În cadrul ședinței extraordinare de azi, 26 martie 2015, consilierii locali au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru proiectul tehnic aferent obiectivului: „Reabilitarea Pasajului Vulturul negru (sistem de canalizare și pavaj interior) și iluminat arhitectural în vederea unei optime explloatări turistice și a înscrierii acestui monument în circuitul european al Secessionului”. Acest proiect a fost depus în cadrul Programului Operaţional Regional (2007-2013), Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană – Poli de dezvoltare urbană.

Obiectivul general al acestui proiect este de a reabilita Pasajul Vulturul Negru, cu scopul de a creşte numărul de atracţii turistice şi de turişti în Municipiul Oradea şi de introducere a acestuia în circuitul european al Secessionului. Atingerea acestui obiectiv va conduce totodată la creşterea nivelului de trai din municipiu şi la dezvoltarea celorlalte activităţi turistice adiacente.

Lucrările de reabilitare a Pasajului Vulturul Negru au fost executate de societatea comercială SC.Marconst SRL din Marghita, ca urmare a ofertei depuse de această firmă în cadrul procedurii de achiziție publică pentru executarea lucrărilor cuprinse în proiect.

La finalizarea lucrărilor, Comisia de recepţie a refuzat recepționarea lucrărilor de execuție, având obiecțiuni privind calitatea lucrărilor de pardoseli de mozaic și sticlă decorativă.

Dat fiind faptul că lucrarea realizată în baza contractului de achiziție nu s-a putut recepționa favorabil în totalitate (au fost recepționate lucrările edilitare și de infrastructură), s-a ajuns la întocmirea unui proiect revizuit pentru ca pe baza acestuia să se poată finaliza investiția propusă.

Noul proiect a fost realizat de SC PRO-ARH SRL și conține lucrările de refacere a pavajului Pasajului Vulturul Negru. Proiectul propune o nouă tehnologie de finisaj și anume o pardoseală din epoxy-terrazzo. Această soluție a fost aleasă datorită avantajelor acestei tehnologii. Complexitatea ornamentelor favorizează tehnologia epoxy-terrazzo, care are rezistență mult mai mare, în comparație cu mozaicul turnat clasic.

Proiectul prevede revizuirea soluției inițiale prin păstrarea lucrărilor recepționate și refacerea pardoselii de mozaic.

Lucrările de mozaicare prevăzute în proiect cuprind printre altele:

–  turnarea unui strat de beton armat, suplimentar, peste stratul existent;

– îmbrăcămintea din mozaic turnat de tip epoxy-terrazzo se va executa dintr-un amestec de rașină epoxidică bicomponentă, deja colorată, cu spărtură de marmură selectată;

– şlefuirea până la luciu a suprafeței îmbrăcăminților din mozaic turnat la fața locului, epoxy-terrazzo, se va face în patru faze principale: degrosarea, finisarea, lustruirea și protecția/sigilarea.

Pe lângă noua tehnologie sunt propuse și mici modificări ale desenului pardoselii:

– modificarea modelului arcuit, pentru a evita formarea unor colțuri ascuțite și formarea fisurilor;

– renunțarea la elementele prefabricate de deasupra canalului tehnic și realizarea peste canal a unei plăci de beton, urmată de mozaicarea acestuia împreună cu restul pardoselii.

– renunțarea la elementele florale din sticlă colorată și continuarea finisajului din mozaic turnat și în zona de sub cupola pasajului.

– placarea pasajului pe margini (în exteriorul zonelor cu model) cu plăci de marmură roșie de tip Rosso Verona (marmură folosită și în pavajele din spațiile interioare ale clădirii) etc.

Valoarea totală a proiectului este de 4.846.601 lei, inclusiv TVA, durata de realizare fiind de 4 luni. Finanțarea investiției se face prin accesarea fondurilor structurale, precum și fonduri de la bugetul local.

Tot azi, Consiliul Local a aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul tehnic aferent obiectivului “Reabilitarea pavajului curții interioare a Palatului Vulturul Negru”. Curtea interioară este amplasată în continuarea Pasajului Vulturul Negru și va fi refăcută folosindu-se aceeași tehnologie ca și în cazul pasajului. Valoarea totală a proiectului este de 827.792,00 RON, inclusiv TVA, iar durata de realizare este de 4 luni. Finanțarea investiției se face din fonduri de la bugetul local.

 

 

Cu stimă,

Biroul de presă

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam