Pe site-ul Direcţiei Politici Antreprenoriale şi Implementare Programe pentru IMM (www.aippimm.ro) este activă începând cu data de 12 octombrie 2015 ora 10.00 aplicaţia de înscriere în cadrul Programului pentru susţinerea meşteşugurilor şi artizanatului 2015.

Documentaţia programului se poate consulta şi descărca la adresa:
http://www.aippimm.ro/articol/programe/programe-nationale-2015/programul-na-355-ional-multianual-pentru-sus-355-inerea-me-351-te-351-ugurilor-351-i-artizanatului-2

Obiectivul general al programului îl constituie stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii din România, a întăririi clasei de mici meşteşugari şi artizani, care îşi desfăşoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociaţiilor ori al altor organizaţii, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual în practicarea lor şi relansarea serviciilor şi a produselor realizate de aceştia, în special a celor cu specific tradiţional, inclusiv obiecte de artă populară şi artizanat, promovarea acestor produse şi servicii pe pieţele naţionale şi internaţionale.
Programul urmăreşte, prin organizarea a opt Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015, susţinerea micilor meşteşugari în promovarea produselor proprii şi conservarea şi stimularea promovării mai largi a tradiţiilor autohtone
În cadrul târgurilor regionale participanţii vor putea prezenta produsele proprii (meşteşugăreşti şi/sau de artizanat) şi vor putea desfăşura activităţi economice în condiţiile legislaţiei în vigoare. De asemenea, vor putea organiza la standul propriu pentru vizitatorii interesaţi, sesiuni de ateliere de lucru în care vor explica şi demonstra practic cum se pregătesc şi se obţin produsele lor

Pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici: societăţile comerciale, societăţile cooperative, inclusiv societăţile cooperative meşteşugăreşti mixte, persoanele fizice autorizate (PFA) care desfăşoară activităţi economice în mod independent, întreprinderile individuale (II), întreprinderile familiale (IF) care desfăşoară activităţi în domeniul meşteşugurilor, în special al celor tradiţionale şi în domeniul artei populare şi artizanatului, precum şi asociaţiile profesionale sau fundaţiile care au ca scop promovarea meşteşugurilor şi a meseriilor care presupun un număr mare de operaţii executate manual, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional, inclusiv din domeniul artei populare şi artizanatului.

Prin Program, se asigură participarea gratuită la târg pentru aplicanţii selectaţi în urma înscrierii în program.
Vor fi suportate cheltuielile de transport pentru beneficiari şi pentru produsele acestora (după caz) precum şi cheltuielile de cazare a beneficiarilor pe perioada desfăşurării evenimentului. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru cazare nu va depaşi 1000 lei pe perioada târgului.
Se acordă finanţare pentru transportul produselor, în cazul în care acestea necesită un transport separat şi nu pot fi transportate în acelaşi mijloc de transport cu beneficiarul. Suma maximă acordată unui beneficiar pentru transport, cumulat, nu va depaşi 1000 lei pentru târg. În limita acestor sume beneficiarul îşi poate deconta transportul. În cazul în care suma totală cheltuită depăşeşte 1000 lei diferenţa va fi suportată de către beneficiar. În cazul în care beneficiarul se deplasează cu autoturismul personal va primi contravaloarea a 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi..

Înscrierea în program se face on-line pe site-ul www.aippimm.ro.
Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să completeze şi să transmită on-line formularul de preselecţie (anexa 1 din documentaţie), începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere (luni, 12 octombrie 2015), până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere (luni, 21 septembrie 2015), cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea locurilor aferente fiecărui Oficiu. Ultima zi de înscriere poate fi diferită pentru fiecare Oficiu, în funcţie de data organizării evenimentului.
În Formularul de înscriere vor trebui completate informaţii de identificare a participantului, o prezentare a tipului de activitate pe care o desfăşoară şi vor trebui ataşate minim 3 fotografii ale produselor realizate.
Admiterea în Program se va face în ordinea înscrierii

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2015 este de 1.700.000 lei, repartizat în mod egal fiecărui O.T.I.M.M.C., pentru organizarea celor 8 Târguri Regionale pentru Artizanat şi Meşteşuguri 2015 şi pentru acoperirea cheluielilor aferente participanţilor la Târg.
Pentru anul 2015, prin organizarea Targurilor Regionale, se estimează participarea a minimum 200 operatori economici cu obiect de activitate în domeniul meşteşugurilor şi artizanatului.

Perioadele estimate, precum şi locaţiile propuse pentru organizarea celor opt târguri sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii
și Cooperaţie
Locaţia propusă a desfășurării târgului
Perioada estimată
1. OTIMMC Iași Palas – Iași 2-6 noiembrie
2. OTIMMC Cluj POLUS Center, Cluj 4-8 noiembrie
3. OTIMMC Ploiești Halele Centrale, Ploiești 5-8 noiembrie
4. OTIMMC Craiova Centrul Multifuncţional, Craiova 13-15 noiembrie
5. OTIMMC Târgu Mureș Promenada Mall, Târgu Mureș 18-22 noiembrie
6. OTIMMC Brașov Business Park, Brașov 25-29 noiembrie
7. OTIMMC Constanţa Pavilionul Expoziţional, Constanţa 3-6 decembrie
8. OTIMMC Timișoara Casa Tineretului, Timișoara 11-13 decembrie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam