„Valorificarea resurselor regenerabile de energie solară pentru producerea energiei verzi, prin realizarea unei capacităţi de producere a energiei electrice de 0,6 MW, pe panouri fotovoltaice, în comuna Oşorhei”.

Proiectul prevede producerea energiei electrice pentru consumul propriu (consumul de curent pentru iluminatul public al comunei şi pentru instituţiile şi autorităţile care asigură servicii de interes public sau de interes economic general, pentru care Primăria Comunei Oşorhei suportă din bugetul propriu plata energiei electrice consumate), care vizează introducerea în SEN a energiei produse, fiind respectate condiţiile următoare:
1. În operarea proiectului nu se va tarifa producţia de energie electrică către utilizatori şi nu se vor realiza venituri din tarifarea energiei electrice produse, iar Primăria Comunei Oşorhei nu va produce mai multă energie electrică decât consumă (calcul anual). Energia electrică produsă va fi utilizată exclusiv pentru consumul propriu al instituţiilor publice menţionate şi pentru iluminatul public al Comunei Oşorhei. Tranzitarea energiei prin reţea se va face prin aplicarea sistemului compensator în unităţi fizice (kwh).
2. Primăria Comunei Oşorhei va fi proprietarul investiţiei, va opera investiţia şi nu va transfera această activitate unui operator economic.

Instalaţia solară care urmează a fi realizată în Comuna Oşorhei, îndeplineşte toate normele naţionale şi europene în vigoare pentru construcţia sa.

Investiţia în acest proiect se ridică la suma de 11.176.375 lei cu TVA, fiind necesară pentru a achiziţiona echipamentele şi utilajele pentru implementarea tehnologiei fotovoltaice, pentru producerea de energie electrică prin intermediul energiei solare, care face obiectul prezentului Proiect. Termenul de realizarea a proiectului este 29.11.2015, proiectul fiind pus în implementare imediat după semnarea contractului de finanţare având de la aceea dată ca perioadă de implementare 12 luni.

Raportându-ne la situaţia favorabilă a zonei de amplasare a instalaţiei solare, din punct de vedere a radiaţiei solare, poziţionarea terenului oferă posibilitatea captării potenţialului maxim de radiaţie solară din judeţul Bihor, într-un an, 5659,2 Wh/m2. În acest fel vom putea avea fluxuri energetice solare medii anuale, cupinse între 1700 şi 2050 de ore de soare pe an, fapt ce va permite generarea unei producţii de curent reală de 650.000 kWh/an, pentru instalaţia în cauză, de 0,6 MW.

Necesitatea
Producerea curentului electric prin resurse regenerabile, în cazul de faţă prin utilizarea energiei solare, este necesară din mai multe aspecte:
– potenţialul solar energetic al României nu este încă suficient exploatat, şi reprezinta o sursă strategică ce asigură independenţă energetică
– renunţarea la utilizarea combustibililor convenţionali pentru a produce energie electrică
– contribuţia la creşterea producţiei de curent electric din resurse regenerabile la 33 % până în anul 2010, conform directivelor Uniunii Europene
– protejarea mediului înconjurător prin reducerea emisiilor de carbon şi combaterea schimbărilor climatice
– implementarea unei noi tehnologii pe teritoriul României de producerea energiei electrice, tehnologia fotovoltaică
– asigurarea iluminatului public şi a necesarului de energie electrică pentru instituţiile publice din comuna Oşorhei, din energia electrică produsă de instalaţia solară fotovoltaică,
– degrevarea totală a bugetului comunei Oşorhei, ca beneficiar, de cheltuielile legate de iluminatul public şi de cheltuielile legate de curentul electric consumat în instituţiile publice ale comunei, prin valorificarea producţiei de energie electrică realizată pe baza panourilor fotovoltaice
– implicarea mai activă a mediului de afaceri, atât companii private din ţară cât şi din străinătate, precum şi a autorităţilor publice locale de pe raza judeţului Bihor, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie prin realizarea/modernizarea capacităţilor de producere a energiei
– reducerea şomajului prin crearea de locuri de munca în comuna Oşorhei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam