Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a anunţat deschiderea celei de-a 7 – a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare a ariilor naturale protejate. Pe teritoriul județului Bihor poate fi preluat în administrare Parcul Natural Cefa care cuprinde ROSCI0025 Cefa, ROSPA0097 Pescăria Cefa – Pădurea Rădvani, ROSCI0387 Salonta și rezervația naturală 2.194 Colonia de păsări de la Pădurea Rădvani.
Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate.
Etapele procedurii de atribuire în administrare sunt următoarele:
a) afişarea la sediul autorităţii responsabile şi pe pagina proprie de internet a anunţului de lansare a sesiunii de atribuire care cuprinde lista ariilor naturale protejate ce pot fi atribuite în administrare;
b) depunerea dosarelor de candidatură în format hârtie şi suport electronic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data afişării anunţului de lansare a sesiunii;
c) transmiterea de către autoritatea responsabilă a dosarelor de candidatură în format electronic, în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de candidatură, către membrii Comisiei de evaluare;
d) întrunirea Comisiei de evaluare a dosarelor de candidatură;
e) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de evaluare, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură;
f) depunerea contestaţiilor pentru evaluarea dosarelor;
g) întrunirea Comisiei de contestaţii în vederea analizării şi soluţionării contestaţiilor;
h) întocmirea raportului de evaluare de către Comisia de contestaţii, aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile şi afişarea pe site-ul autorităţii responsabile a punctajelor acordate dosarelor de candidatură pentru care s-au depus contestaţii;
i) întocmirea raportului final de evaluare a sesiunii de administrare care include şi raportul Comisiei de contestaţii şi aprobarea acestuia de către conducătorul autorităţii responsabile;
j) semnarea contractelor de administrare.
Dosarele pentru atribuirea în administrare se depun până la data de 15.12.2015 (data înregistrării la registratura M.M.A.P.), la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, pe adresa: Direcţia Biodiversitate, B-dul Libertăţii nr. 12, Sectorul 5, Bucureşti.
La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare. Mai multe informații referitor la acest subiect pot fi găsite pe site-ul ministerului: http://www.mmediu.ro.

Cu stimă,
Director Executiv
ing. Sanda Daniela MERCEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam