Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Oradea aduce la cunoştinţa contribuabililor interesați că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2015.
Recomandam contribuabililor să-și achite la termen impozitele şi/sau taxele datorate pentru: clădiri, teren şi mijloace de transport astfel încât să nu fie nevoiţi să plătească majorări de întârziere. Nivelul acestora este de 2% din cuantumul impozitelor neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului scadent şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Pentru a evita aglomeraţia de la ghişeele de încasare din Centrul pentru relaţii cu publicul, Primăria Oradea reaminteşte contribuabililor, persoane fizice sau juridice, modalităţile alternative de plată pe care le oferă administraţia locală.
Astfel, pe lângă posibilitatea de a plăti în numerar sau cu cardul la ghişeele nr. 21 – 27, contribuabilii mai au ca alternativă următoarele modalităţi de plată:
1. PLATA ON-LINE (internet)

– site-ul Municipiului Oradea – www.oradea.ro – Secţiunea „Plăţi Online”. Serviciul de plată online permite accesul pe baza codului numeric personal pentru persoane fizice, respectiv a codului fiscal pentru persoane juridice, iar plata se realizează fără comision.

– site-ul www.ghiseul.ro – Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui site se face fără comision.

– aplicația MobilePay, aplicatia pentru dispozitive mobile cu sistem de operare android. Sistemul este dezvoltat pentru administrarea plăţilor electronice, efectuate cu card bancar prin Internet, aferente obligaţiilor fiscale datorate de contribuabili persoane fizice sau juridice către bugetul local, precum şi a amenzilor contravenţionale şi amenzilor de parcare. Plata taxelor şi impozitelor locale prin intermediul acestui sistem se face fără comision.

2. PLATA ÎN NUMERAR – la Poștă si CEC Bank

3. PRIN ORDIN DE PLATĂ SAU FOAIE DE VĂRSĂMÂNT – Se poate realiza la orice bancă, specificând pe documentul de plată următoarele :
– datele de identificare ale Municipiului Oradea (CUI : 4230487)
– denumirea impozitului şi contul IBAN deschis la TREZORERIA ORADEA ( informaţia se găseşte pe site-ul www.oradea.ro , secţiunea din stânga paginii de web – Informaţii de interes public – Conturi IBAN pentru încasări);
– datele de identificare ale contribuabilului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam