Municipiul Oradea a derulat o finanţare nerambursabilă de la Autoritatea de
Management pentru Programul Operaţional Regional, Ministerul Dezvoltării şi
Administraţiei Publice şi Organismului Intermediar, Agenţia de Dezvoltare Regională
Nord-Vest, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 1.2.
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe” , în
valoare totală de 2.116.797,15 lei, pentru proiectul “Reabilitarea termică a
blocurilor de locuințe în municipiul Oradea – zona Mareșal Averescu”. În urma
derulării procesului de implementare a proiectului, a execuţiei de lucrări,
beneficiarii direcţi, cei 171 de locatari din cele 4 blocuri, vor beneficiază de un
sporit grad de confort termic, de o scădere sensibilă a perderilor de energie şi de
bani şi, nu în ultimul rând, o delectare vizuală, blocurile arătând ca „noi”.
1. DATE GENERALE
Cod SMIS – 48124
Contract – nr. 3948/05.12.2013
a. LOCALIZARE
Adresa (Strada şi Nr) Bloc Denumirea Asociaţiei de
Proprietari
Mareşal Averescu 5 5
Asociaţia de proprietari
nr.10
Mareşal Averescu 7 7
Mareşal Averescu 11 11
Mareşal Averescu 9 9
b. DETALII FINANCIARE
Valoarea totală a contractului: 2.116.797,15 lei
Valoarea eligibilă: 1.799.312,60 lei
Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent: 317.484,55 lei
Contribuţia Uniunii Europene prin FEDR : 885.261,80 lei (49,20%)
ORADEA, 08 septembrie 201 5
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi
www.nord-vest.ro
Contribuţia Guvernului României : 194.325,76 lei (10,80%)
Contribuţia beneficiarilor(Primăria Oradea şi Asociaţii proprietari) : 719.725,04 lei
(40%)
c. OBIECTIV GENERAL ŞI OBIECTIVE SPECIFICE
Investiţiile în reabilitarea infrastructurii urbane, în îmbunătăţirea serviciilor urbane şi
mai exact în îmbunătăţirea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale contribuie la
reducerea sărăciei energetice (fuel poverty), la îmbunătăţirea puterii de cumpărare a
categoriilor sociale defavorizate, la crearea şi menţinerea de locuri de muncă, cu
efect asupra contracarării recesiunii economice, prin impulsionarea industriei de
construcţii, precum şi a industriilor conexe extrem de afectate de criza economică.
Obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei în municipiul
Oradea prin îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din Oradea,
în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la
creşterea/menţinerea ratei de ocupare a forţei de muncă, consum redus de energie şi
limitarea emisiilor poluante.
Obiective specifice au fost:
– Reabilitarea termică a 4 blocuri din municipiul Oradea, din zona străzii Mareşal
Averescu
– Îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior a 100 apartamente reabilitate
– Reducerea consumurilor energetice cu minim 40% după reabilitarea termică
– Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră
– Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de
energie
În cadrul proiectului au fost propuse realizarea de lucrări de creştere a eficienţei
energetice a clădirilor şi reducere a pierderilor de căldură urmărind:
– Îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior;
– Reducerea consumurilor energetice;
– Reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă menajeră;
– Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de
energie.
S-au propus realizarea de lucrări de reabilitare termică a anvelopei clădirilor
şi anume: izolarea termică a părţii opace a faţadelor; înlocuirea tâmplăriei
exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în bloc, cu tâmplărie
termoizolantă (partea vitrată); închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie
ORADEA, 08 septembrie 201 5
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi
www.nord-vest.ro
termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor; termo-hidroizolarea
acoperişului tip terasă, respectiv izolarea termică a planşeului peste ultimul nivel în
cazul existentei şarpantei; izolarea termică a planşeului peste subsol.
d. BENEFICIARI
Beneficiarii direcţi din cadrul acestui proiect sunt toate persoanele care beneficiază
în mod nemijlocit de această nouă investiţie, după cum urmează:
un număr de 171 locatari ai blocurilor asupra cărora s-a intervenit pentru
eficientizare energetică şi care vor beneficia de un confort termic sporit şi de costuri
mai mici la întreţinere
autoritatea publică locală (Consiliul Local al municipiului Oradea) care va
reuşi îmbunătăţirea calităţii vieţii în Municipiului Oradea şi-a realizat obiectivul, pe
termen mediu şi lung, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ
care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne.
forţa de muncă din domeniului construcţiilor datorită creării de noi locuri de
muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului;
Beneficiarii indirecţi au fost:
locuitorii Municipiului Oradea în număr de aproximativ 200.000 a căror viaţă
se va îmbunătăţi, pe termen mediu şi lung, datorită reducerii poluării generate de
producerea, transportul si consumul de energie
mediul economic care va beneficia de infuzia de lichidităţi generată de
economiile realizate din această eficienţă energetică
e. TERMENE
Perioada de implementare este de 20 luni (decembrie 2013 – august 2015)
Execuţia se va extinde pe o perioadă de 8 luni (decembrie 2014 – august 2015)
2. DATE SPECIFICE
a. STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
În conformitate cu datele contractuale asumate prin contractul de finanţare şi
cu regulile impuse de REGIO au fost demarate şi derulate o serie de activităţi precum:
– notificările privind modificarea echipei de management
– efectuarea caietelor de sarcini pentru achiziţiile publice şi derularea
procedurilor aferente acestora
– au fost efectuate materialele de publicitate( anunţ presă, panourile
temporare, panourile definitive), obţinându-se avizele de la expertul de
ORADEA, 08 septembrie 201 5
www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.
Pentru informaţii privind fondurile disponibile prin Programul Operaţional Regional în Regiunea Nord-Vest, vizitaţi
www.nord-vest.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam