Referitor la procedura de achiziţie a contractului de achiziţie publică având ca obiect,
Execuţia lucrărilor aferente obiectivului „Reparații capitale și amenajări interioare sediu nou Muzeul Țării Crișurilor, str. Armatei Române, nr. 1/A, Oradea, județul Bihor, etapa ÎI – lucrări de construcții + instalații, utilaje și echipamente tehnologice + dotări de bază + dotări și amenajări speciale de muzeu”, – obiect principal – 45212300-9 – Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale (Rev.2), vă comunicăm ca procedura de atribuire publicată la data de 27.08.2015 în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, a fost anulată de către autoritatea contractantă Consiliul Judeţean Bihor în cursul zilei de ieri 03.11.2015.
Anularea acestei proceduri s-a făcut în baza, art. 209 alin.(1) lit.a). din O.U.G. nr. 34/2006, ce stipulează:

(1) Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri:
a) dacă au fost depuse numai oferte inacceptabile şi/sau neconforme;
Cei doi ofertanţi nu au îndeplinit condițiile legale pentru că ofertele să poată fi declarate admisibile, astfel:
– oferta depusă de către Sc Trameco SA a fost declarată ca fiind inacceptabilă de către comisia de evaluare deorece a depăşit valoarea estimată publicată în caietul de sarcini (5.301.260 lei fără tva)
– oferta depusă de către Sc Geomani Design Srl a fost declarată neconformă datorită mai multor neconcordanțe şi omisiuni din cadrul acesteia (raportat la prevederile Caietului de Sarcini), care nu au putut fi clarificate nici în urma solicitărilor de clarificări din partea comisiei de evaluare .

În consecință Consiliul Județean Bihor, în cursul zilei de ieri 03.11.2015 a iniţiat o nouă procedura de atribuire, în conformitate cu OUG 34/2006 şi a înaintat în acest sens, spre validare (de către ANRMAP) în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini aferent acesteia.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam