Proiect: „Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Körösszegapáti – Hajdú-Bihar”,
Development of natural habitats of volunteer flora and protected trees species on Ciuperca Hill – Oradea and in Körösszegapáti – Hajdú-Bihar
Cod: HURO/1101/038/1.3.1,
Acronim: CBC NATURAL-HAB
Semnat în 08.01.2013 (05.12.2012)

Program de finanțare: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007-2013
A 5-a Solicitare de propuneri HURO/1101,
Axa prioritară 1: Îmbunătăţirea condiţiilor cheie pentru dezvoltarea durabilă comună a ariei de cooperare
1.3 Protecţia mediului
1.3.1 Protejarea naturii şi a valorilor naturale

Rezumat:

Obiectiv general: Dezvoltarea de habitate naturale de floră spontană şi specii de arbori protejaţi pe Dealul Ciuperca – Oradea şi în Körösszegapáti – Hajdú-Bihar
Obiective specifice:
Dezvoltarea de habitate naturale de specii de arbori protejaţi
Dezvoltarea de zone panoramice şi de agrement în cadrul habitatelor naturale
Promovarea serviciilor de turism ecologic dezvoltate în cadrul habitatelor naturale

Suprafaţa amenajată: 38.759 mp

Pentru ca întreaga zonă să fie cât mai agreabilă pentru vizitatori, dealul va fi accesibil prin amenajarea unor alei dotate cu mobilier urban, de la băncuţe, coşuri de gunoi, până la corpuri de iluminat, toate integrate perfect în ambientalul specific. Va fi amenajată și o zonă verde după conceptul de „Grădină botanică” în aer liber

S-au propus următoarele amenajări:

1. Amenajarea zonei aflate la baza versantului pe partea opusă a dealului faţă de calea ferată Oradea-Cluj Napoca şi a aleii de acces din strada Olteniei.
Acesta este principalul acces pietonal care face legătura Dealului Ciuperca cu obiectivele turistice ale oraşului:
Legătura dintre această zonă şi baza versantului amenajat se face prin pasarela metalică existentă ce traversează liniile de cale ferată.

2. Stabilizarea terenului. S-au realizat lucrări pe suprafaţa versantului constând în ziduri de sprijin din gabioane cu piatră naturală. Acestea au fost efectuate în strânsă corelare cu elementele de construcţii propuse în amenajare (alei, platforme, amfiteatru, punct de alimentaţie publică şi informare turistică).

3. Infrastructura – circulaţia pietonală. Traseul călăuzitor prin întregul habitat creat va ghida trecătorii printre punctele de interes ale grădinii. Aceasta va face legătură dintre platforma de acces de la baza versantului cu punctul principal de panoramă situat în zona de altitudine maximă a terenului şi acces din Strada Graurilor. Aleea s-a proiectat adaptată topografiei terenului pentru a se evita pantele foarte mari care ar îngreuna accesul persoanelor. Spaţiile de odihnă de pe traseu au fost proiectate ca lărgiri ale aleilor cu platforme amenajate cu elemente de mobilier urban: bănci şi coşuri de gunoi realizate exclusiv din materiale naturale (lemn). Aleile şi platformele vor avea o infrastructură realizată din pietriş, beton de stabilizare, iar ca strat final s-a propus un sistem decorativ drenant pentru exterior – amestec de pietriş decorativ sort 4-8 mm cu răşină poliuretanică. Ca şi în cazul zidurilor de sprijin, piatra naturală va acoperi în totalitate infrastructura pentru a crea un mediu fără elemente agresive din punct de vedere vizual. Suprafaţa totală a aleilor şi platformelor de odihnă va fi de aprox 3.475 m2.

4. Puncte panoramice. În urma studiului terenului propus pentru amenajare au fost localizate cinci puncte care reprezintă cele mai avantajoase panorame asupra habitatului creat şi împrejurimilor, punctul principal fiind cel de alimentaţie publică ăi informare.

5. Zona de relaxare şi amfiteatru în aer liber. În zona vestică a terenului este amplasat un amfiteatru în aer liber ca element de plastică arhitecturală cu o capacitate de 130 de persoane ca loc de meditaţie, discuţii şi dezbateri sau diverse manifestări culturale strâns legate de tema habitatului creat. În perioada verii, acesta va fi folosit ca “şcoală în aer liber” pentru activităţi educative cu rol de conştientizare asupra importanţei conservării patrimoniului natural.

6. Punctul de alimentaţie publică şi informare turistică este amenajat în zona cu cea mai bună panoramă asupra oraşului. Acesta se va realiza din beton armat cu acoperiş tip terasă înierbată. Pentru prepararea apei calde se vor utiliza panouri solare, iar încălzirea se face prin pardoseală. Acest spaţiu va avea prevăzut acces facil pentru persoane cu dizabilităţi locomotorii.

7. Vegetaţia propusă. Ca amenajare peisagistică GRĂDINA PUBLICĂ – DEALUL CIUPERCA – cuprinde importante arii plantate cu arbori, arbuşti, plante perene şi din flora spontană, precum şi viţă de vie, contribuind astfel la ameliorarea atmosferei şi a climatului urban. Alegerea speciilor s-a făcut ţinând cont de specificul amplasamentului şi de cerinţele acestora faţă de factorii naturali geomorfologici. Astfel, în diversele zone ale arealului investiţiei s-au propus arbori şi arbuşti având talii diferite, de diverse forme şi culori ale coronamentului sau inflorescenţei.

Realizarea acestei investiţii conduce la:
a) conservarea unor specii protejate din fauna locală
b) transformarea locului într-o zonă de agrement pentru turişti şi toţi locuitorii oraşului
c) igienizarea zonei şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător

Valoarea investiţiei, parteneri:
Valoare totală a investiţiei: 1.920.601,58 Euro, din care

1) pentru Lider proiect: Municipiul Oradea: 1.678.666,17 Euro, din care:
– contribuţie proprie 907.732,41 Euro (54,07%) eligibile + 124.357,87 Euro neeligibile = 1.032.090,28Euro
– finanţare nerambursabilă FEDR + națională: 716.398,60 Euro (42,68%) + 54.535,16 Euro (3,25%) = 770.933,76 Euro

2) pentru Partener proiect: Körösszegapáti Román Ortodox Parókia: 241.935,41 Euro, din care:
– contribuţie proprie 12096,79 Euro (5,00%)
– finanţare nerambursabilă FEDR + națională: 229.838,62 Euro (95,00%)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam