre respectarea dreptului la ocrotirea sănătăţii, ci doar corelat cu alte drepturi fundamentale: dreptul la viaţă şi integritate fizică şi psihică; dreptul la respectul vieţii intime, familiale şi private; dreptul la informare şi dreptul la demnitate.
• Cancerul se numără printre cele mai frecvente afecțiuni în rândul populației devenind o problemă majoră de sănătate publică. Potrivit statisticilor Ministerului Sănătății, 2 din 10 români își pierd viața din cauza tumorilor maligne. În ceea ce privește incidența cancerului în populația din țara noastră, Organizația Mondială a Sănătății(OMS) arată că aceasta este de aproximativ 47.500 de cazuri noi pe an.
• Cancerul reprezintă a doua cauză de mortalitate, conform datelor Ministerului Sănătății, constituind astfel o problemă reală de sănătate publică. Cifrele din 2014 la nivelul României arată că dintr-un total de 254.000 de decese, cancerele au provocat aproximativ 30.100 de decese în rândul bărbaților și 20.200 de decese la populația feminină.
• Este foarte importantă cunoașterea afecțiunilor oncologice, prevenția, cunoașterea diagnosticului precoce, a educației în această privință și a transmiterii de mesaje corecte către populație, este necesară schimbarea, pornind de la creșterea gradului de informare și responsabilitate a populației în vederea adoptării unui stil de viață sănătos, la depistarea precoce și introducerea metodelor inovative de diagnostic și tratament.
• Există condiții inumane întâlnite în diferite unităţi medicale atât din mediul urban, cât și din cel rural, în special în zonele defavorizate.
• Programele de prevenție lipsesc în sistemul de sănătate din România.
• Lipsa educaţiei pentru sănătate, atât la nivelul părinţilor, cât şi al copiilor, creşte foarte mult riscurile asociate acestor afecţiuni.
• Pachetul de servicii medicale de bază este sărac în servicii preventive centrate pe identificarea riscurilor pentru sănătate la copii, în special la adolescenți (identificarea riscurilor de fumat, consum de alcool și droguri) și nu oferă practic alternative pentru rezolvarea acestor riscuri, odată ce au fost identificate.
• Întâlnim o gravă lipsă de monitorizare și de control al calității serviciilor medicale.
• La nivel național ne confruntăm cu lipsa specialiștilor din domeniu, medici și asistente de specialitate.
• În ultimii 9 ani numărul românilor bolnavi de cancer a crescut cu aproximativ 40%, în prezent peste 100.000 de bolnavi cu afecțiuni oncologice primind tratament specific în cadrul Programului Național Oncologie.
• În România nu este reglementată corespunzător prevenția și nu este inclusă în strategia națională, ca politică de stat.
• Problematica legată de cancer este extrem de complexă, cancerul fiind o boală extrem de variabilă, făcând necesară existența tratamentului personalizat.
• Un diagnostic precoce poate fi determinant în lupta împotriva cancerului din punct de vedere al impactului pe care boala îl are atât asupra pacienților, cât și la nivel social.
• Accesul la radioterapie este cel care plasează România pe ultimile locuri dintre toate ţările europene
• Problemele cu care se confruntă pacienţii oncologici sunt lipsa medicamentelor, liste de aşteptare interminabile şi programe de prevenţie aproape inexistente.

II – Înțelegând faptul că:

Este nevoie de o voință politică fermă pentru ca abordarea interdisciplinară în lupta cu cancerul să devină o prioritate în sănătate.
Este nevoie de lansarea unei acțiuni la nivel interinstituțional care să reunească responsabilii politici și partenerii implicați, mai ales în sectoarele educației și sănătății, al sectorului social ca și al organizațiilor societății civile.
Cele mai bune rezultate se obțin prin munca în echipă, punându-se accent pe tratamentul multidisciplinar, operația fiind doar o verigă dintr-un lanț întreg de gesturi și proceduri diagnostice și terapeutice al cărui scop este salvarea sau îmbunătățirea vieții pacientului.
Un diagnostic precoce poate fi determinant în lupta împotriva cancerului din punct de vedere al impactului pe care boala îl are atât asupra pacienților, cât și la nivel social.
Problematica complexă a luptei cu cancerul trebuie menţinută în atenţia instituţiilor statului şi a opiniei publice, deoarece creşterea numărului de pacienți şi a gravităţii patologiei asociate oncologiei depăşeşte deja posibilităţile de susţinere financiară a costurilor pentru tratament;
Problematica abordării multidisciplinare reprezintă o responsabilitate colectivă, o problemă pentru a cărei rezolvare este nevoie atât de coordonarea activităţilor între instituţiile statului cu responsabilităţi în domeniu, cât şi implicarea reprezentanţilor societăţii civile, a organizaţiilor neguvernamentale şi organismelor internaţionale cu activităţi în domeniul medico-social.
Este esențial să poziționăm pacientul în centrul preocupărilor noastre, să adunăm pentru fiecare caz în parte o echipă de specialiști din variate domenii medicale care își aduc, cu toții, contribuția la rezultatul final.

III – Invităm la acțiune în ceea ce privește:

• Armonizarea legislației naționale cu prevederile și normele europene.
• Îmbunătățirea calității vieții și de asigurare a suportului psihic pentru pacienții oncologicii. Dezvoltarea îngrijirilor comunitare sau la domiciliu.
• Accesul și asigurarea medicației și asistenței psihologice gratuite.
• Adaptarea continuă la tratamentele inovative, la condiţiile socio-economice actuale.
• Dezvoltarea serviciilor integrate de asistenţă psiho-socială în circuitul terapeutic în scopul reintegrării sociale şi al creșterii calității vieții pacientului.
• Promovarea serviciilor comunitare integrate în vederea îngrijirilor la domiciliu.
• Îmbunătățirea pregătirii personalului din sistemul de asigurare a sănătății.
• Luarea de măsuri pentru creșterea conștientizării publice, a profesioniştilor din domeniul sănătăţii;
• Luarea de măsuri cu privire la stimularea recrutării, menţinerii, sau reîntoarcerii la muncă a specialiștilor din sistemul de sănătate și educație.
• Elaborarea unor strategii de dezvoltare a resurselor umane din domeniul educaţiei și sănătății

IV – Lansăm Pactul interinstituțional pentru abordarea multidisciplinară în lupta cu cancerul

Pactul recunoaşte că instituțiilor semnatare le revine în mod esenţial datoria de a acţiona în acest domeniu, iar mass mediei, la rândul ei, îi revine sarcina de a informa şi difuza bunele practici, ca şi de a stimula instituțiile şi factorii implicaţi, de a lua măsuri şi de a ajuta la rezolvarea problemelor comune şi de a combate inegalităţile privind sănătatea.
Pactul are ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra problematicii cancerului în România, punând în evidență necesitatea diagnosticului molecular, a screening-ului, precum și a accesului pacienților la tratamente inovatoare cât și creșterea calității serviciilor și a tratamentelor, dar mai ales asupra grijii față de pacient
Pactul reuneşte instituţiile naționale, factorii implicaţi din diferitele sectoare, cât şi comunitatea ştiinţifică, pentru a sprijini şi promova sănătatea şi bunăstarea. El reflectă voinţa acestora de a stabili un proces pe termen mai lung de schimburi, cooperare şi coordonare asupra principalelor teme de interes.
Pactul are menirea de a permite o mai bună monitorizare a evoluţiei situaţiei şi măsurilor adoptate, punând accentul pe cele mai bune practici din Europa, pactul are menirea de a ajuta în formularea unor recomandări de a iniţia acţiuni pentru realizarea de progrese în domeniile prioritare descrise mai sus.

V – În consecință, vă invităm (instituțiile naționale, factorii şi diferitele sectoare implicate şi societatea civilă):
• Să aderați la pactul interinstituțional pentru abordarea multidisciplinară în cancer.
• Să cădem de acord asupra bunelor practici şi factorilor de succes prin care politicile şi acţiunea partenerilor în abordarea multidisciplinară să se finalizeze cu rezultate.
• Să pregătim recomandări şi planuri de acţiune adecvate.
• Să comunicăm rezultatele acestor lucrări în cadrul unor conferinţe organizate în următorii ani cu privire la evoluția în domeniul abordării multidisciplinare în lupta cu cancerul.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam