Asociaţia CARITAS România impreună cu Federaţia CARPO-“ OMENIA “ prin Programul de Cooperare Elveţiano-Român “SWISS –ROMANIAN COOPERATION PROGAMME” au pus bazele proiectului
“CETĂŢENI ACTIVI LA PUTEREA A TREIA”
Scopul proiectului este de a creşte capacitatea persoanelor vârstnice din România de a participa activ la influienţarea deciziilor politicilor publice în vederea creării condiţiilor favorabile pentru o îmbătrânire activă, demnă
Obiectivele proiectului prevede
Ø formarea unui PARLAMENT AL SENIORILOR, care să cuprindă în prima sa
etapa un număr de 8 membrii seniori care:
– să aibă rol de reprezentare a persoanelor vârstnice din România
– să expună porblemele vârstei a treia către senatori şi deputaţi Să schiţeze şi să prezinte acestora soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate, să monitorizeze şi să contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei care priveşte persoanele de vârsta a treia
Ø membrii PARLAMENTULUI SENIORILOR , vor promova îmbătrânirea activă,
solidaritatea şi comunicarea între generaţii şi o imagine demnă a bătrâneţii în România
Ø membrii PARLAMENTULUI SENIORILOR vor colabora cu O.N.G.-uri care
apară si promovează interesele persoanelor vârstnice, cu cluburi si centre de seniori
Ø membrii PARLAMENTULUI SENIORILOR vor fi selectaţi din toate cele 5
regiuni al ţării, care au împlinit vârsta de 60 ani şi care trebuie să prezinte un backround profesional in diferite domenii de activitate, fără apartenenţă politică
La sfârşitul lunii Noiembrie 2016 un grup format din 8 persoane din cele 5 regiuni ale României au fost convocati la Bucureşti pentru a fi investiţi ca MEMBRII in PARLAMENTUL SENIORILOR, aceştia sunt:
Geogică Bădărău- Bucureşti
Anca Zăvădescu – zona Ilfov
Dumitrof Filip – zona se sud-Teleorman
Săteanu Mioriţa – zona de vest – Oradea
Tania Nicolaescu – zona Tulcea – Tulcea
Bonica Voinescu – zona de est – Galaţi
Silvia Achiţei – zona de Nord – Iaşi
Szasz Ianos – zona centrală – Peroşani
Gheorghe Chioaru – preşedinte de onoare din partea Federaţiei CARPO “OMENIA”
In cadrul primei intâlniri 24-25 Noiembrie 2016, s-au stabilit priorităţile de acţiunie ale grupui, luând in considerare problemele cuprinse in Sinteza realizată in urma Cafenelelor Seniorilor care in decursul a 3 ani au avut loc in localităţile, Bucureşti, Brăila,Timişoara, Câmpulung Muşcel, Copşa Mică, Cluj Napoca, Satu Mare si Oradea
Membrii Parlamentului Seniorilor vor interpela, după alegerile din Decembrie 2016, un număr de 35 parlamentari, vor face comunicari prin mass media şi vor colabora cu Societatea civilă pentru a cunoaşte opinia publică
Datele si problemele sistematizate vor fi prezentate in data de 21 Februarie 2017 Membrilor celor 2 Camare Legislative si Ministerelor din noul Guvern care administrează şi gestionează problemele persoanelor vârstnice
Ca reprezentanta a Parlamentului Seniorilor am sarcina de a prezenta problemele privind protecţia socială a persoanelor vârstnice şi prevederile acestui segment in Bugetul României pe anul 2017
Mă bucur de faptul că am fost selectată pentru a reprezenta interesele persoanelor vârstinice , activitate pe care o desfăşor cu multă dăruire şi pasiune şi am încredere în reuşita acţiunilor intregului colectiv care a pornit cu un deosebit avânt dar şi cu un bogat bagaj de cunoştinte privind nevoile si necazurile persoanelor vârstnice
Mioriţa Săteanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam