În data de 19 noiembrie 2015, a avut loc la Primăria Oradea o întâlnire între primarul Ilie Bolojan, primarul comunei Sînmartin Lucian Popuș și reprezentantul NIS PETROL S.R.L, Mikhail Danilin, director general adjunct Departamentul de Explorare și Producție, cu privire la acordul de concesiune petrolieră pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrul EX-3 Băile Felix, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și East West Petroleum Corp.
În cadrul întâlnirii au fost discutate și analizate aspectele cu privire la excluderea suprafețelor aferente unităților administrative Oradea și Sînmartin din aria operațiunilor petroliere și, implicit, din suprafața perimetrului petrolier Ex-3 Băile Felix.
Reprezentanții delor două unități administrativ teritoriale au subliniat importanța dezvoltării turismului balnear din zona Băile Felix – 1 Mai și contribuția substanțială a acestuia la economia locală. Având în vedere că zăcământul geotermal Oradea și zăcământul termomineral Băile Felix – 1 Mai formează un sistem care comunică între ele, există și riscul poluării ireversibile a apelor de balneație, cu consecințe grave asupra viitorului turistic al zonei.
În comuna Sînmartin, județul Bihor, pe lângă cele două stațiuni balneoclimaterice de interes național și local, sunt și două rezervații naturale unice în lume, dependente de apele geotermale, în sezonul de vârf numărul turiștilor depășind 10.000 de persoane/zi.
NIS Petrol SRL, prin dl. Mikhail Danilin, director general adjunct – Departamentul de Explorare și Producție, a recunoscut importanța resurselor geotermale și a turismului belneoclimateric pentru economia locală și națională, astfel că, până la finalizarea demersului comun de modificare a limitelor perimetrului EX-3 Băile Felix, și-a exprimat intenția de a evita zona urbană a municipiului Oradea și a comunei Sânmartin în desfășurarea operațiunilor petroliere.
În urma discuțiilor purtate la această întâlnire, reprezentanții celor două unități administrativ-teritoriale Oradea și Sânmartin împreună cu reprezentanții NIS PETROL SRL au convenit următoarele:
– Susținerea demersului comun privind excluderea municipiului Oradea și a Comunei Sînmartin din perimetrul de explorare-dezvoltare-exploatare EX-3 Băile Felix.
– Organizarea unei întâlniri tripartite cu reprezentanții ANRM, în vederea expunerii poziției comune și a agreării cu ANRM a unei soluții fezabile și acceptabile pentru toate părțile implicate.
În urma acestei întâlniri, în cursul zilei de ieri, 2 decembrie 2015, avut loc o întâlnire între primarul Ilie Bolojan și președintele ANRM, dl Gheorghe Duţu, în care s-a discutat modalitatea de punere în practică al acestei înțelegeri.
”În zilele următoare, va avea loc o întâlnire între reprezentanții NIS și conducerea ANRM, pentru a pregăti actul adițional la contractul de concesiune care să prevadă scoaterea din perimetrul concesionat în vederea explorării petroliere a teritoriului administrativ al Oradiei și Sînmartinului”, a declarat Ilie Bolojan.
Atașat găsiți harta ce evidențiază limitele suprafețelor unităților administrativ teritoriale Oradea și Sînmartin propuse pentru excluderea din perimetrul petrolier EX-3 Băile Felix.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam