Casa de Asigurari de Sanatate este institutie publică, a carei activitate este strict reglementată de legislatia în vigoare din domeniul sanatătii- Legea nr.95/2006- legea sanatății, HG 400/2014 – contractul cadru cu modificările si actualizările acestuia, normele de aplicare aprobate prin Ordin 388/186/2015 precum și Legea nr.500/2002- legea finanțelor publice cu modificări.
Întreg personalul CAS Bihor, inclusiv conducerea precum și Consiliul de Administrație pune în aplicare în mod unitar această legislație, fiind excluse ,,anumitele legi proprii privind împărțirea banului public.”
La nivelul anilor 2013/2014/2015, activitatea CAS Bihor a fost auditată, verificată, monitorizată atât de Curtea de Conturi cât și Corpul de Control al Casei Nationale, Corpul de Control al Prefecturii fără a se reține vreo culpă în gestionarea banilor publici.
Nici o persoană din conducerea CAS Bihor nu este urmărită penal.
Conducerea CAS Bihor este asigurată de Presedinte-Director General – Dr.Ionut Gheorghe în baza unui contract de management încheiat cu CNAS în urma promovării unui examen pentru ocuparea postului. Dl Presedinte-Director General – Dr.Ionut Gheorghe are o experientă în managementul sanitar, provenind din sistemul sanitar privat din anul 1992, ocupând diferite funcții atât la nivelul organizației profesionale a medicilor dentisti cât si la nivelul Colegiului medicilor dentisti fiind Președintele Colegiului Medicilor Dentisti din Bihor. Deasemenea precizăm că, dl Presedinte-Director General – Dr.Ionut Gheorghe cunoaște îndeaproape problemele administrației județene din domeniul sănătății prin exercitarea între anii 2008-2012, în calitate de consilier județean a funcției de Președinte a Comisiei de Sănătate din cadrul Consiliului Județean.
Din cele precizate anterior, reiese faptul că, Dl Presedinte-Director General – Dr.Ionut Gheorghe nu a fost străin de problemele sistemului sanitar iar activitatea sa curentă este monitorizată de CNAS prin evaluări trimestriale/semestriale/anuale conform Ordin 15/2008.
Direcția economică a CAS Bihor este coordonată de Director executiv –economic-ec.Dorca Luciana. Este absolventă a Facultății de Știinte Economice Babeș Bolyai din Cluj Napoca, promotia 1987- ani în care intrarea și absolvirea unei facultăți erau condiționate de dobandirea unor cunoștințe solide. A lucrat într-o companie multinațională în funcții de conducere până la momentul în care compania și-a mutat structurilre de conducere la București. A participat la un examen organizat de Poliția Comunitară în anul 2009, examen care a fost suspendat în timpul desfășurării, fără să se admită sau să se respingă pe cineva. Este absolventă de cursuri potuniversitare în management în anul 2002- Open University Bussines School, iar recent în anul 2015 a obținut Certificatul de atestare Europena în Sisteme Economice Contabile (SEC) organizat la Ministerul de Finanțe. Nu a făcut niciodată parte din vreo structură de partid, postul fiind ocupat prin concurs desfășurat în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Nașul dnei Director este decedat, el a fost pensionar încă din anii 1990 fără a deține funcții politice.
Conducerea executivă a CAS Bihor este asigurată, pe langă cei doi titulari menționați mai sus, de către Director executiv Relații Contractuale și Director executiv adjunct Medic Șef, funcții publice de conducere exercitate temporar cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici până la momentul ocupării acestora prin concurs.
Consiliul de Administrație al CAS Bihor este constituit conform Legii nr.95/2006 din reprezentanți desemnați de sindicate, patronate, Instituția Prefectului și Consiliul județean, membrii activi și nicidecum ,, nu sunt niște bătrîni și diletanți”.
Bugetele de contractare cu furnizorii de servicii medicale sunt repartizate caselor judetene de asigurări de sanatate de către Casa Nationala de Asigurari de Sanatate în baza unor criterii bine determinate: populație, furnizori, unități sanitare cu paturi, numar medici, cazuistică si sunt excluse orice practici de tip ,,cine atrage cele mai multe fonduri”. Un instrument important la îndemana conducerii CAS Bihor în relația cu CNAS este proiectul de buget, proiect care tine cont de particularitatile si necesitatile asiguratilor din judet.
Casa de Asigurari de Sanatate Bihor repartizează fondurile alocate de CNAS, celor peste o mie de furnizori, având în vedere legislația în vigoare precum si politica de contractare avizată de Consiliul de Administrație al CAS Bihor. Se urmărește accesul la o paletă cât mai diversificată de servicii medicale la toți asigurații de pe teritoriul judetului, fără a face calcule de profitabilitate a unor furnizori.
Considerăm că, comunicatul de presă încearcă să înducă în eroare opinia publică privind împărtirea banului public în sanatate fiind un atac direct si personal la conducerea CAS Bihor precum și a întregului Consiliu de Administratie al CAS Bihor. Este defapt o încercare mascată de a determina dirijarea unei mari parti din fonduri unui singur furnizor privat. Nu este prima tentativă de acest fel, încă din anul 2013 conducerea CAS Bihor fiind supusă unor astfel de practici.
Conducerea CAS Bihor își rezervă dreptul de a acționa în instantele de judecată orice încercare de defaimare atat a institutiei publice cât și a persoanelor care fac parte din conducerea executivă a CAS Bihor.

CONDUCEREA CAS BIHOR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam