In februarie 2015 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 78 privind modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii 18/1991 care prevede modul de gestionare a pajiştilor din domeniul public şi privat prin aşa numitele “amenajamente pastorale”.
În vederea întocmirii proiectelor de amenajament pastoral, la nivelul judeţului Bihor se va constitui un grup de lucru format din: specialişti din cadrul primăriilor, al Direcţie pentru Agricultură Bihor şi din cadrul Camerei Agricole aflată în subordinea Consiliului Judeţean Bihor sau de către specialişti din cadrul Inspectoratului teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Bihor în cazul paşunilor impădurite.
Proiectele de amenajament pastoral vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: descrierea situaţiei geografice, topografice şi planul parcelar, descrierea solului şi a florei; capacitatea de păşunat a pajiştii; lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; planul de fertilizare şi măsurile agropedoameliorative şi se intocmesc cu respectarea ghidului cadru elaborat de către Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajişti Brasov.
Direcţia pentru Agricultură Bihor prin specialiştii săi, vor verifica datele tehnice înscrise în proiectul de amenajament pastoral şi intocmesc un registru cu suprafeţele de pajişti pe proprietari, pe unităţi administrativ – teritoriale şi centralizat pe judet.
Proiectele de amenajament pastoral se întocmesc în două exemplare, unul pentru Consiliul local şi unul pentru Direcţia pentru Agricultură Bihor şi se actualizează la o perioadă de 10 ani.
Controlele privind aplicarea prevederilor proiectelor de amenajamente pastorale, de către proprietari/utilizatori, se vor realiza de inspectorii din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G.K. Constantinescu” prin Oficiile Judeţene de Zootehnie.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr.ing. Nicolae HODIŞAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam