Primăria Oradea, prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar, organizează licitație deschisă pentru concesionarea unor parcele de teren cu suprafaţa de 250 mp fiecare, situate în municipiul Oradea, zona Calea Clujului, în Cartierul Tineretului, în vederea construirii de locuinţe familiale.
Parcelele de teren concesionate se vor utiliza numai pentru construire locuinţă familială. Prețul de pornire a licitației cu strigare este de: 3 lei/mp/an, iar pasul de licitare este de 0,5 lei la preţul de pornire.
Participarea la procedura de licitaţie publică deschisă cu strigare este permisă persoanelor fizice, care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au achitat taxa de participare la licitaţie;
b) au achitat garanţia de participare la licitaţie;
c) nu au datorii la bugetul local;
d) nu au datorii la bugetul consolidat al statului şi
e) au depus toate documentele solicitate prin prezentele instrucţiuni (mai jos).
Ofertanţii, persoane fizice, au obligaţia de a depune în vederea calificării, următoarele documente:
1. xerocopie a actului de identitate,
2. dovada privind achitarea obligaţiilor fiscale, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;
2.1 Certificat de atestare fiscala eliberat de Direcţia Finanţe Locale din cadrul primăriei în raza căruia domiciliază ofertantul, valabil;
2.2 Certificat de atestare fiscala eliberat de D.G.F.P privind plata obligaţiilor către bugetul consolidat al statului, valabil la data deschiderii ofertelor;
3. documentul justificativ privind plata contravalorii taxei de participare – original şi xerocopie;
4.documentul justificativ privind plata garanţiei de participare – original şi xerocopie;
5. procură notarială de împuternicire pentru persoana participantă la strigare în reprezentarea ofertantului (unde este cazul);
6. xerocopie a actului de identitate a persoanei împuternicite (unde este cazul);
7. fişa ofertantului
8. declaraţie de participare
În situaţia în care, pentru o parcelă, nu s-au înscris la procedura de strigare un număr minim de 2 ofertanţi, Comisia de licitaţie va repeta licitaţia în următoarea şedinţă sau într-o altă sesiune.
Documentele de calificare solicitate vor fi depuse într-un plic închis, la sediul Primăriei municipiului Oradea, Piaţa Unirii nr. 1, Sala Ghişeelor, Ghişeul 7, până cel târziu la data de 28 aprilie 2016, ora 10.00. După această dată nu se pot depune plicuri cu documente de calificare.
Ofertantul poate să participe la orice parcelă de teren supusă licitaţiei, dar trebuie să consemneze în cerere opţiunea pentru trei parcele, în ordinea preferinţelor.
Totodată, se pot adjudeca de către un ofertant maximum două parcele de teren, cu condiţia să constituie 2 (două) garanţii de participare la licitaţie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam