Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor participă la implementarea proiectului strategic „Fii activ la orice vârstă” al cărui beneficiar este Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Obiectivele acestui proiect sunt, pe de o parte conştientizarea clienţilor SPO (şomeri peste 55 de ani şi angajatori) cu privire la importanţa conceptului de îmbătrânire activă pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, oferirea de instrumente informative, necesare structurilor teritoriale ale SPO pentru a asigura servicii personalizate.
Proiectul propune desfăşurarea unei campanii de comunicare în vederea conştientizării necesităţii îmbătrânirii active şi a prelungirii vieţii active, astfel încât angajatorii, dar şi persoanale peste 55 de ani aflate în căutarea unui loc de muncă să apeleze la serviciile SPO.
Prin această campanie se doreşte determinarea angajatorilor să aibă mai multă deschidere faţă de angajarea pe posturi vacante a seniorilor, ceea ce va însemna un sprijin semnificativ pentru creşterea ratei de ocupare, obiectivul principal al grupului ţintă, respectiv SPO din România. Totodată, trebuie evidenţiat faptul că SPO nu are capacitatea de a oferi acompaniere personalizată şi individualizată pentru clienţii săi, astfel încât să asiste această categorie în efortul de a se reintegra pe piaţa muncii din lipsa de personal şi a timpului insuficient necesar unui astfel de abordări a clienţilor. Serviciul Public de Ocupare (SPO) poate să ofere instrumente informative specifice care să sprijine persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, dar care se pot descurca pe cont propriu.
Obiectivele proiectului se aliniază la obiectivele unor strategii şi programe naţionale şi Europene, printre care cele mai relevante pentru domeniul de aplicabilitate a proiectului sunt: Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013; Cadrul Strategic Naţional de Referinţă; Memorandumul Comun pentru Incluziune Socială; Documentul Cadru de Implementare al Programului Operaţional Sectorial – Dezvoltarea resurselor Umane 2007-2013; Strategia de la Lisabona revizuită; Programul Naţional de Reforme 2007-2010 al guvernului României.
Proiectul este implementat de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi derulat în parteneriat cu două companii naţionale din domeniul comunicării şi PR, respectiv SC Rusu & Borţun Consultanţă SRL şi SC System & Network Solution SRL.
“Fii activ la orice vârstă!” este cofinanţat din Fondul Social European prin programul Operaţional Sectorial pentru dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, axa prioritară 4, “Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”.

DIRECTOR EXECUTIV
BEKESI CSABA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam