În anul 2015 s-au realizat lucrări de investiţii în valoare de 3.429.730 lei repartizate pe surse de finanţare după cum urmează:
Sursa de finanţare Realizări 2015
(lei)
Surse proprii 1.261.460
Buget local (Reabilitări/Extinderi reţele) 2.168.270
TOTAL 3.429.730

Realizările fizice ale anului 2015 sunt conform tabelului de mai jos.

Nr. crt. Lucrari executate cu finantare de la bugetul local Lungimi utilitati (m) executate în 2015
Apă Canal menaj Canal ploi
1 Reabilitarea retelei de canal menajer, canal pluvial si extinderea retelei de apa secundara pe str. Independentei, Oradea 385 250 242
2 Reabilitare retea de apa, canalizare menajera si pluviala pe str. Tribunalului, Oradea 315 282 173
3 Canal colector menajer str. Secarei – Bdul Stefan ce Mare, Oradea 0 211 0
4 Reablitare retea de apa pe Pod Ferdinand – Piata Unirii, Oradea 33 0 0
5 Depoluare Parau Paris 0 83
Total 733 826 415

Nr. crt. Lucrari executate cu finantare din surse proprii Lungimi utilitati (m) executate în 2015
Apă Canal menaj Canal ploi
1 Extindere si reabilitare retea de apa str. Constantin Brancusi, Sinmartin 742 0 0
2 Reabilitare retea de apa si bransamente str. Abrudului, Oradea 85 0 0
3 Reabilitare retea de apa si bransamente P-ta Ghioceilor, Oradea 230 0 0
4 Reabilitare retea de apa si bransamente P-ta Bobalnei, Oradea 221 0 0
5 Reabilitare retea canalizare menajera subtraversare Parau Peta, Oradea
6 Reabilitare rezervoare de inmagazinare si cladire, Beius
7 Imprejmuire zona de protectie sanitara la rezervoarele de inmagazinare a apei, Beius
8 Reabilitare cladire statie de pompare si imprejmuirea zonei de protectie sanitara cu regim sever la Gospodaria de Apa Baile 1 Mai
9 Recompartimentare birouri str. Ioan Slavici, bl. D18, Oradea
10 Reabilitare horn si central termica din cadrul Statiei de Epurare, Oradea
11 Reparatii, zugraveli, vopsitorii, pardoseli, sediu central si SPAU P-cul N. Balcescu, Oradea
12 Reparatii exterioare la Ingrosatorul de namol nr. 1 din Statia de Epurare, Oradea
13 Reabilitare cladire Statie de Turbosuflante din cadrul Statiei de Epurare, Oradea
14 Inlocuire imprejmuire degradata la SE din zona dintre poarta 2 si poarta 3, cu gard din panouri zincate, Oradea
15 Lucrari de reparatii la casieriile sediului central CAO, Oradea
16 Izolatie acoperis Atelier de lucru Sinmartin
17 Reparatii fantana arteziana – str. E. Necunoscut, Oradea
Total 1.278 15 0

Proiectul „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bihor” ( semnat la 18.04.2011)presupune investiţii în extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă potabilă, precum şi a sistemului de colectare şi epurare ape uzate. Proiectul a fost implementat pentru aglomerările Oradea, Beiuş, Tinca, Biharia, de către Operatorul Regional „SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA”.
Proiectul constă în principal în măsuri de extindere a surselor de apă şi a conductelor de aducţiune, de reabilitare şi extindere a sistemelor de distribuţie a apei, de construire a rezervoarelor, a staţiilor de clorinare şi a staţiilor de pompare, precum şi reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare, construcţia staţiilor de pompare a apelor uzate şi a conductelor de refulare şi construcţia şi modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate. Populaţia beneficiară a proiectului va fi de aproximativ 230.900 locuitori.

Valoare estimată: 341.717,12 mii lei- valoare revizuită: 239.264,38 mii lei
Buget Local: 4.306,79 mii lei-1,8%
Buget de stat: 27.922,19mii lei-11,67%
Imprumut CAO:24.476,87 mii lei-10,23%
Fond Coeziune: 182.558,53 mii lei-76,30%
Contracte de lucrări : 15
Contracte de servicii : 4

Contracte încheiate:
CL3- Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare, loc. Beiuş
CL5- Extinderea sistemului de canalizare, loc. Tinca
CL6 – Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatea Nojorid
CL12- Extinderea reţelelor de apă şi canalizare, mun. Oradea
CL13-Extinderea reţelelor de apă şi canalizare şi staţie pompare ape uzate Densusianu, mun. Oradea
CL14 -Lucrări pentru îmbunătăţirea operaţională la staţia de epurare existentă în mun. Oradea

Contracte care urmează să fie încheiate pe parcursul lunii decembrie:
CL1- Sursa de apă Finis-Feredeu, conductă de aducţiune şi staţii de clorare, loc. Beiuş
CL9-Extinderea sistemului de canalizare, loc. Oşorhei, Alparea şi Fughiu

Contracte care se vor finaliza în 2016:
CL4-Staţie epurare ape uzate, loc. Tinca
CL10- Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera in municipiul Oradea
CL15-Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare aferente municipiului Oradea
CL16-Extindere si reabilitare retele alimentare cu apa si canalizare aferente Comunei Paleu ( Paleu şi Săldăbagiu de Munte)

Contracte fazate:
CL2-Staţie epurare şi staţie pompare de transfer ape uzate, loc. Beiuş
CL8-Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi canalizare, loc. Sântandrei, Palota, Girişul de Criş şi Tarian
CL 11- Extinderea şi reabilitarea reţelelor de apă şi canalizare, în zona de sud-est a mun. Oradea

Situaţie financiară:
Valoarea decontată până la 02.12.2015: -102.586,73 mii lei

În urma licitării, contractării şi implementării lucrărilor au rezultat economii. La solicitarea Companiei de Apă Oradea, s-a primit avizul Autorităţii de Management în privinţa utilizării acestei sume pentru contractarea altor lucrări.

Proiectul:
” Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă si canalizare în municipiul Oradea si comunele Nojorid, Osorhei,Sântandrei, Sânmartin, Tinca, Ineu si Copăcel.” , contract semnat în 14.10.2015

Valoare iniţială: 102.081,28 mii lei- valoare contractată: 99.387,81 mii lei
Buget Local: 894,49 mii lei-0,9% ,,
Buget de stat: 9.640,62 mii lei-9,70%
Imprumut CAO:10.435,72 mii lei-10,50%
Fond Coziune: 78.416,98 mii lei-78,90%
Contracte de lucrări : 7
Contracte de servicii : 4

Contarcte care urmează să fie încheiate pe parcursul lunii decembrie:
CL 1 E – „Protectia sursei de apa Uzina de apa nr. 4 Oradea impotriva infiltratiilor de apa din aglomerarile urbane din vecinatate

Contracte care se vor finaliza în 2016:
CL 2 E – „Extindere retele de apa si canalizare in cartierele Grigorescu, Episcopia si Calea Borsului, in Municipiul Oradea”(procent fizic 70,03%)
CL 3 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comunele Nojorid, Osorhei si Copacel”( procent fizic 46,70%)
CL 4 E – „Extindere sistem de canalizare si apa, cu racorduri la consumatori in localitatea Tinca si extindere sistem de alimentare cu apa si racorduri la consumatori in localitatile Gurbediu si Rapa”( procent fizic 18,00%)
CL 5 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Santandrei, localitatile Santandrei si Palota”( procent fizic 8,81%)
CL 6 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Sanmartin localitatile Sanmartin, Cordau, Cihei si Rontau”( procent fizic 58,96%)
CL 7 E – „Extindere retele de apa si canalizare in comuna Ineu localitatile Husasau de Cris si Ineu”( procent fizic 49,60%)

Situaţie financiară:
Valoarea decontată până la 02.12.2015:19.071.048,53 -lei

POIM 2014-2020
Program Operaţional Infrastructură Mare
Printr-un proces comun derulat de SC COMPANIA DE APĂ ORADEA împreună cu AM POS MEDIU şi JASPERS ( consultant AM) au fost agreate investiţi prioritare pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară APAREGIO şi din aria de operare a COMPANIEI DE APĂ . ( Oradea, Sânmartin, Oşorhei, Sântandrei, ceica, Drăgeşti, Hidişelul de Sus, Ineu, Nojorid, Beiuş, Tinca, Tilegad, Săcădat, Copăcel.
Valoare iniţială aprobată de AM pentru investiţi prioritare: 101.215.155 lei
În momentul de faţă se pregăteşte licitaţia pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate care se va afla la baza Cereri de Finanţare .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam