Lucrările la Dealul Ciuperca, lucrări care se desfășoară în cadrul proiectului „Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană și specii de arbori protejați pe Dealul Ciuperca – Oradea” sunt realizate în prezent în proporție de 65%.
Astfel, în ceea ce privește structura de rezistență la balconul principal Belvedere 1, aceasta a fost finalizată, la fel și la celelalte două puncte panoramice ale dealului. Următoarele două balcoane panoramice sunt în execuție.
De asemenea fântana arteziană de la baza balconului principal a fost și ea finalizată.
În prezent se lucrează la gabioane (structuri de rezistență), trepte, alei, precum și la finisajele interioare ale punctului de alimentație publică de la balconul principal Belvedere 1.
Amfiteatrul ca și infrastructură este realizat în proporție de 100%, urmând a fi finisat cu șezuturile din PVC.
În perioada următoare urmează realizarea lucrărilor la sistemul de irigație și plantările efective, precum și realizarea ultimului punct panoramic (balcon) și finalizarea aleilor.
Totodată, sunt în derulare procedurile de achiziție a serviciilor de proiectare și lucrări de execuție la pasarela pietonală de la baza Dealului Ciuperca.
Proiectul de amenajare al dealului Ciuperca este finanțat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria -România 2007 – 2013. Lucrările au început la finele anului 2014, iar termenul de execuție era 30 iunie 2015, dar termenul a fost prelungit cu aproximativ 4 luni, din cauza complexității lucrărilor.
Valoarea totală a investiției este de 1.942.304 euro, din care liderului de proiect, respectiv municipiului Oradea îi revine 1.722.253 euro (contribuția proprie fiind de 931.301 euro), iar partenerului maghiar, respectiv Parohia Ortodoxă din Korosszegapati îi revine 220.051 euro (contribuția proprie fiind de 11.002 euro).
Proiectul cuprinde amenajarea zonei aflate la baza versantului pe partea opusă a dealului față de calea ferată Oradea – Cluj Napoca și a aleii de acces din strada Olteniei. Legătura dintre această zonă și baza versantului amenajat se face prin pasarela metalică existentă, ce traversează liniile de cale ferată, care urmează să fie și ea reabilitată. Proiectul cuprinde lucrări de stabilizare a terenului prin realizarea unor ziduri de sprijin din gabioane cu piatră naturală, realizarea unei infrastructuri cât mai facile pentru circulația pietonală, realizarea punctelor panoramice asupra habitatului creat și împrejurimilor, punctul principal fiind cel de alimentație publică și informare, și construirea în zona vestică a terenului a unui amfiteatru în aer liber.
În ceea ce privește vegetația propusă, Grădina Publică – Dealul Ciuperca va cuprinde importante arii plantate cu arbori, arbuști, plante perene și din floră spontană, precum și viță de vie.
„Dealul Ciuperca devenise o zonă mai puțin atractivă, cu un aspect vechi și cu multe alunecări de teren. Prin felul în care arăta se cerea o intervenție. La finalul lucrărilor, care se desfășoară acum, locul va arăta cu totul altfel, iar suprafața amenajată va crește de la 1,8 ha la aproximativ 3,9 ha. Cel mai important punct panoramic va fi zona de alimentație publică și informare, care în partea de sus va fi acoperită cu gazon. În amenajarea zonei se va folosi piatră naturală și elemente din lemn, iar aleile vor fi realizate dintr-un amestec de pietriș tratat cu rășină specială, astfel încât la final întreaga amenajare să aibă un aspect estetic și să fie cât mai accesibilă publicului”, a spus viceprimarul Mircea Mălan.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam