Direcţia de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor invită cetăţenii cu domiciliul pe raza judeţului Bihor să intre în legalitate cu actele de identitate.
Invitaţia se adresează persoanelor aflate în una din următoarele situaţii:
 act de identitate cu termenul de valabilitate expirat;
 act de identitate al cărui termen de valabilitate urmează să expire în perioada imediat următoare;
 act de identitate deteriorat, pierdut, furat, distrus sau anulat;
 modificare nume sau prenume titular, prenume părinţi, data ori locul naşterii (prin căsătorie, divorţ, adopţie, schimbare de nume pe cale administrativă);
 schimbare domiciliu;
 schimbare denumire stradă sau renumerotare imobil;
 schimbare rang localitate sau rearondarea acesteia;
 fotografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
 atribuirea unui nou C.N.P.;
 minori care au împlinit 14 ani, vârstă de la care este obligatorie eliberarea cărţii de identitate.
Prin prezentarea în termenul legal la sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate, se evită atât aglomeraţia, cât şi eventuala aplicare de sancţiuni contravenţionale – amenzi cuprinse între 40 şi 80 RON devenite obligatorii prin efectul legii.
Reamintim cetăţenilor că au obligaţia să solicite serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate:
 cu cel puţin 15 zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate deţinut, dar nu mai mult de 180 zile;
 în termen de 15 zile de la producerea unor modificări;
 în cazul minorilor, în termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani.

La sediile serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu al persoanei fizice interesate sau la posturile de poliţie, se pot solicita toate informaţiile necesare în vederea obţinerii actului de identitate.
Baza legală: O.U.G. 97/2005, privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români cu modificările şi completările ulterioare art.12, art 19, art.42, art.43 – contravenţii şi cuantumul amenzilor.
Cu deosebit respect,
ÎNTOCMIT DIRECTOR ADJUNCT
Consilier superior
Măriuca GROZA DUNA Sandor

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam