În perioada 22-24 septembrie, la Mediaş, Comisia Teritorială de Avizare Transilvania a analizat treizeci de lucrări hidrotehnice din bazinele hidriografice: Crişuri, Mureş, Someş-Tisa şi Banat. Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a obţinut avizarea şi autorizarea pentru cinci baraje aflate în exploatare şi a încă unsprezece baraje aflate în administrarea altor instituţii sau agenţi economici.

Barajele au primit avize şi autorizaţii pe o perioadă de 7 ani. Exploatarea în siguranţă a barajelor, indiferent de deţinătorul sau scopul pentru care au fost construite, trebuie să fie o prioritate. Scopul Comisiei este de a examina, periodic, toate barajele pentru a se asigura că respectă exigenţele de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare.

„ Administraţia Bazinală de Apă Crişuri a obţinut autorizaţi de funcţionare în siguranţă pentru acumulările nepermanente Boianu Mare, Hotar, Păgaia, Înot şi Reghea. De asemeni, încă trei acumulări din judeţul Bihor, aflate în administrarea atorităţilor locale, au obţinut avize de exploatare şi anume: acumularea Otomani, Luncasprie şi Valea lui Mihai ” a declarat Dorel Dume, director A.B.A Crişuri.

Îm bazinul hidrografic Crişuri, Comisia CTAT a expertizat în total unsprezece documentaţii pentru lucrări aflate în administrarea autorităţilor locale sau a agenţilor economici.

Administraţia Naţională „Apele Române” organizează avizarea documentaţiilor de expertiză a siguranţei barajelor în cadrul a patru comisii de avizare teritoriale şi anume: Transilvania, Muntenia Vest, Muntenia Est şi Moldova.

Comisia întruneşte specialişti din cadrul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultură, din mediul universitar, din rândul experţilor autorizaţi, din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române”, din cadrul Administraţiilor Bazinale de Apă Crişuri, Mureş, Someş-Tisa şi Banat, precum şi din cadrul S.C. Hidroelectrica S.A.
Administraţia Bazinală de Apă Crişuri
Str. Ion Bogdan, nr. 35, 410125 Oradea,Tel: (0259) 442 033; (0259) 443 892; Fax: (0259) 444 237
Birou Relaţii cu Presa
Anca MIHOCIU
E:mail: presa_abacrisuri@yahoo.com
Tel: 0746/179564

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam