Etapele obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat:

1 Examenul de admitere la stagiu
2 Stagiul – cu o durată de 3 ani
3 Examenul de aptitudini

Examenul de admitere la stagiu se organizează, în anul 2016, în zilele de 02 și 09 octombrie.

În data de 02 octombrie 2016:
Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept
Categoria contabil autorizat: proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept

În data de 09 octombrie 2016:
Categoria expert contabil: proba scrisă la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile

Dosarele de înscriere la examen se preiau pe toată durata anului 2016, dar nu mai târziu de data de 09.09.2016

Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:

 adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (medic psihiatru sau neurolog);
 curriculum vitae – formular tip;
 copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale – pentru experții contabili (diplomă licență legalizată sau adeverință licență legalizată) / copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale – pentru contabilii autorizați (diplomă bacalaureat legalizată);
 certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 3 fotografii tip buletin;
 copie act identitate BI/CI*;
 copie chitanță / OP – taxă de înscriere: 175 EURO – experți contabili / 125 EURO – contabili autorizați, în lei la cursul B.N.R.;
 dosar cu șină (actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină);
*în cazul în care numele de pe diploma de studii diferă de numele din BI/CI se solicită copie certificat de căsatorie sau sentință de divorț – după caz.

Pentru a vă sprijini în pregătirea examenului de admitere, filiala Bihor organizează, cursuri de pregătire la toate disciplinele de examen. Persoanele interesate se pot adresa pentru depunerea cererii de înscriere la cursuri, sau pentru alte informatii, la nr. de telefon 0259/437929, prin e-mail: ceccarbihor@ceccarbihor.ro, fax: 0259/419741, sau direct la sediul filialei din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 29, bl. A9, et. 1, jud. Bihor.
www.ceccarbihor.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam