Potrivit HCL nr. 712/21015 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2016, ONG-urile care desfăşoară exclusiv activităţi fără scop lucrativ şi care deţin în chirie sau concesiune spaţii aflate în proprietatea municipiului Oradea sunt scutite de la plata taxei pe clădire/teren în următoarele condiţii:
– prin încheierea unui acord de parteneriat cu Municipiul Oradea, în baza căruia îşi asumă realizarea, pe parcursul anului calendaristic pentru care se acordă scutirea, a unor proiecte de interes public destinate cetăţenilor municipiului Oradea. Lista cu proiecte va fi depusă ca anexă la Acordul de parteneriat, odată cu semnarea acestuia de către reprezentanţii ONG-urilor. În cazul în care, până la sfârşitul lunii noiembrie a anului în curs, deţinătorul spaţiilor nu face dovada realizării activităţilor asumate prin acord, dreptul de scutire la plată a taxei menţionate se pierde.
Modelul de Acord de parteneriat poate fi consultat în ataşament.
Începând de luni, 21.03.2016, reprezentanţii ONG-urilor aflate în situaţia menţionată mai sus se pot prezenta la cam. 222 de la etajul II al Primăriei, între orele 8:00 – 15:00, în vederea semnării acordului de parteneriat şi a depunerii listei cu proiecte, potrivit formularului pus la dispoziţie de Primăria Oradea.
Infomaţii suplimentare se pot obţine la nr. de telefon 0730/643312, persoană de contact Mihaela Dindelegan.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam