Proiectul „Fundamentarea managementului sitului ROSCI 0062, Defileul Crişului Repede –
Pădurea Craiului”, finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Sectorial
Mediu, şi Guvernul României, se derulează între 01.05.2012 şi 31.12.2015, prin Centrul
pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor. Valoarea proiectului este de 1.965.649,53
lei sau 466.811,42 euro, activităţile sale derulându-se pe suprafaţa a 18 unităţi
administrativ-teritoriale, din judeţele Bihor şi Cluj, însumând o suprafaţă totală de 39.411
hectare.
Obiectivele urmărite de CAPDD Bihor au fost: asigurarea managementului eficient pentru
situl Natura 2000, Defileul Crişului Repede – Pădurea Craiului, creşterea gradului de
conştientizare privind importanţa conservării biodiversităţii pe teritoriul vizat şi îmbunătăţirea
capacităţii instituţionale a custodelui ariei protejate. În scopul atingerii acestor obiective a
fost realizat planul de management al sitului ROSCI 0062. Au fost întocmite peste 80 de
baze de date şi hărţi privind speciile şi habitatele. Prin intermediul întâlnirilor de informare şi
al dezbaterilor organizate cu privire la conţinutul Planului de management, localnici şi
specialişti au aflat informaţii despre conţinutul acestui document şi importanţa protejării
speciilor şi habitatelor din sit. Ca urmare a întâlnirilor desfăşurate în unităţile de învăţământ
şi a taberelor şocolare organizate în cadrul proiectului, copii de vârstă şcolară au fost şi ei
informaţi în legătură cu necesitatea ocrotirii valorilor naturale din Pădurea Craiului. Un
număr de opt persoane din cadrul CAPDD Bihor au fost instruite în operarea bazelor de
date GIS, pentru eficientizarea managementului teritoriului din sit.
Specialiştii au indentificat în teren prezenţa a 38 de specii de interes comunitar şi existenţa
unui număr de 16 habitate. Pentru acestea s-a estimat starea lor de conservare, s-au
identificat ameninţările existente şi cele posibile. Pe baza acestor informaţii s-au întocmit
planuri şi protocoale de monitorizare, ele fiind parte integrantă a planului de management.
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Programul Operaţional Sectorial Mediu
Paul Iacobaş – preşedinte CAPDD Bihor
tel/fax: 0359/410.556
email: contact@capdd-bihor.org

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam