I. Lucrări de întreţinere / reparaţii străzi, poduri şi pentru siguranţa circulaţiei

Potrivit atribuţiilor ce îi revin şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind siguranta circulaţiei, Direcţia Tehnică, prin Biroul Drumuri Publice, a realizat în cursul anului 2014 lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzile municipiului Oradea, conform programului anual intocmit in acest sens.

În cadrul Programului de întreţineri, reparaţii drumuri, poduri şi trafic rutier în anul 2014, s-au realizat următoarele categorii distincte de lucrări:
– Intretineri, reparatii imbracaminti rutiere prin lucrari de plombari si covorase;
– Reparaţii imbracaminti rutiere la străzi nemodernizate,intretinere strazi si colectare ape pluviale ;
– Reparaţii trotuare;
– Amenajare trotuare ;
– Covoare asfaltice;
– Lucrari la retele de utilitati;
– Îtretineri,reparatii poduri şi podeţe;
– Lucrări pentru siguranţa circulaţiei;
– Montat borduri inclinate;
– Trafic rutier.
La finalul anului 2014 în municipiul Oradea dintr-un număr de 789 străzi în lungime totală de cca 427 km,570 străzi în lungime de cca.305,22 km sunt modernizate integral sau pe tronsoane de strada, iar 277 străzi în lungime de cca. 121,78 km sunt nemodernizate sau nu sunt modernizate pe intreaga lungime a strazii.

I.A.Străzi modernizate

1.Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzi modernizate prin plombări şi covoraşe:
Activitatea de reparaţii a fost demarată cu lucrările de plombări şi covoraşe pe arterele principale ale municipiului Oradea precum: Şoseaua Borşului, B-dul Ştefan cel Mare, Calea Aradului, B-dul Decebal, B-dul Dacia, str.Calea Clujului, D.Cantemir, Nufărului, etc.
Astfel au fost realizate lucrări de plombări şi covoraşe pe un număr de aprox. 75 străzi utilizând o cantitate de 2185 tone de asfalt aferent suprafaţei de 10785 mp, pe unele din aceste strazi fiind necesar a se interveni, pe amplasamente diferite ,chiar de 2 ori pe parcursul anului.

2.Covoare asfaltice
În cadrul categoriei de lucrări covoare asfaltice, au fost executate lucrări in următoarele zone: str. Borsecului,str. E.Murgu(zona P-ta Velenta),str. Salcamilor str. Mestesugarilor ,str.Atelierelor, str.Caii Ferate, Aleea Gojdu, intersectie str.Sucevei – str. Avram Iancu- str. Armatei Romane, str.Uzinelor-zona Chimprestor, str.Spartacus, Aleea Strandului, str.Ghe.Dima, P-cul Petofi, etc.

3.Lucrări pentru siguranţa circulaţiei :
Principalele zone in care au fost realizate lucrari sunt amplasate in perimetrul strazilor
Strada A.Cazaban, ,Strada Eftimie Murgu – str.Prutului, Strada Borsecului,Str. Banatului, perimetrul cuprins intre str.Ariesului – str. Lugojului – str. Anatole France, str.Alexandru D. Xenopol,Str.Deltei,Str.Calugareni-Aleea Rogerius ,Str.Transilvaniei – zona blocului K1,Str.Selimberului,Str.Spartacus,Str.Sovata – Minerilor,Str.Galileo Galilei,P-ta Bucuresti, B-dul Dacia
Prin lucrarile de siguranta circulatiei au fost amenajate in municipiul Oradea un numar de 1999 locuri de parcare.

4.Lucrări de amenajare şi reparaţii trotuare:
Reparatii la trotuare au fost executate pe o serie de strazi respectiv : strada Nufarului, Calea Aradului,B-dul Decebal, str.Eftimie Murgu, Borsecului, Salcamilor, Ghe.Costaforu, str.1848, P-cul 1 Decembrie, Splaiul Crisanei, str.O.Goga, Transilvaniei, P-cul Magnoliei, Aleea Rogerius, Dacia, B-dul Stefan cel Mare, N.Jiga, F.Schubert, Gen.H.M.Berthelot, Ciresilor, Strugurilor, C.Negruzzi,
Amenajare de trotuare noi au fost executate pe urmatoarele strazi :Xenopol, P-cul 1 Decembrie, Erkel Ferenc,Calea Aradului, Ana Ipatescu, Sf.Apostol Andrei, Dunarea, Borsului, Petru Rares, etc.

5.Amenajare piste de biciclişti :
– zona Calea Aradului – str.Padisului (malul drept al paraului Peta, intre pod peste paraul Peta si zona gardului fostului abator) – lungime 0,36 Km.

6.Colectarea apelor pluviale prin sanţuri şi rigole pentru asigurarea scurgerii apelor au fost realizate pe străzile :
Str.Hategului, Calea Santandreiului, str.Thurzo Sandor – str.Rapsodiei, str.Veteranilor, str.Magurei,str.Velenta-Eforiei, str.Emil Isac, str.Facliei, str.Ghe. Doja, etc.

7.Lucrări la reţele de utilitaţi respectiv ridicare la cotă cămine şi guri de scurgere
Ridicare la cotă cămine şi guri de scurgere, în vederea asigurării colectării apelor pluviale au fost executate pe următoarele străzi :
Salcâmilor, Nufărului, Borsecului, Sucevei, Aleea Gojdu, Atelierelor,G.Muzicescu,Spartacus, L.Pasteur, Menumorut, Dinicu Golescu, Răspantiilor, Transilvaniei, Ghe.Magheru, Dacia, Iasomiei, Olimpiadei, Aluminei, etc.

I.B.Lucrări de întreţinere şi reparaţii pe străzi nemodernizate :
În anul 2014 au fost executate lucrări de intretinere si reparatii pe cca.70 străzi nemodernizate. Pentru aceste lucrări au fost utilizate 11284 tone piatră spartă şi 5800 mc de balast.

Lucrări de întreţinere/reparaţii executate pe străzi modernizate

Anul
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Număr de străzi/ locaţii

178
180
200
180

150
75
Cantitate de mixtură asfaltică utilizată (tone)
5870
7828
8156

6709
5630
2185

Lucrări de întreţinere / reparaţii pe străzi nemodernizate

Anul
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Număr de străzi

106
146
100
65
55
70
Suprafaţa reparată pe străzi nemodernizate (mp)

185.160
255.032
230.169
135.200
128.000
96.300

I.C ÎNTREŢINEREA MIJLOACELOR DE SEMNALIZARE RUTIERĂ
Conform Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice aprobat prin Hotararea Guvernului nr.1.391 / 2006 precum si a Ordonantei Guvernului nr.43/1997, modificata, privind regimul drumurilor, administratorul drumului public este obligat sa aplice, sa instaleze, sa intretina mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei, sa asigure desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal.

1. Întretinere semafoare.
In cadrul acestei activitati s-a facut verificarea zilnica, in doua schimburi (7.00-23.00), a functionarii semafoarelor electrice si a lampilor cu lumina galben intermitent. S-au inlocuit 640 ml cabluri de alimentare cu durata de serviciu expirata, 252 becuri, 58 lentile cu leduri, 8 corpuri de semafor, 8 stalpi semafor, 8 buc cronometre, 10 dispozitive acustice, 4 placi executie au fost instalate 4 lampi cu lumina galben intermitent iar 1 trecere pentru pietoni a fost semaforizata.
Energia electrica consumata de semafoare a fost de 187.969 kw.Pentru intretinerea semafoarelor si consumul de energie electrica s-a cheltuit suma de 846.300 lei.

2.Marcaje rutiere
Au fost executate marcaje transversale in suprafata de 10.693 mp, din care 2.637 mp cu vopsea plastiruc si 8.056 mp cu vopsea normala, pe 172 strazi si marcaje longitudinale pe 64 strazi in lungime de 53 km.Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 1.006.000 lei.

3. Întretinere indicatoare
S-au achizitionat si montat 1.098 indicatoare reflectorizante si 704 stilpi indicatoare, s-au montat panouri reflectorizante in suprafata de 54 mp, s-au montat 84 ml lise metalice, s-au vopsit 707 mp borduri, parapeti, stalpi, s-au achizitionat si montat 5 buc oglinzi rutiere. Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 373.600 lei.

4.Stilpisori de protectie
Pentru protejarea trotuarelor s-au plantat 276 buc stilpisori metalici si 114 ml balustrada metalica. Pentru aceasta activitate s-a cheltuit suma de 52.300 lei.

II. Lucrari de investitii

In baza bugetului aprobat pentru anul 2014 si a listelor de investitii aferente, au fost demarate si parcurse, pentru lucrarile de investitii, toate etapele legale si au fost finalizate executiile lucrarilor la unele obiective iar altele sunt in derulare.

La nivelul anului 2014 situatia se prezinta astfel:

II A • Lucrari finalizate in anul 2014
II A 1 • Lucrari de modernizare, reabilitare, strazi, poduri
1. Modernizare strada Fagarasului , tronson cuprins intre intersectia cu strada Tepes Voda si intersectia cu strada Beiusului – obiectiv finalizat – 03.07.2014 – au fost realizate si 42 locuri de parcare ,Valoare investitie = 687.570,02 lei
2.Modernizare strada Lipovei – obiectiv finalizat , Valoare investitie = 1.746.619,66 lei au fost realizate si 117 locuri de parcare
3. Modernizare strada Taberi Geza – obiectiv finalizat , Valoare investitie = 1.084.029 ,38 lei
4. ,, Realizare drum de acces din strada Meiului – strada Seleusului , inclusiv pod peste paraul Peta – in anul 2014 a fost executat obiectul,, Strada Vavilov – Parcare 3 ,, in cadrul caruia au fost realizate 45 locuri de parcare ,Valoare totala a obiectivului de investiţie – 5.770.035,92 lei
5. Modernizare strada Crangului – tronson strada Capsunilor – Drum Uzinal 2 – obiectiv finalizat ,Valoare investitie = 707.588,79 lei
6. Modernizare strada Episcop Vasile Hossu – obiectiv finalizat ,Valoare investitie = 636.999,31 lei
7. Modernizare strada Nojoridului –tronson Ep. Vasile Hossu – pasaj suprateran zona strazii Nojoridului – obiectiv finalizat ,Valoare investitie = 2.418.090,12 lei
8. Modernizare strada Molidului – obiectiv finalizat ,Valoare investitie = 784.347,10 lei
9. Acces din strada Ogorului la Parc Industrial Eurobusiness 2 Oradea – obiectiv finalizat
Valoare investitie = 3.856.175,70 lei
10. Modernizare strada Rapsodiei – obiectiv finalizat ,Valoare investiţie = 472.571,30 lei
11. Modernizare strada Tabacarilor – tronson infundat – obiectiv finalizat ,Valoare investiţie = 90.016,26 lei
12. Modernizare strada Tiglarilor – obiectiv finalizat – 27.11.2014,Valoare investiţie = 547.102,15 lei

II A 2 • Amenajare alei şi parcări
În anul 2014 , au fost realizate/reamenajate, în cadrul diferitelor obiective de investiţie (ex.:Modernizare str. Făgăraşului, Modernizare str. Lipovei, Realizare drum de acces din strada Meiului – strada Seleusului, inclusiv pod peste paraul Peta) noi locuri de parcare,in total aferent acestor obiective de investitie fiind realizate 204 locuri de parcare.
Numărul total al locurilor de parcare amenajate în 2014 este de 2203 locuri de parcare.

II A 3 • Pasarele
Pasarela pietonală şi pentru biciclişti peste pârâul Peţa, municipiul Oradea, în
zona dintre strada Erkel Ferenc si Parc Salca – obiectiv finalizat

II A 4 • Reamplasare instalatii electrice

1. Reamplasare retele electrice in zona pasajului denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 76- Oradea – obiectiv finalizat

II B • Lucrari în curs de execuţie, demarate în 2014 cu finalizare în 2015:

II B1 • Modernizare, reabilitare, consolidari, străzi , poduri :
1. Modernizare strada Infratirii – executant – SC EXTRACT COM SA SALONTA
2. Modernizare strada Mangaliei – executant – SC ASFAMIXT SRL BIHARIA
3. Modernizare strada Belsugului – executant – SC COSTA VOC IMPEX SRL Oradea
4. Modernizare strada Salcamilor – executant – SC GAUSS TOPO SRL
5. Modernizare strada Trotusului – executant – SC GAUSS TOPO SRL
6. Modernizare strada Furnicii – executant – SC EXTRACT COM SA SALONTA
7. Modernizare strada 9 Mai – executant – SC DRUMURI ORASENESTI SA
8. Modernizare strada Gheorghinelor-executant – SC DRUM CONSTRUCT SRL PERICEI
9. Modernizare strada Greierului- executant – SC DRUM CONSTRUCT SRL PERICEI
10. Modernizare strada Artarilor- executant – SC DRUM CONSTRUCT SRL PERICEI
12.Consolidare strada Adevarului – tronson 290 ml – executant SC ASFAMIXT SRL

II B2 • Amenajare alei şi parcări

II B3 • Pasarele, Pasaje
1. Pasarela pietonala si pentru biciclisti peste paraul Peta , municipiul Oradea , in zona strazii Octavian Goga – executant – SC Abed Nego SRL Oradea
2. Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 76 Deva – Oradea – executant Asocierea SC Bilfinger Baugesellschaft m.b.H cu SC Corporate Management Solution S.R.L
3. Amenajare intersecţie prin pasaj denivelat între drumul de centură al municipiului Oradea şi drumul naţional DN 79 Arad -Oradea – executant – SC TEHNODOMUS SA
4. Pod rutier peste raul Crisul Repede , strada Facliei – Dragos Voda – executant SC
Constructii Bihor SA

II B4 • Reamplasare instalaţii electrice
1. Reamplasare retele electrice in zona pasajului denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 79 Arad- Oradea – executant – SC RITMOTEH SRL Oradea
II B 5 • Împrejmuiri terenuri de sport
1.Imprejmuiri aferente terenurilor de sport din strada Octavian Goga , municipiul Oradea – executant – SC Abed Nego SRL Oradea

II C • Lucrări demarate în 2011 cu finalizare in 2015

1.Realizare acces din str. Făcliei în str. Dragoş Vodă, inclusiv amenajare intersecţii în zona Podului Dragoş Vodă – executant – SC Constructii Bihor SA si SC Drumuri Orăşeneşti S.A

II D • Lucrări de investiţii noi propuse de către Direcţia Tehnică spre execuţie în anul 2015:
1. Reabilitare str. Borsului , tronson pod CF-Statia de Epurare a apelor uzate menajere si industriale
2. Reabilitare pod Piata Unirii peste raul Crisul Repede
3. Modernizare str. H. H. Gyula
4. Trecere denivelata pe sub liniile de cale ferata Oradea-Episcopia Bihor, in zona strazii Secarei din mun. Oradea (proiectare+executie)
5. Drum de acces pentru autovehicole speciale de interventie pentru situatii de ugenta intre str. Tribunalului si str. G. Dima aferent Complex Multifunctional Supraetajat – zona Tribunalului
6.Modernizare str.Abraham Lincoln (proiectare+executie)
7. Modernizare str. Argeşului (proiectare+executie)
8. Modernizare str.Buzaului (proiectare+executie)
9. Modernizare str.Clopoteilor (proiectare+executie)
10. Modernizare str.Constantin Mille (proiectare+executie)
11. Modernizare str.Copacilor (proiectare+executie)
12. Modernizare str.Carasului (proiectare+executie)
13.Modernizare str.Cornitelului (proiectare+executie)
14.Modernizare str.Ecaterina Varga (proiectare+executie)
15. Modernizare str.Gheorghe Titeica (proiectare+executie)
16. Modernizare str.Govorei (proiectare+executie)
17. Modernizare str.Magurei (proiectare+executie)
18. Modernizare str.Oltetului (proiectare+executie)
19. Modernizare str.Pelinului (proiectare+executie)
20. Modernizare str.Pionierilor (proiectare+executie)
21. Modernizare str.Salciei (proiectare+executie)
22. Modernizare str.Sirenei (proiectare+executie)
23. Modernizare str.Vasile Parvan (proiectare+executie)
24. Modernizare str.Verii (proiectare+executie)
25. Reabilitare str. Barcaului -tronsoane (proiectare+executie
26. Realizare cai de acces si spatii de parcare in zona str. Atelierelor -paraul Peta-paraul
Adona -Aleea Salca (proiectare+executie)
27. Consolidare str. Adevarului etapa II (proiectare+executie)
28. Reamenajare spatii de parcare pentru autovehicole si spatii verzi in zone de locuit – zona
str. L. Pasteur nr.42
29. Modernizare str.Anghel Saligny (proiectare+executie)

Comparativ situaţia lucrărilor de investiţii pentru străzi/drumuri /sisteme de siguranţa circulaţiei /alte obiective, se prezintă astfel :
INVESTIŢII 2009 2010 2011 2012 2013 2014
LUCRĂRI FINALIZATE

– Modernizări, reabilitări străzi

– Amenajare acces pietonal subteran în prelungirea pasajului existent pentru a asigura legătura între P- ţa Bucureşti – str. E.Teodoroiu

– Poduri, pasaje , pasarele

• Pasarela pietonală şi pentru biciclişti peste pârâul Peţa, municipiul Oradea, în zona dintre strada Erkel Ferenc si Parc Salca

– Amenajare alei şi parcări
– Parcuri
– Reamplasare retele electrice in zona pasajului denivelat intre drumul de centura al Municipiului Oradea si drumul national DN 76- Oradea

3

2

19

1

4
1

27

4

2

42

1

4
2

33

1

1

12

1


1
LUCRĂRI ÎN EXECUŢIE
-Modernizări,construire ,reabilitare strazi

– Poduri , pasaje , pasarele

– Amenajare alei şi parcări

– Parcuri

– Reamplasare instalatii electrice

– Imprejmuiri aferente terenurilor de sport din strada Octavian Goga , municipiul Oradea
29

0

2


12

2

1


17

0

1

2

20

0

2

0


3

0


13

4

1

1
TOTAL 36 40 53 71 38 33

2. ACTIVITATEA DE ELABORARE A LISTELOR DE INVESTIŢII CU FINANŢARE PARŢIALĂ SAU INTEGRALĂ DE LA BUGET, DE ELABORARE PROIECTE, ASIGURAREA DEMARĂRII INVESTIŢIILOR ŞI EMITEREA DE ACORDURI, AVIZE ŞI ASIGURAREA URMĂRIRII EXECUŢIEI LUCRĂRILOR AVIZATE REALIZATE PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI ORADEA

I. Întocmirea listelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget
Acest compartiment are ca activitate principală elaborarea şi centralizarea propunerilor de investiţii anuale şi aferent lor, după aprobarea bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al municipiului Oradea, elaborarea listelor obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget, aferent listelor de investiţii s-au emis 354 cereri de admitere la finanţare a investiţiilor..
S-au elaborat 31 rapoarte de specialitate şi proiecte de Hotărâri de Consiliu , în baza notelor de fundamentare emise de instituţiile şi societăţile comerciale subordonate Consiliului Local şi după verificarea documentaţiilor tehnico-economice transmise, rapoarte de specialitate şi proiecte de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul Local a indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, indiferent de sursele de finanţare.

II Activitatea de proiectare
Pentru elaborarea sau actualizarea documentaţiilor tehnico-economice, asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiective de investiţie care s-au derulat în cadrul Direcției Tehnice s-au încheiat mai multe contracte de servicii, de asemenea unele s-au desfășurat în baza Acordului cadru de servicii nr. 312.879 din 28. 12. 2010 cu SC Aquacons SRL pentru servicii de proiectare pentru construire, modernizare, reabilitare, reparaţii străzi, poduri, lucrări pentru siguranţa circulaţiei şi trafic rutier necesare a se realiza în municipiul Oradea.
In anul 2014 au fost elaborate documentatii tehnico-economice (proiecte) in diferite faze de proiectare (SF,PT,DTAC,DE) pentru 10 obiective de investitii.
Pentru obiectivele de investiție executate în cadrul Direcției Tehnice a Primăriei
municipiului Oradea s-au obținut 118 avize de la diferiți avizatori, deținători de rețele:
S. C. Compania de Apă Oradea S. A., Electrica, Termoficare, Distrigaz, Romtelecom,
RDS, GTS, Comisie Circulație, Poliție, Apele Romane, Culte, CMUAT, ITC, Mediu,
Transgex, CNADNR, Orange.
S-au obținut 16 certificate de urbanism și 21 autorizații de construire aferente obiectivelor de investiție.
Pentu obiectivele de investiţii pentru care s-au elaborat studiul de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, s-au întocmit note de fundamentare privind realizarea obiectivului de investiţie/rapoarte de specialitate privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi proiectele de hotărâri aferente.

III Emiterea acordurilor/avizelor aferente execuţiei lucrărilor la reţelele tehnico-edilitare şi readuceriiterenului la starea iniţială

III.1 Acorduri/Avize
Compartimentul Investiţii şi Avizări Lucrări a emis în perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 un număr de 449 Acorduri/Avize ( favorabile sau nefavorabile). Aceste Acorduri/Avize au fost solicitate Direcţiei Tehnice prin Certificatele de Urbanism în procedura obţinerii Autorizaţiei de Construire, pentru lucrări de:branşament apă,racord canal menajer, pluvial , racord termoficare, extindere/ modernizare linii telefonice,racord electric LES+LEA, branşament gaz, extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare: apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geo termală,canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice.
Emiterea acestor acorduri necesită verificarea în teren a documentaţiei depuse şi se eliberează cu respectarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 62/2013, în acest sens,

În perioada 01.01.2014.- 31.12.2014, DIRECŢIA TEHNICĂ a emis :

Tipul actului emis / An
2014
2013
2012
2011
2010
Avize de executie a lucrarilor
903
626
525
550
685
Avize /Acorduri solicitate prin Certificate de Urbanism
458
406
484
476
352

TOTAL

1361
1032
1009
1026
1037

III.2 Avizarea lucrărilor privind extinderea/ reabilitarea/ modernizarea reţelelor tehnico – edilitare
Eliberarea de avize de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oardea pentru lucrări de : branşament apă, racord canal menajer, pluvial,racord termoficare, extindere/ modernizare linii telefonice, racord electric LES+LEA, branşament gaz, racord apă geo termală,extindere/reabilitare reţele tehnico-edilitare: apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială, termoficare, gaze naturale, electrice, apă geo-termală,iluminat public, canalizaţie subterană pentru amplasarea reţelelor de telecomunicaţii electronice şi electrice.
În cadrul compartimentului s-au înregistrat 903 cereri pentru emiterea Avizului de execuţie a lucrărilor aferente reţelelor tehnico-edilitare realizate pe domeniul public al municipiului Oradea sau prelungirea unuia existent.
În cursul anului 2014 participand în comisiile de receptie a lucrărilor s-au încheiat un număr de 460 procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor privind aducerea terenului la starea iniţială.

III.3 Avize pentru executarea lucrărilor în regim de urgenţă – avarii.
S-au aprobat un număr de 1995 cereri de avize de desfacere pavaj în regim de urgenţă (avarii) care au fost urmărite până la terminarea acestor lucrări.
În urma activităţii de monitorizare a lucrărilor desfaşurate atât în baza avizelor de executie a lucrarilor cât şi a avizelor de executie a lucrarilor în regim de urgenţă (avarii), s-au întocmit 12 procese verbale de contravenţie privind sancţionarea nerespectării condiţiilor şi a termenelor de execuţie stabilite prin avize, în valoare totală de 7950 lei.
Pentru eliberarea tuturor acorduri şi avizelor, în anul 2014, s-a încasat la bugetul local suma de 725.909 lei.

3. ACTIVITĂŢI PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE REABILITARE
TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL ORADEA

Pana la inceputul anului 2014, în municipiul Oradea au fost reabilitate termic un numar de 32 blocuri de locuinte.
Actiunea de reabilitare termica blocuri de locuinte a continuat in cursul anului 2014 pe 2 planuri, si anume :
Proiectare- au fost finalizate si receptionate documentatiile tehnico-economice de proiectare pentru 74 blocuri de locuinte.
Executie- au demarat lucrarile de reabilitare termica la 6 blocuri de locuinte a caror finantare se realizeaza din fonduri europene conform cererii de finantare ,,Reabilitare termica blocuri de locuinte in Municipiul Oradea-zona pod Sovata,,

Referitor la elaborarea documentaţiei tehnico-economice de reabilitare termică

In cursul anului 2014 a fost finalizata elaborarea documentatiei tehnico-economice de reabilitare termica blocuri de locuinte pentru 74 blocuri pentru care s-au depus cereri de finantare din fonduri europene.
Valoarea totala a elaborarii documentatiei tehnico-economice pentru cele 74 blocuri …………………………………………………………………………………………………… 645 818,32 lei.
Numarul total de apartamente aferent celor 74 blocuri fiind de 1720 apartamente
Numarul total de blocuri cu documentatie tehnico-economica elaborata pana la finele anului 2014 ………………………………………………………..120 blocuri cu 2757 apartamente.
Numarul total de blocuri cuprinse in cereri de finantare din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene………………………………………………………………. 68 blocuri
din care
– 32 blocuri din 46 blocuri cu documentatie elaborata in anul 2013
– 36 blocuri din 74 blocuri cu documentatie elaborata in anul 2014
Numarul total de apartamente cuprinse in aceste cereri de finantare……1591apartamente

Sunt inregistrate la finalul anului 2014 un numar de 76 solicitari de inscriere in programul multianual de reabilitare termica a blocurilor de locuinte din municipiul Oradea din partea asociatiilor de proprietari.

4. ACTIVITĂŢI DE CONTROL ŞI REGLEMENTARE PRIVIND ASIGURAREA SERVICIILOR PUBLICE, ACTIVITĂŢI DE REALIZARE LUCRĂRI DE ÎNTREŢINERE / EPARAŢII / EXPLOATARE PE DOMENIUL PUBLIC

4.1. Lucrări de salubrizare

4.1.1. Lucrări de salubrizare stradală
În cursul anului 2014 în Municipiul Oradea au fost executate şi decontate lucrări de salubritate stradală în valoare de 12.172,23 mii lei (comparativ cu anul 2013 cand valoarea lucrărilor executate şi decontate a fost de 12.329,93 mii lei). Această sumă cuprinde şi lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului.
În anul 2014 au fost salubrizate 614 de străzi/tronsoane de strazi.
Cantitatea de deşeuri stradale transportate de către operatorul de salubritate la Depozitul ecologic administrat de SC ECO Bihor, a fost de 16.494,576 tone (comparativ cu anul 2013 când cantitatea de deşeuri stradale transportate la Depozitul ecologic a fost de 15.926,5 tone).

4.1.2. Colectarea deşeurilor menajere de la populaţie şi agenţi economici
În anul 2014 au fost montate 125 incinte metalice pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc destinate cetătenilor care locuiesc în cvartalele de locuit (blocuri). In aceste incinte au fost amplasate un numar de 375 eurocontainere de 1,1 mc.
Au fost executate lucrări în valoare de 388.705,9 lei TVA inclus.
La finalul anului 2014 în municipiul Oradea existau un număr de 514 de incinte inchise pentru depozitarea deşeurilor menajere în eurocontainere de 1,1 mc.

4.1.3. Colectarea selectiva a deseurilor
Conform HCL 243/26.04.2012 privind Protocolul de colaborare privind implementarea unui sistem de colectare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje de la populaţie, în Municipiul Oradea au fost amplasate 650 de containere (300 containere de culoare galbena pentru colectarea plasticului şi metalului; 230 containere de culoare albastra pentru colectarea hârtiei şi cartonului; 120 containere de culoare verde pentru colectarea sticlei).Ponderea cea mai mare a acestor containere(200 bucati) au fost amplasate în spatiile publice din cvartalele de locuit.
In cursul anului 2014 operatorul de salubritate S.C. R.E.R. Ecologic Service S.A. a amplasat 260 de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile, fata de 240 de containere existente in 2013, astfel numarul total de containere pentru colectarea deşeurilor reciclabile-fracţia uscată este de 500 bucati.De asemenea a distribuit cetăţenilor care locuiesc în zonele cu case 52.000 de saci de culoare galbenă, destinaţi exclusiv deşeurilor reciclabile (pet-uri, hârtii, cartoane, doze de aluminiu, etc.).
In cursul anului 2014 a fost reactualizat programul de ridicare a acestor tipuri de deseuri pe zone si zile.

4.2. Activităţi de salubrizare efectuate cu persoanele asistate social
Activitatea pe anul 2014 privind persoanele care au efectuat lucrări de interes local conform Legii 416/2001 actualizată, privind venitul minim garantat se prezintă astfel:
– 896 persoane au efectuat 40896 de ore de lucru, pentru venitul minim garantat (comparativ cu anul 2013 când 711 persoane au efectuat 33696 ore lucru)
– 709 persoane au efectuat 51040 de ore de lucru, pentru cantina de ajutor social (comparativ cu anul 2013 când 685 persoane au efectuat 49320 ore de lucru)

Lucrările efectuate au constat în salubrizarea domeniului public prin adunarea în saci a deşeurilor de pe mal stâng Crişul Repede, mal drept Crişul Repede, intrări-ieşiri în Municipiu Oradea-Oşorhei, Oradea-Sânmartin, intrări-ieşiri Oradea-Nojorid, Oradea-Borş, Oradea-Paleu, intrări ieşiri Oradea- str.Suişului, Calea Aradului-pădurice, dealul Ciuperca, mal pârâu Peţa, mal parau Crişul Mic, mal părâu Sălbatec.

4.2.1. Programe de curăţenie
În anul 2014 au fost derulate 4 campanii de curăţenie (2 campanii de curăţenie generală şi 2 campanii de curăţenie pentru colectarea deşeurilor voluminoase) în municipiul Oradea.
În cadrul acţiunii de colectarea a deşeurilor voluminoase, se colectează numai obiecte de uz casnic şi gospodăresc (piese de mobilier, mochete, biciclete, materiale textile, uşi, geamuri, etc) altele decât aparatele electrice şi electronice.

4.2.2. Campanii de informare.
Primaria Municipiului Oradea, SC ECO BIHOR SRL si SC RER Ecologic Service a organizat in cursul anului 2014 o campanie de informare si monitorizare privind colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile.
In perioada 1 martie-30 iunie 2014 a avut loc campania de informare si monitorizare a populatiei din Municipiul Oradea(cetatenii din zona de case si cvartalele de locuit)privind colectarea selectivă a deșeurilor conform obligațiilor legale privind gestiunea deșeurilor, deșeurilor reciclabile (hârtie, sticla, materiale plastice și metal) care trebuiesc colectate selectiv, in containerele cu capace galbene si cele de tip igloo.

4.3. Lucrări de întreţinere, reparare şi execuţie lucrări mobilier urban amplasat pe domeniul public
În cursul anului 2014, lucrările de întreţinere, reparaţie şi execuţie mobilier urban (bănci, coşuri de gunoi, aparate de joacă, garduri metalice şi împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi) amplasat pe domeniul public, au fost executate ,in baza comenzilor transmise, mai multe categorii pricipale de lucrări:întreţinerea, reparaţia şi vopsirea băncilor de odihnă, a aparatelor de joacă prin lucrări specifice ,înlocuirea coşurilor de gunoi distruse şi montarea cosurilor pe noi amplasamente (1.145buc).,întreţinerea, repararea şi executarea de lucrări noi la construcţiile utilitare şi decorative existente: garduri ornamentale, împrejmuiri de protecţie a zonelor verzi, refacerea panourilor de gard, a stâlpilor ,curăţirea panourilor special amenajate pentru afisaj colant, cilindrii de afişaj,amenajarea de platforme betonate în vederea amplasării de incinte pentru depozitarea deşeurilor menajere (123 buc platforme betonate) ,confecţionat împrejmuiri din panouri de gard din sârmă zincată (Barcaului/T.Geza, Tineretului, Sovata, Matei Corvin) ,demontat confecţii metalice , demolat fundaţii şi platforme din beton ,confecţii metalice diverse: confecţionat sau reparat porţi metalice de acces în parcuri, porti de fotbal, reparat incinte, suporti bicicleta.
Au fost executate lucrări în valoare de 784.246,33 lei.
Unul din obiectivele incluse în proiectele de modernizare a zonelor verzi din municipiul Oradea a fost amenajarea terenurilor de joacă pentru copii care se mobilează cu echipamente de joacă.
In cursul anului 2014 au fost livrate şi montate 49 de echipamente şi 19 de panouri de informare pentru locurile de joacă pentru copii, în baza contractului încheiat cu SC Dupex SRL, în următoarele in 12 zone de pe rază municipiului Oradea
Lucrările executate au fost în valoare de 171.137,36 lei TVA inclus.
Numărul locurilor de joacă mobilate cu echipamente de joacă la finalul anului 2014 este de 12 de locaţii(6 locatiii noi si 6 locatii remanejate).
A fost montat un panou de baschet in urmatoarea locatie: in perimetrul asociatiei de proprietari „ 144 Brancusi”de pe strada Constantin Brancusi.
Au fost amenajate trei locatii respectiv Parc Bratianu, Splaiul Crisanei, Parc Petofi, dotate cu 12 aparate de fitness. Acestea au fost donate de Celestica, valoarea acestora fiind de 45.000 lei.
In prezent in Municipiul Oradea sunt amenajate 91 de locuri de joaca pentru copii.

4.4. Activităţi de amenajare teren, îndepartare vegetaţie de pe domeniul public şi a realizării şi curăţirii rigolelor cu Penitenciarul Oradea.
Lucrările specifice acestor activităţi au fost realizate în zonele: Taberi Geza, Xenopol, Magurei Fagarasului, Făcliei – uzina de apă, Ogorului, Liszt Ferenc, Beldiceanu – paraul Salbatic, Fabricilor – zona Lidl, Lipovei colt cu Hategului, Onestilor, Liszt Ferenc, Daliei, Iosia Nord – in spatele strandului si a terenurilor de sport, Uzinelor, M.Corvin, Seleusului -rambleu CFR, platou intre Lic.Partenie Cosma si paraul Peta, Borsului, Feldioarei.
Valoare lucrărilor realizate este de 214.645,86 lei TVA inclus.

4.5.Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Oradea
Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea este organizat si functioneaza in cadrul SC Administraţia Domeniului Public SA incepand cu data de 01.09.2012, in baza Hotararii Consililui Local nr.402 din 24.06.2012 prin care a fost aprobata delegarea serviciului specializat în gestionarea câinilor fără stăpân aflaţi pe raza UAT Municipiul Oradea.
SC Administraţia Domeniului Public SA este operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.
In cursul anului 2014, SC Administraţia Domeniului Public SA, operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea a ridicaţ 549 câini fără stăpân din cartierele Municipiului Oradea.
Câinii fără stăpân capturaţi in municipiul Oradea au fost transportaţi în adăpostul “Grivei”, adapost special amenajat pentru cainii fara stapan, situat pe strada Coriolan Hora nr.6. Din adapostul pentru caini fara stapan au fost adoptati 532 de caini iar 50 caini au fost revendicati de catre cetatenii din Municipiul Oradea.
In cursul anului 2014, SC Administraţia Domeniului Public SA, operatorul Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea, a asigurat realizarea serviciului de sterilizare pentru cainii fara stapan capturati de pe domeniul public al Municipiului Oradea.
SC Administraţia Domeniului Public SA a efectuat in cursul anului 2014 lucrari la adapostul Grivei care au constat in lucrari de intretinere si reparatii la custi, umbrare, fapt ce confera conditii optime de cazare a cainilor fara stapan din Municipiul Oradea.
In cursul anului 2014 a fost adoptat prin HCL nr.69/17.02.2014, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Oradea.

4.5.1.Catagrafierea, microciparea şi sterilizarea câinilor cu stăpân din municipiul Oradea.
Activitatea de catgrafiere si microcipare a cainilor cu stapan din municipiul Oradea s-a desfasurat incepand cu data de 15.07.2013 si a fost realizata de catre echpe mixte alcatuite din cei 2 medici veterinari concesionari ai seviciilor de microcipare si sterilizare, reprezentanti ai Directiei Tehnice si ai Politiei Locale.
In cursul anului 2014(in perioada martie-iulie) a fost reluata aceasta activitate si au fost catagrafiati si microcipati un numar de 1530 de caini.
In Municipiul Oradea situatia cainilor cu stapan, in anul 2014, se prezinta astfel:
– catagrafiati un numar de 12.230 caini cu stapan;
– microcipati un numar de 10927 de caini cu stapan in cadru actiunilor intreprinse de Primaria Municipiului Oradea;1303 caini au fost microcipati de proprietari(acestia au fost catagrafiati de municipalitate);
– sterilizati un numar de 102 caini cu stapan;
In cadrul Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Oradea a fost extinsa baza de date cu privire la situatia cainilor cu stapan din Municipiul Oradea, cu datele introduse ca urmare a realizarii catagrafierii si microciparii cainilor cu stapan realizate in anul 2014.
In anul 2014 a fost adoptat prin HCL 70/ 17.022014, Regulamentul privind promovarea detinerii cainilor si stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună sau metisi, din Municipiul Oradea.

4.6. Spaţii Verzi
În cursul anului 2014 au fost amenajate şi reabilitate zone verzi pe suprafata de 41254 mp, in valoare de 36.230 lei, pe un numar de 36 amplasamente in cartierele Municipiului Oradea

4.6.1. Acorduri de colaborare spaţii verzi
S-au încheiat Acorduri de colaborare cu agenţi economici, în vederea punerii în aplicare a programului de conservare a zonelor verzi din municipiul Oradea:

– SC Faist Mekatronic SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde – Bd. Magheru (460 mp)
– SC Adenandra SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde – Republicii/ Dunarea (520 mp)
– SC Humana Med SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde – T. Vladimirescu/ Principatele Unite (200 mp)
– SC Imperial Glass SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde Onestilor / Mestesugarilor si sens giratoriu – Vladeasa / H. Ibsen (513 mp)
– SC Guardia Security System SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde – Sucevei / Horea (700 mp)
– SC Astor Mueler SRL – amenajare şi întreţinere spaţiu verde – intersectie Calea Borsului/ magazin PIC (300 mp)

4.6.2. Lucrări de întreţinere spaţii verzi

Nr. crt. Activitate Realizări 2013 Realizări 2014
CHELTUIELI CURENTE
1 Lucrări de întreţinere parc 1 Decembrie (prestator SC RER Ecologic)
192.080
165.669
2 Lucrări de întreţinere parc IC Bratianu (prestator SC RER Ecologic)
155.590
135.132
3 Lucrări de întreţinere parc Onisifor Ghibu (prestator SC RER Ecologic)
13.660
12.669
4 Lucrări de întreţinere parc Traian (prestator SC RER Ecologic) 30.610 61.207
5 Lucrări de întreţinere parc Ghioceilor (prestator SC Imsaurisa SRL)
26.220
30.707
6 Lucrări de întreţinere scuar Piaţa Devei (prestator SC Imsaurisa SRL)
9.330
8.462
7 Lucrări de întreţinere parc Tăranilor (prestator SC RER Ecologic)
6.450
3.495
8 Întreţinere parc Petofi, scuar central Bd. Dacia, sens girat. Bd. Dacia/sens girat. Bd. Dacia/ str. Transilvaniei, Bd. Dacia/ str. Carpaţi, Borşului- parc Industrial (prestator SC Adenandra)
122.360
69.819
9 Lucrări de întreţinere parc Libertăţii (prestator SC RER Ecologic) 27.040 42.008
10 Lucrări de întreţinere parc Sala Sporturilor (prestator SC Imsaurisa SRL) 22.630 23.516
11 Lucrări de întreţinere parc 22 Decembrie (prestator SC RER Ecologic Service SA) 33.760 11.255
12 Lucrări de întreţinere parc Teiului (prestator SC RER Ecologic Service SA) 16.590 3.115
13 Lucrari de intretinere parc Linistii (prestator SC RER Ecologic Service SA) 109.350 240.166
14 Lucrari de intretinere parc Padisului (prestator SC Adenandra) 27.340 22.184
15 Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 1 ( prestator SC Imsaurisa SRL) 528.190 381.713
16 Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 2 (prestator SC RER Ecologic Service) 303.770 347.108
17 Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 3 (prestator SC Adenandra SRL) 388.770 351.615
18 Lucrări de amenajare, modernizare, extindere zone verzi – Lot nr. 4 (prestator SC RER Ecologic Service) 242.340 297.870
19 Lucrări de doborât arbori si taieri corectie 852.630 899963
20 Achiziţie mobilier urban ( bănci) 182.750 284.059
21 Achiziţie şi plantat arbori şi arbuşti 274.170 143.953
TOTAL 3.648.060 3.121.614

4.6.3. Completarea fondului plantat existent, prin lucrări de plantare pe aliniamentele stradale şi parcuri
În campaniile de plantări de toamnă 2014 au fost plantaţi un număr de 2101 arbori din care 809 buc toamna, conform achizitiei pentru plantat arbori şi 1292 buc arbori (toamna), conform contractelor subsecvente de lucrari.
Arborii au fost plantati pe 92 de aliniamente stradale,scuaruri,aliniamente de protectie cursuri de apa .

4.6.4. Bănci de odihnă
In cursul anului 2014 s-au achiziţionat bănci de odihnă cu cadru metalic şi elemente din lemn 498 buc în valoare de 284.059 lei cu TVA, montate în cvartalele de locuit si locuri de joaca pentru copii in 10 amplasamente.
(Comparativ in anul 2013 au fost achiziţionate 293 buc – valoare 182.750 lei)

4.6.5 Lucrari de taieri de corectie si doborat arbori
In cursul anului 2014 in Municipiul Oradea au fost efectuate lucrari de doborare a unui numar de 1.971 de arbori si taieri de corectie a unui numar de 5.053 arbori care prezintau pericol, erau uscati, in stare avansata de degradare sau erau situati pe amplasamentele unde au fost efectuate lucrari edilitare.
Au fost executate lucrari in valoare de 899.962,69 lei.
În cursul anului 2014 au fost soluţionate adresele şi sesizările primite de la persoane fizice si juridice fiind gestionate un numar de 2673 documente.

4.6.6. . Activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare
În cursul anului 2014 au fost efectuate următoarele lucrări de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi tratamente fitosanitare, cuprinzând următoarele activităţi după cum urmează:
– deratizare -etapa de primavară – valoare de 128.609,29 lei;
-etapa intermediara – valoare de 117.226,09lei ;
-etapa de toamna – valoare de 117.226,09 lei
Total valoare deratizare 2014 – valoare 363.061,47 lei;
– dezinsecţie – 4 etape – valoare 85063,6lei ;
– combatere larvă minieră la arborii de castan;
(Cameraria Ohridella) – 6 etape – valoare de 30148 lei;
In Municipiul Oradea au fost montate 6 statii de monitorizare a insectelor in urmatoarele zone: Facliei, P-ta Unirii, Paleului, Podgoria, Iosia Nord si Calea Clujului.

4.7. Iluminat public
În anul 2014 s-au efectuat de către SC Luxten Lighting Co SA, concesionarul iluminatului public, lucrări de întreţinere – menţinere a sistemului în valoare de 1.144.800,77 lei, faţă de 1.141.565,6 lei în 2013.
S-au efectuat lucrări de întreţinere (fără schimb de componente) la 3.037 de elemente (2.855 de corpuri şi 182 de lămpi) şi lucrări de menţinere (cu schimbare de componente defecte) la 4.021 de elemente (2.672 de lămpi, 580 de bobine şi 769 de ignitere).
Pentru consumul de energie electrică necesară funcţionării iluminatului public din Mun. Oradea s-a cheltuit în 2014 suma de 6.978.163 lei, faţă de suma de 7.420.964 lei lei în 2013 (valorile cuprind TVA).
In cadrul programului de extindere/modernizare (EM) iluminat public, etapa II – contract 177214/14.08.2013, în valoare totală de 12.913.626,75 lei cu TVA, SC Luxten Lighting Co SA a executat în 2014 lucrări în valoare de 5.594.575,15 lei cu TVA.
Total lungime retea iluminat public realizat in cursul anului 2014 este de 30,50 km din care 12,40 km LES si 18,10 km LEA.

Total lungime retele iluminat public existente in Municipiul Oradea este de 606 km din care 391 km LEA si 215 KM LES.
In cursul anului 2014 s-au realizat 803 puncte luminoase.In Municipiul Oradea exista in prezent 20.646 puncte luminoase.
-Lucrari pentru iluminat architectural executate in 2014 la cladiri monument istoric:Complex Astoria,Republicii 33 ,Republicii 11,Palatul Vulturul Negru partea proprietatea Municipiului Oradea (aripa spre Piata Independentei)

4.8. Activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare
Activitatea de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HCL 562/31.07.2007, operatorul serviciului fiind S.C. Compania de apă Oradea S.A.
Pentru soluţionarea celor aproximativ 600 de adrese, sesizări, reclamaţii, cereri, note de audienţă, primite în scris, precum şi a celor comunicate verbal sau telefonic de către cetăţeni, instituţii, asociaţii de proprietari şi agenţi economici, în care au fost semnalate probleme legate în special de calitatea prestaţiei de alimentare cu apă şi a celei de canalizare, am efectuat verificări în teren, acţiune realizată în măsura posibilităţilor doar în prezenţa reprezentanţilor operatorilor şi a petenţilor, au fost verificate documentaţiile prezentate de către petenţi sau operatori, aplicându-se în toate cazurile prevederile legale specifice fiecărei situaţii.
4.9. Activitatea de canalizare pluvială
Realizarea activităţii de întreţinere a reţelei de canalizare pluvială, în scopul asigurării efectuării prestaţiei de preluare, transport şi descărcare în emisar a apelor meteorice preluate de pe suprafaţa domeniului public se realizeaza prin S.C. Compania de apă Oradea
Realizarea de către operator a activităţii de întreţinere reţea canalizare pluvială, respectiv a efectuării lucrărilor de curăţire periodică a gurilor scurgere, racordurilor şi căminelor de vizitare amplasate pe domeniul public, s-a derulat în baza programului anual de curăţire a gurilor de scurgere, respectiv a programelor lunare de lucrări întreţinere reţea canalizare pluvială.
În acest sens s-a verificat periodic activitatea echipelor de curăţire guri de scurgere, inclusiv modul de efectuare a lucrărilor de curăţire guri scurgere, cămine de vizitare, racorduri şi tronsoane ale reţelei canalizare pluvială,inclusiv amplasarea de noi guri de scurgere pe suprafaţa domeniului public – carosabilul străzilor sau aleilor din cvartalele de locuinţe.
4.10. Activitatea de administrare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de irigat spaţii verzi
Intreţinerea şi buna funcţionare a cişmelelor publice, fântânilor arteziene şi a reţelelor de hidranţi de grădină în spaţiile verzi, se realizeaza prin S.C. Compania de apă Oradea.
În cadrul activităţii de asigurare a consumului de apă sezonier prin cişmele publice, a funcţionării fântânilor arteziene şi a instalaţiilor de irigat spaţii verzi prin reţele de hidranţi de grădină şi/sau sisteme automate cu aspersoare şi/sau picurător, s-au executat lucrări de reamplasare sezonieră de primăvară, respectiv demontare sezonieră de iarnă a componentelor instalaţiilor, precum şi lucrări de întreţinere şi reparaţii a 49 de cişmele publice şi 6 fântâni arteziene.
În cursul anului 2014 s-au realizat lucrări de amplasare a unei cişmele publice în Parcul Ghioceilor, precum şi a 6 branşamente pentru alimentarea cu apă a sistemelor automate de irigat spaţii verzi

4.11. Activitatea de amplasare sezonieră a containerelor pentru acordarea primului ajutor în perioadele caniculare pe două amplasamente din municipiul Oradea.
Pentru asigurarea acordării primului ajutor în perioada caniculară, a fost asigurat transportul, amplasarea şi alimentarea cu energie electrică a două containere special destinate acestui scop, care au fost la dispoziţia cetăţenilor în perioada iunie-septembrie 2014.
4.12. Activitatea de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
Activitatea de alimentare cu energie termică prin sistem centralizat în municipiul Oradea se realizează conform obligaţiilor ce revin Consiliului Local în acest domeniu prin Legea nr. nr 51/2006 a serviciilor publice şi a Legii nr. 325/2006 a serviciului de alimentare cu energie termică, în baza Regulamentului serviciului de alimentare cu energie termică, aprobat prin HCL 866/21.12.2010, operatorul serviciului de alimentare cu energie termică pentru activitatea de transport, distribuţie şi furnizare operatorul fiind S.C. Termoficare Oradea S.A.
În cursul anului 2014 au fost reabilitate reţele de recirculare a apei calde menajere în lungime totală de aproximativ 2150 m.

5. ACTIVITATEA DE REGLEMENTARE PRIVIND TRANSPORTUL PUBLIC LOCAL .

Compartimentul Transport Public Local reprezintă Autoritatea de Autorizare a serviciului de transport public local din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, compartiment autorizat prin Ordinul nr. 130/2008 emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.), pentru exercitarea atribuţiilor în domeniul serviciilor de transport public local in mod specific activitatea de transport public local în regim de taxi si cel de inchirire auto.
Activitatea de transport public local în regim de taxi este reglementată, pe plan local, prin Compartimentul Transport Public Local
Serviciul de transport în regim de taxi poate fi executat numai de către transportatorii autorizaţi de către Autoritatea de Autorizare, în baza contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului.
La data de 31.12.2014, în Municipiul Oradea funcţionează un număr de 521 transportatori autorizaţi pentru efectuarea serviciului de transport în regim de taxi persoane şi mărfuri, din care: 517 pentru transport persoane şi 4 pentru transport mărfuri şi bunuri. După forma de organizare, transportatorii autorizaţi pentru transport taxi persoane sunt :
 196 persoane fizice autorizate,
 97 întreprinderi individuale,
 18 întreprinderi familiale,
 206 societăţi comerciale.
Cei 521 transportatori autorizaţi deţin un număr de 888 autorizaţii taxi, din care 884 pentru transport persoane şi 4 pentru transport mărfuri şi bunuri.
Înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor din Municipiul Oradea care nu se supun înmatriculării este reglementată, pe plan local, prin H.C.L. nr. 672/09.09.2013 privind Regulamentul pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării şi unele reguli privind circulaţia acestora în Municipiul Oradea.
Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, maşinile şi utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum şi vehiculele cu tracţiune animală, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în Municipiul Oradea se înregistrează la Municipiul Oradea.
Pentru fiecare vehicul înregistrat, în baza documentaţiei depuse la Ghişeul Unic al Primăriei Municipiului Oradea, se eliberează un certificat de înregistrare şi plăcuţa/plăcuţele cu numărul de înregistrare.
În baza de date a Direcţiei Tehnice sunt înregistrate:
– 1381 mopede, din care 38 au fost înregistrate în anul 2014;
– 2227 vehicule care nu se înmatriculează şi circulă ocazional pe drumurile publice, din care 16 au fost înregistrate în anul 2014.

6. PROTECTIA MEDIULUI

În cursul anului 2014 prin activitatea Compartimentului Protecţia Mediului s-a urmărit realizarea următoarelor obiective:
6.1. Închidere haldă de deşeuri din municipiul Oradea
În anul 2014, s-au continuat demersurile începute în anul 2010, când prin HCL 647/2010 Consiliul Local al municipiului Oradea a aprobat aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT GROUP, în vederea implementării Proiectului, initiat de Consiliul Judetean Bihor, „Sistem de management integrat al Deşeurilor la nivelul judeţului Bihor”. Proiectul işi propune unificarea gestiunii serviciilor de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale din Judetul Bihor.

6.2.Managementul deşeurilor
În municipiul Oradea, în cursul anului 2014, colectarea şi transportul deşeurilor provenite de la populaţie şi agenţi economici s-a realizat de către operatorul de salubritate S.C. RER ECOLOGIC SERVICE S.A. deşeurile fiind depozitate în Depozitul Ecologic de Deşeuri – Oradea.

Tabel: Principalele Tipuri de deşeuri generate în municipiul Oradea :

Tipuri principale de deseuri 2011
(tone) 2012
(tone) 2013
(tone) 2014
(tone)
1 Deşeuri menajere colectate în amestec de la populaţie 21.948,30 17.033,25 11.783,4 14.476,78
2 Deseuri asimilabile colectate in amestec din comert, industrie, institutii 30.122,72 31.797,17 32.665,31 31.184,05
3 Amestecuri de deseuri din constructii si demolari 16.196,70 22.122,96 8.482,49 3.660,98
4 Deşeuri stradale 15.125.72 16.284,85 15.926,5 16.494,576

Tabel: Deşeuri de ambalaje valorificate din Depozitul Ecologic Judeţean de Deşeuri Oradea:

2010
(tone) 2011
(tone) 2012
(tone) 2013
(tone) 2014
Deşeuri de ambalaje
valorificate din care: 942,26 1.695,05 1.716,02 1.930,28 1.869,06
– hârtie şi carton(15 01 01) 65,66 278,23 365,82 522,28 726,86
– sticla (15 01 07) – – – 42,64 138,84
– plastic (15 01 02) 430,42 1.041,96 1.317,30 1.301,12 903,06
– metale (15 01 04) 446,18 371,38 32,90 64,24 100,3
– lemn (15 01 03) – 3,48 – – –

În cursul anului 2014, din deşeurile generate în municipiul Oradea, au fost valorificate energetic, la SC Ecovalor SRL o cantitate de 586,72 tone(cod 15 01 02) si 5765,24 tone(cod 19 12).

6.3.Deşeurile generate în municipiul Oradea şi alte localităţi ale judeţului Bihor ajung la Centrul de Management Integrat al Deşeurilor Oradea , având ca administrator SC ECO BIHOR SRL. Centrul de Management Integrat al Deşeurilor are capacitati functionale constand in Staţie de Sortare, Staţie de Compost, Hala depozitare temporară a deşeurilor periculoase, platformă de depozitare a deşeurilor voluminoase, Depozitul Ecologic de deşeuri nepericuloase şi este situat pe str. Matei Corvin nr.327, Oradea.

Tabel: Cantităţile de deşeuri generate în judeţul Bihor şi intrate în Centrul de Management Deşeuri Eco Bihor (din 1 ian.2010-31dec.2014)
Anul 2010
1 ian- 31dec
tone 2011
1 ian- 31dec
tone 2012
1ian-31dec
tone 2013
1 ian-31dec
tone 2014
1 ian-31dec
tone
Cantitatea totală Deşeuri (tone)
172.660,91
254.549,09

151.135,84
133.880,53
140.942,57

6.4.Colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice – s-a realizat în cadrul campaniilor lunare organizate de Primăria municipiului Oradea şi SC BENE Internaţional.
Tabel: Deşeuri de Echipamente Electrice şi Electronice colectate:

Anul 2010
(tone) 2011
(tone) 2012
(tone) 2013
(tone) 2014
(tone)
Deseuri de echipamente
electrice şi electronice (DEEE)
379,24
292,98
232,638
419,762
169,613

Pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice în municipiul Oradea s-au organizat campanii lunare de colectare.

6.5. Harta de zgomot pentru municipiul Oradea
În perioada 2011-2013 s-a derulat Contractul de achiziţie publică privind “ELABORARE HARTA DE ZGOMOT A MUNICIPIULUI ORADEA – CARTAREA, ELABORAREA HĂRŢILOR STRATEGICE ŞI A PLANURILOR DE ACŢIUNE DESTINATE GESTIONĂRII ZGOMOTULUI ŞI A EFECTELOR ACESTUIA”, nr.32.391/28.02.2011 încheiat cu S.C.ENVIRO CONSULT SRL Bucureşti.
Daca in anul 2013 s-au aprobat Hărţile de zgomot si s-a elaborat, analizat si evaluat Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea, la inceputul anului 2014 s-a aprobat prin HCL nr.71/2014 – Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea .
Atat Hărţile strategice de zgomot cat şi Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea pot fi consultate la adresa web a Primăriei Municipiului Oradea , www.oradea.ro, la secţiunea “Alte informaţii de interes public”.
Dintre masurile propuse in Planul de acţiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Oradea, pe termen scurt, in cursul anului 2014 s-a finalizat “Planul de Mobilitate Urbana Sustenabila” si este in derulare proiectul privind extinderea pistei de biciclete pe strazile Onestilor-Calea Aradului – zona magazine Selgros.
In scopul reducerii zgomotului produs de traficul auto, in municipiul Oradea, incepand cu anul 2014, sunt in derulare proiectele: “Descongestionare traficului rutier si imbunatatirea mobilitatii populatiei pe coridorul transfrontalier de legatura Oradea-Biharkeresztes” si “Pod rutier peste Raul Crisul Repede-str.Facliei-Dragos Voda”.

7.ACTIVITATEA DE GESTIONARE DATE – DIRECŢIA TEHNICĂ
(solicitări, cereri, petiţii, comunicări, note interne, adrese, alte documente intrate/ emise)

În perioada 01.01-31.12.2014, prin Compartimentul Gestiune Date, activitatea de primire corespondenţă, transmitere către structurile componente ale Direcţiei Tehnice în vederea soluţionării precum şi comunicarea modului în care au fost soluţionate solicitările/petiţiile/clarificările (sau proceduri premergătoare acestor soluţionări) către petenţi/solicitanţi din afara Primăriei Municipiului Oradea (persoane fizice/persoane juridice – instituţii centrale şi/sau locale, societăţi comerciale, etc.) sau către structuri din cadrul Primăriei Municipiului Oradea sau subordonate Consiliului Local a constat în gestionarea unui număr de 28.069 documente.

Mircea GHITEA Aurelia ŢENŢ Emil BENŢAN
Director executiv Director adjunct Director adjunct

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam