Având în vedere prevederile:
– Legii nr. 340/2015 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.942 din 19 decembrie 2015;
– Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.688 din 10 septembrie 2015;
– Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.941 din 19 decembrie 2015;
– Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare , publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.547 din 23 iulie 2015;
– Legii nr.334/2015 pentru prorogarea unor termene privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea facilitatilor la transport pentru anumite categorii de persoane publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.948 din 22 decembrie 2015,
va comunicam urmatoarele:

A) Incepand cu data de 1 ianuarie 2016:

 In aplicarea prevederilor art.139 alin(3) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, potrivit art. 15 din Legea nr. 340/2015, este de 2.681lei.
 In conformitate cu prevederile art. 138 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul 2016 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
– pentru conditii normale de munca : 26,3%
– pentru conditii deosebite de munca : 31,3%
– pentru conditii speciale de munca : 36,3%

Cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.31 alin. (2) din Legea nr.263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca.
Conform art.19 din Legea nr. 340/2015, coroborat cu art.43 alin.(3) din Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 5,1% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. Cota de 5,1 % se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2016.
Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator.

B) Incepand cu data de 1 ianuarie 2016,
Pentru persoanele asigurate in sistemul public de pensii cu :
 Contract de asigurare sociala

 Venitul minim lunar asigurat , inscris in contractul de asigurare sociala este de 938 lei ,reprezentand 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, (care la nivelul anului 2016 este de 2.681 lei).
 Venitul maxim lunar al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale este 13.405 lei, reprezentand valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut (5x 2681 lei)

 Contributia minima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 247 lei (938×26,3%)

 Contributia maxima lunara care trebuie achitata de persoanele asigurate cu contract de asigurare sociala este 3.526 lei (13.405×26,3%)

Director executiv Director executiv adjunct
Leontin TIRLE Carmen POLMAN

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam