Așa după cum îi este obiceiul dl Foncea denaturează în mod voit adevărul.
Față de acuzațiile aduse de către dl Foncea Casei de Asigurări de Sănătate Bihor o să vă răspund punctual la toate afirmațiile false pe care dl Foncea le induce opiniei publice.
CAS Bihor nu a primit nici o sesizare scrisă sau verbală din partea farmaciștilor că ar exista nereguli la Farmacia Lavanda.
CAS Bihor a efectuat controale la unii dintre furnizorii de servicii medicale printre care și Farmacia Lavanda în conformitate cu graficul anual de control fără a exista nici măcar o sesizare din partea cuiva.
Controalele se efectuează în conformitate cu prevederile legale și obiectivele stabilite de CNAS concret se verifică modul de respectare de către furnizorii de servicii medicale a clauzelor contractuale cum ar fi:
– consemnarea tuturor serviciilor medicale efectuate aferente pachetului de servicii de bază în registrul de consultații și fișele individuale ale pacienților;
– consemnarea simptomatologiei diagnosticului, tratamentului în registru de consultații și fișele individuale ;
– concordanța între diagnosticul stabilit și prescrierea de medicamente ca urmare a consultației medicale sau respectării indicațiilor din scrisorile medicale prescrise de către medicii specialiști;
– concordanța între diagnosticul stabilit și recomandarea de servicii paraclinice;
– verificarea respectării condițiilor de prescriere a medicamentelor pentru bolnavii încluși în Programe pentru compensare a prețului de referință a medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri sub 700 lei ;
– verificarea modului de prescriere pentru bolnavii cronici;
– verificarea modului de prescriere a medicamentelor pentru bolnavii incluși în cadrul unor programe naționale de sănătate conform Normelor;
– verificarea raportărilor lunare în format electronic transmise la CAS, a investigațiilor medicale paraclinice recomandate în regim ambulatoriu și DCI din lista medicamentelor cu și fără contribuție personală prescrise în tratamentul amulatoriu pe CNP.
De asemenea în timpul raportărilor electronice a servicilor efectuate în sistemul informatic (SIUI) există criterii de validare a acestor servicii. Acele servicii care nu respectă aceste criterii sunt respinse de sistem și nu vor fi validate. Drept consecință CAS va deconta numai acele servicii care au fost validate.
Falsitatea unei rețete sau a unui serviciu efectuat de un medic poate fi dovedită numai prin confruntarea directă cu asiguratul căruia i se adresează rețeta sau serviciul.Acest lucru presupune deplasarea la domiciliul asiguratului atribuție care nu intră în competențele corpului de control al CAS Bihor.
Într-adevăr am efectuat control și la Clinica New Medics pentru verificarea unor DCI –uri de medicamente, control care s-a efectuat și la alți furnizori de servicii spitalicești din județ care au fost solicitate de Compartimentul CLAWBACK din cadrul CNAS la sesizarea deținătorilor de autorizații de punere în piață a medicamentului fiindcă existau diferențe între evidențele CNAS –ului și ei. De exemplu existau medicamente în care cei care puneau pe piață medicamentul afirmau că acesta nu mai este pe piața Românescă și totuși la CAS a fost raportat ca și cum ar fi efectuat consum din acest medicament.
Prin toată activitatea ei CAS Bihor a urmărit, urmărește și va urmări satisfacerea accesului asiguraților la serviciile cât mai multor furnizori de servicii medicale.

Președinte – Director general,
Dr.Ionuț Gheorghe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam