Municipiul Oradea a finalizat în luna iunie a anului curent lucrările de Reabilitare fațadă estică la Bazilica Romano-Catolică din Oradea, aceasta din urmă aflându-se în prezent într-un amplu proces de reabilitare. În mod concret, lucrările de reabilitare a fațadei estice au constat în: consolidarea structurală a zidăriei; consolidarea șarpantei prin înlocuiri de elemente structurale; înlocuirea învelitorii de tablă; înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice; reparații tencuieli; restaurare soclu și ancadramente din piatră; recondiționarea ferestrelor și a ușilor din lemn; vopsitorii la fațadă cu vopsele silicatice. Încheierea lor marchează astfel finalizarea proiectului cu titlul Punți crisene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor – Hajdu Bihar (Religious Bridges – Promoting the religious tourism in Bihor and Hajdu Bihar Counties), cod proiect HURO/1101/044/2.1.3.
Proiectul a fost finanțat prin intermediul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, Axa prioritară 2. Domeniul major de intervenție 2.1. Sprijinirea cooperării transfrontaliere, Acțiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului.
Obiectivul principal al proiectului a constat în aducerea oamenilor și comunităților împreună pentru a facilita dezvoltarea comună a zonei transfrontaliere din România și Ungaria. În mod concret a fost vizată reabilitarea, restaurarea și introducerea în circuitul turistic a șase biserici din România (Biserica cu Lună, inclusiv filiile Buna Vestire și Sfântul Duh Mângâitorul, Biserica Romano Catolică din Cetatea Oradea, Biserica Reformată Orașul Nou, Bazilica Romano- Catolică „Înălțarea Fecioarei Maria”) și trei din Ungaria.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.709.385 Euro, din care valoarea eligibilă aferentă Municipiului Oradea a fost de 1.393.263 Euro.
Contribuția Primăriei Municipiului Oradea: 20,60 % din valoarea eligibilă la care se adaugă cheltuielile neeligibile. Contribuția FEDR: 79,40 % din valoarea eligibilă.
Pentru mai multe informații privind obiectivele de investiții cuprinse prin proiect se poate consulta site-ul www.punticrisene.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene.
www.hungary-romania-cbc.eu
www.huro-cbc.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam