Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 187/2014 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2015, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.961 din 30 decembrie 2014, coroborate cu dispozitiile cuprinse in:
– Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
va comunicam urmatoarele:

A) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015:

 In aplicarea prevederilor art.2964 alin(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2015, potrivit art. 16 din Legea nr. 187/2014, este de 2.415 lei.
 In conformitate cu prevederile art. 29618 alin(3) din Legea nr.571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.20 alin.(1) din Legea nr. 187/2014, pentru anul 2015 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
– pentru conditii normale de munca : 26,3%
– pentru conditii deosebite de munca : 31,3%
– pentru conditii speciale de munca si
pentru alte conditii de munca: 36,3%

Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.31 alin. (2) din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.
Conform art.20 alin (2) din Legea nr. 187/2014, coroborat cu art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat.
Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator.

B) Incepand cu data de 1 ianuarie 2015,
Pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii cu :
 Contract de asigurare sociala

 Venitul minim lunar asigurat , inscris in contractul de asigurare sociala este de 845 lei ,reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, (care la nivelul anului 2015 este de 2.415 lei).
 Venitul maxim lunar al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este 12.075 lei, reprezentand valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut (5x 2415 lei)

 Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 222 lei (845×26,3%)

 Contributia maxima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 3.176 lei (12.075×26,3%)

Director executiv Director executiv adjunct
Leontin TIRLE Carmen POLMAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam