Proiectul HURO 1101/142/1.3.2. «Dezvoltarea unui laborator mobil de investigare a mediului acvatic, cu scop educativ şi de cercetare, în macroregiunea Hajdú-Bihar/Bihor» – MOB-WATER-LAB este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, completat de co-finantarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de a apropia actori economici, persoane şi comunităţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.

Proiectul are drept parteneri Universitatea din Debrecen, Facultatea de Științe și Tehnologii, Departamentul de Hidrobiologie – leader de proiect şi Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de Biologie și se derulează în perioada 1.05.2013 – 31.12.2014.

Bugetul total  al  proiectului este de 801.133 euro, din care bugetul liderului de proiect – Universitatea din Debrecen, este de 393.561 euro, iar bugetul partenerului – Universitatea din Oradea  este de 407.572 euro. Contribuţia FEDR pentru întreg proiectul este de 680.963,05 euro.

 

Scopul acestui proiect este de a dezvolta un laborator mobil de biomonitorizare a mediului prin  realizarea unei infrastructuri cu scop didactic şi de cercetare. Acest laborator mobil va fi în măsură să examineze şi să evalueze apele de suprafaţă într-un mod rapid, precis şi relativ ieftin, conducând la obţinerea de rezultatele ştiinţifice benefice din punct de vedere economic cu privire la încadrarea ecosistemelor acvatice în normele de protecţia mediului şi a naturii. Ne-am propus editarea unui ghid practic pentru activităţi de teren cu privire la monitorizarea apelor dulci, incluzând  metodele de investigare dezvoltate în proiect precum şi normele de protecţia mediului şi a naturii.

Obiectivele proiectului pot fi grupate în obiective generale și specifice. Obiectivele generale cuprind:

  • dezvoltarea unei infastructuri mobile de biomonitorizare a calităţii mediului,
  • crearea unui sistem comun de monitorizare a calităţii apei, bazat pe cooperare şi dezvoltare a partenerilor, aplicabil la nivel transfrontalier.
  • crearea unei echipe comune de cercetare, care va lucra împreună şi va fi capabilă să efectueze studii complexe privind mediul acvatic.

Obiectivele specifice cuprind:

  • monitorizarea calităţii apei, efectuarea unor evaluări în teren şi crearea unui sistem de monitorizare.
  • diseminarea rezultatelor.

 

Sistemul de monitorizare a calității mediului acvatic prin parametri biotici, ce se dorește a fi dezvoltat în cadrul proiectului urmărește o serie de aspecte:

–           să fie global şi cuprinzător – în acest sens ne propunem abordarea sistemică a componentelor multiple ale mediului reprezentat de apele de suprafață, precum şi relaţiile dintre ele, integrarea metodelor de investigare spaţiale multiparametrice de-a lungul timpului.

–           să fie riguros din punct de vedere ştiinţific: în acest scop ne propunem        utilizarea unor indicatori de bază care să ușureze munca, fără a determina scăderea preciziei. Acest deziderat poate fi atins prin      utilizarea unor metode bine fundamentate, standardizate şi verificabile.

–           să fie adaptabil şi sigur: abordarea trebuie să poată fi evaluată şi revizuită în funcţie de noile cunoştinţe, nevoi şi circumstanţe, putând fi schimbată astfel încât să poată fi sustenabilă şi financiar. Factorii de poluare ai mediului acvatic sunt în prezent din ce în ce mai diverși, pe măsura dezvoltării tehnologice tot mai avansate, a utilizării pe scară extinsă a unui număr tot mai mare de produse chimice alimentare, cosmetice, farmaceutice etc. Acești poluanți ajung în apele de suprafață și depistarea lor în mod direct sau indirect prin efectele pe care le produc asupra organismelor acvatice, trebuie realizată prin metode adecvate. De multe ori determinarea directă a unui poluant este costisitoare și poate fi un proces de durată, în schimb evaluarea modificărilor la nivelul comunităților biotice se poate realiza rapid și reprezintă un indiciu sigur de evaluare a prezenței unor poluanți.

–           să asigure integrarea: prin oferirea posibilității ambilor parteneri de a se implica în proiectarea şi executarea activităţilor inclusiv în prioritizarea acţiunilor şi stabilirea scopurilor.

–           să asigure transparenţa şi accesibilitatea: abordarea trebuie să asigure accesul ambilor parteneri la informaţii (începând de la datele brute până la rezultatul investigaţiilor), în timp util, pentru ca astfel ambii parteneri să-şi poată desfăşura activităţile proprii de investigare şi formulare a concluziilor.

În urma realizării proiectului se va crea o infrastructură cu dotare tehnică de ultimă oră, se vor forma specialişti cu grad ridicat de calificare în ambele ţări, astfel încât ulterior se va putea asigura cu succes desfăşurarea unor activităţi de investigare eficientă şi rapidă a apelor naturale în mod rapid, ieftin şi eficient, pe suprafeţe extinse aparținând zonei transfrontaliere româno-maghiare a bazinului Tisei.

Echipamentele moderne achiziționate în cadrul proiectului permit analiza instantanee şi exactă a producţiei primare acvatice, a pH-ului, a cantităţii de oxigen dizolvat, a temperaturii, a turbidităţii şi potenţialului redox la diferite adâncimi din apă. De asemenea, există aparate care determină viteza curentului acvatic şi pot realiza un profil complet al unei albii. Toate aceste echipamente sunt deplasate pe malul apei cu ajutorul unei maşini de teren, achiziţionate de asemenea prin proiect. Pentru investigaţiile de ihtiologie s-a achiziţionat o barcă pneumatică dotată cu motor şi aparatură pentru pescuit ştiinţific.

Lucrând cu aceste aparate pe teren, putem oferi și studenților șansa de a utiliza aparatură modernă ce permite investigații complexe asupra componentei biotice din mediul acvatic. Astfel  studenţii pot să-şi însuşească deprinderi care îi vor face mai competitivi pe piaţa muncii.

Dotarea prin prezentul proiect cuprinde şi un laborator de microscopie în cadrul Departamentului de Biologie. Microscoapele au conexiune la calculator şi imaginea este proiectată pe ecran.  Ele permit analiza organismelor mărunte planctonice și bentonice, grupe deosebit de importante în aprecierea calității apelor de suprafață. Aceste organisme pot fi fotografiate și comparate pentru a se surprinde atât variabilitatea lor, cât și eventualele modificări ce pot surveni în prezența unor substanțe poluante, ajunse în cantități crescute în ape. Unul dintre microscoape este dotat și cu un sistem de micromanipulare, care permite printre altele extragerea unor organisme unicelulare dintr-o probă, în scopul izolării, identificării și eventual cultivării lor.

Cu ajutorul acestor microscoape studenții vor putea cunoaște mai bine organismele acvatice minuscule planctonice şi bentonice care populează apele râurilor din bazinul Crişurilor.

Pentru a ne face cunoscute activitățile proiectului și a prezenta o parte din această lume fascinantă a apelor am organizat,  în cadrul proiectului, o manifestare de tip Open day, ocazie cu care participanții s-au familiarizat cu aparatura achiziționată și au luat parte la demonstrații privind modul de utilizare a acesteia. Astfel au aflat care sunt parametri cei mai importanți care se analizează în scopul determinării calității apelor de suprafață, precum și modul în care arată mărunta și fasinanța lume a organismelor care stau la baza întregului lanț trofic acvatic și care asigură funcționarea acestui sistem complex.

 

 

 

Conţinutul acestui material nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam