Sala „Traian Mo܈oiu” a Primăriei Oradea a fost gazda conferin܊ei de prezentare a proiectului „Oradea Donează
Viață”. Întâlnirea a avut loc în ziua de 14 octombrie 2015, de la ora 16:30, iar printre invita܊i s-au numărat
reprezenta܊i ai institu܊iilor publice locale ܈i jude܊ene, manageri de companii ܈i lideri ai organiza܊iilor orădene.
Ini܊iat ca ܈i proiect pilot „Oradea donează viață” are scopul de a cre܈te numǎrul donatorilor de sânge (܈i celule
Stem), implicit asigurarea stocurilor necesare de sânge Centrului de Transfuzie Sanguină Bihor, prin
informarea/con܈tientizarea membrilor comunitǎ܊ii noastre, că un ora܈ prosper are nevoie de cetă܊eni cu spirit civic,
altrui܈ti ܈i nu ȋn ultimul rând, sănătoși, cǎ sângele este o „resursă na܊ionalǎ” vitală ܈i regenerabilă, care poate sus܊ine
VIA܉A celor afla܊i ȋn situa܊ii critice (proviataoradea.ro, Facebook Centrul de Transfuzie Sanguina Oradea).
Ini܊iativa se adresează tuturor categoriilor profesionale care doresc să doneze sânge. Mai concret, ȋn prima lună (15
octombrie – 15 noiembrie) se vor trimite tuturor companiilor/institu܊iilor, organiza܊iilor de stat ܈i private din Oradea,
invita܊ii pentru organizarea atât de întâlniri cu angaja܊ii/colaboratorii acestora cu scopul promovǎrii donǎrii de sânge
(܈i celule Stem) cât ܈i pentru formarea de grupuri de donatori, care ulterior sǎ sus܊ină ܈i să promoveze această
activitate, ȋn rândul colegilor/prietenilor/familiei.
Pentru grupurile (cluster-ul) de persoane dornice să se implice activ în proiect, nu există un număr minim sau
maxim de persoane. Mai mult, chiar ܈i o singură persoană doritoare să doneze sânge este a܈teptată cu drag la sediu
(strada Louis Pasteur, numărul 30).
Disponibilitatea personalului de la Centrul de Transfuzie Bihor, fiind condi܊ionatǎ de programul zilnic de activitate,
ambele activitǎ܊i (atât ȋntâlnirile cât ܈i donarea propriu-zisǎ de sânge) impun anunțarea ܈i programarea lor, pentru
derularea în condi܊ii optime ܈i configurarea calendarului activită܊ilor, care vor fi postate periodic pe re܊elele de
socializare destinate proiectului.
Companiile, institu܊iile sau organiza܊iile interesate să sprijine campania sunt rugate să trimită un email de
programare către adresa de email contact@proviataoradea.ro sau prin mesaj privat pe Facebook-ul Centrul de
Transfuzie Sanguina Oradea, în care să specifice activitatea/numărul donatorilor ܈i ziua propusǎ.
În cazul în care din partea unei unită܊i s-a format un grup mai mare de 30 de donatori, Centrul poate facilita
donarea la sediul companiei/institu܊iei/organiza܊iei cu ajutorul autobuzului destinat colectei mobile.
Fotografiile donatorilor (cu acordul acestora) vor fi publicate pe pagina de Facebook a Centrului de Transfuzie
Sanguină, dar ܈i pe pagina evenimentului.

Unicitatea acestui proiect, constǎ ȋn faptul cǎ nu are dead-line, nu are sfârși

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam