În 2013, la Oradea, am inițiat un proces de consultare cu familii și organizații implicate în plasament și adopție, cu reprezentanți ai DGASPC. După 8 luni de muncă și consultări inclusiv cu ministerul, în martie 2014 am depus un proiect de modificare a Legii adopției, susținut de grupul PNL. La doi ani de la depunerea propriei inițiative de modificare a Legii adopției, miercuri am votat proiectul Guvernului PSD, care a preluat majoritatea propunerilor din inițiativa depusă de PNL, sfidând încă o dată Parlamentul, „unica autoritate legiuitoare din România”, conform Constituției. Înțelegând importanța modificărilor, am ales să fiu constructivă și să vin cu amendamente pentru a îmbunătăți propunerea Guvernului PSD. Modificările contribuie la creşterea numărului de copii adoptaţi și le sporește șansele de a creşte în siguranţa şi dragostea unei familii, singurul loc în care se pot dezvolta armonios. Sperăm de asemenea să dezvoltăm în România o cultură a adopției, astfel încât mai multe familii să fie deschise să ofere un cămin copiilor abandonați, lipsiți de dragostea părintească.

De mai mulți ani, numărul copiilor instituționalizați rămâne constant în jurul a 60.000. În fiecare an, peste 1000 de copii sunt abandonați în spitalele din România. Dintre aceștia, doar 3809 au fost declarați adoptabili până la 30 septembrie anul trecut si un număr de 1700 de familii erau atestate ca familii adoptatoare. Cu toate acestea, doar 562 de copii au fost adoptaţi naţional si 11 internaţional până la 30 septembrie 2015.

În esență, modificările vizează reducerea unor termene de realizare a procedurilor din cadrul procesului de adopţie, asigurarea celerității în dobândirea statutului de copil adoptabil, revizuirea procedurilor de potrivire a copilului cu familia adoptatoare, flexibilizarea procedurii de evaluare a adoptatorilor cum ar fi prelungirea valabilității atestatului de familie sau persoana aptă să adopte, sancționarea părinților indiferenți care și-au abandonat copiii și nu colaborează nici în vederea adoptării lor.

O prevedere importantă, regăsită pentru prima dată în inițiativa PNL din 2014, este introducerea concediului de acomodare de maxim 12 luni, cu plata unei indemnizații, pentru mamele care adoptă copii peste 2 ani. Amendamentele PNL prin care acest concediu este prelungit de la 3 luni, cum era inițial în propunerea legislativă, la 12 luni, cum era în propunerea noastră inițială, au fost însușite de Guvern. Beneficiari vor fi copiii adoptați care au nevoie de timp să se integreze în familia adoptivă și să recupereze întârzierile în dezvoltare acumulate în anii în care au trăit în diverse instituții sau plasament.
Modificările concrete cele mai importante:
– Se consideră refuz abuziv de a consimți la adopție dacă părinții firești nu se prezintă la 2 termene consecutive de judecată (înainte era, dacă nu se prezintă în mod repetat)
– Atestatul de familie adoptatoare e prelungit de la 1 an la 2 ani
– Întocmirea raportului final de evaluare a capacității de a adopta a solicitantului se face în 90 de zile (față de 120 de zile cât era)
– Procedura adopției poate demara după 6 luni de la instituirea măsurii de protecție specială,dacă părinții sau rudele până la gradul al patrulea nu pot fi găsiți sau nu colaborează (față de 1 an cât era înainte)
– Familia care are un copil în plasament poate demara procedura de adopție după ce au trecut minim 6 luni de la instituirea plasamentului (față de 2 ani cât era înainte)
– Efectele hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii adopției se mențin până la împlinirea vârstei de 14 ani a copilului sau până la încuviințarea adopției (înainte se mențineau maxim 2 ani)
– Raportul de potrivire dintre copil și familia adoptivă se realizează de direcția din raza teritorială a domiciliului copilului (față de Autoritatea națională înainte)
– Introducerea obligativității pentru angajatori de a acorda celor care doresc să adopte, timpul liber necesar pentru efectuarea evaluărilor necesare pentru obținerea atestatului și realizarea potrivirii practice, în limita a 40 de ore/an, fără afectarea drepturilor salariale (amendamentul comisiei)
– Reducerea termenului în care un copil poate deveni eligibil pentru adopția internațională de la 2 ani la 1 an. Calculat de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care copilului i s-a deschis procedura adopției și în care se încearcă identificarea unei familii adoptatoare din România
– Persoana sau familia selectată în timpul procedurii de potrivire inițială are obligația de a veni în România și a locui efectiv în țară pe o perioadă de cel puțin 30 de zile consecutive, în scopul realizării potrivirii practice cu copilul, la adopția internațională.
– Facilitarea acomodãrii şi integrãrii copilului în noua familie prin acordarea unuia dintre pãrinţii adoptivi a unui concediu de acomodare pe o perioadã de maxim un an, pentru copiii mai mari de 2 ani, începând de la data încredințării în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunarã de 3,4 ISR, adică 1.700 lei. În cazul copiilor de sub 2 ani, se aplică prevederile OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pt creșterea copilului (nu a existat așa ceva până ce am introdus noi în 2014 în inițiativă)
Legea intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul oficial.
Florica Cherecheș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam