Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează, în zilele de 7 și 14 octombrie a.c., examenul de acces la stagiul pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat. Etapele obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat:

1 Examenul de acces la stagiu
2 Stagiul – cu o durată de 3 ani
3 Examenul de aptitudini
Astfel, proba scrisă se va desfășura în data de 7 octombrie, la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate și Drept – pentru categoriile expert contabil și contabil autorizat –, iar în data de 14 octombrie va avea loc proba scrisă la disciplinele Evaluare economică și financiară a întreprinderilor, Audit, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie – doar pentru categoria expert contabil.
Contabilii autorizați, cu studii superioare economice, membri activi ai CECCAR, care au îndeplinite la zi obligațiile profesionale față de Corp, pot susține, în data de 14 octombrie, proba scrisă la disciplinele Contabilitate, Audit, Evaluare economică și financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă și Doctrină și deontologie, pentru a accede la profesia de expert contabil. Dosarele de înscriere la examen se pot depune la sediile filialelor CECCAR până la data de 8 septembrie 2017.
Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil / contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoțită de următoarele documente:

 adeverință medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (medic psihiatru sau neurolog);
 curriculum vitae – formular tip;
 copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației Naționale – pentru experții contabili (diplomă licență legalizată sau adeverință licență legalizată) / copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă, recunoscută de Ministerul Educației Naționale – pentru contabilii autorizați (diplomă bacalaureat legalizată);
 certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate neexpirat;
 3 fotografii tip buletin;
 copie act identitate BI/CI*;
 copie chitanță / OP – taxă de înscriere: 175 EURO – experți contabili / 125 EURO – contabili autorizați, în lei la cursul B.N.R.;
 dosar cu șină (actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină);
*în cazul în care numele de pe diploma de studii diferă de numele din BI/CI se solicită copie certificat de căsatorie sau sentință de divorț – după caz.

Pentru a vă sprijini în pregătirea examenului de admitere, filiala Bihor organizează, cursuri de pregătire la toate disciplinele de examen şi vă pune la dispoziţie, contra cost, – GHIDUL pentru pregătirea candidaţilor la examenul de acces, – ediţia 2017. Persoanele interesate se pot adresa pentru depunerea cererii de înscriere la cursuri, sau pentru alte informatii, la nr. de telefon 0259/437929, prin e-mail: ceccarbihor@ceccarbihor.ro, fax: 0259/419741, sau direct la sediul filialei din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 29, bl. A9, et. 1, jud. Bihor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam