Consecvent misiunii sale de a susţine profesia contabilă şi mediul de afaceri din România, C.E.C.C.A.R., sub egida Institutului Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă , a editat lucrarea „Ghid de aplicare a reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1.802 / 2014”. Aceste reglementări transpun în legislaţia naţională prevederile Directivei 2013 / 34 / UE a Parlamentului şi Consiliului European. Lucrarea este o abordare exhaustivă a secţiunilor Ordinului şi oferă specialiştilor şi altor persoane interesate o cazuistică impresionantă şi posibilitatea de a înţelege consecinţele practice ale textelor din reglementări, prin recurgerea la raţionamentul profesional. O atenţie deosebită este acordată secţiunilor care au presupus modificări importante faţă de reglementările anterioare reprezentate de OMFP 3.055/2009 cu modificările şi completările ulterioare: obligaţiile de raportare pe categorii de entităţi în funcţie de criteriile de mărime, conţinutul situaţiilor financiare, cerinţe de informare obligatorii şi facultative, raportul administratorilor, investiţiile imobiliare, activele biologice, activele de explorare, angajamente legate de concesiuni, reducerile de preţ, venituri aferente contractelor care prevăd gratuităţi sau stimulente, aspecte privind tratamentul fondului comercial în cazul elaborării situaţiilor financiare consolidate, etc. Lucrarea a fost elaborată de un colectiv de cadre didactice universitare şi a beneficiat de colaborarea unor profesionişti cu experienţă, din cadrul unor cabinete membre CECCAR. O serie de cazuri şi de exemple de prezentări de informaţii au fost inspirate din practicile unor entităţi din România dar şi din alte jurisdicţii europene care au fost considerate modele de bune practici de raportare financiară. Pe lângă aspectele care ţin de aplicarea Ordinului, lucrarea conţine şi o parte dedicată obligaţiilor fiscale ale entităţilor care aplică aceste reglementări. Se facilitează astfel înţelegerea nu doar a consecinţelor reglementărilor asupra raportării financiare a entităţilor ci şi a consecinţelor fiscale pe care le au politicile contabile adoptate de entităţi.
Alte noutăți editoriale: Standarde Internaționale de Raportare Financiară, ediția 2015; Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces, ediția a IV-a, revizuită; Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de aptitudini, ediția a III-a, revizuită.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam