Asociaţia Pescarilor Sportivi Aqua Crisius derulează proiectul „Elaborarea Planurilor de management, măsuri de management integrat şi întărirea capacităţii instituţionale de administrare a siturilor ROSCI0049 Crişul Negru, ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea şi ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Crişul Repede, ROSCI0061 Defileul Crişului Negru, ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede, ROSCI0068 Diosig şi ROSCI0262 Valea Iadei”, proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu, axa prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii.
Valoarea totală a proiectului este de 1.637.659 lei, contribuţia financiară nerambursabilă a Uniunii Europene se cifrează la 90%, iar cea a Guvernului României la 10%.
Pentru asigurarea consultării publice, obligatorie în cadrul procedurii de elaborare şi aprobare a planurilor de management ale siturilor, vor avea loc 29 de evenimente de consultare publică în ROSCI0049 Crişul Negru – în localităţile Şoimi, Căpâlna, Cociuba Mare, Tinca, Batăr, Mişca, Ciumeghiu, Zerind, Avram Iancu; ROSCI0050 Crişul Repede amonte de Oradea – la Vadu Crişului, Auşeu, Aleşd, Aştileu, Ţeţchea, Lugaşu de Jos, Tileagd, Săcădat, Ineu, Oşorhei, Oradea; ROSCI0061 Defileul Crişului Negru – la Uileacu de Beiuş și Şoimi; ROSCI0068 Diosig – la Diosig; ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului Repede – la Oradea, Sântandrei, Girişu de Criş, Toboliu; ROSCI0262 Valea Iadei – la Curăţele și Budureasa.
La aceste evenimente vor fi prezentate planurile de management realizate în cadrul proiectului, se vor explica consecinţele aplicării lor şi se vor prelua sugestiile participanţilor. De asemenea, vor fi distribuite 2000 de mape cu pliante, materiale informative, pixuri şi stickere.
Menţionăm că planul de management stă la baza activităţii custodelui sitului de importanţă comunitară şi se constituie ca un document de referinţă pentru planificarea tuturor activităţilor legate de aria naturală protejată. El furnizează informaţiile de bază şi descrierea completă a sitului, identifică cele mai potrivite politici de management, promovează recunoaşterea unui set de valori a ariei protejate, anticipează orice conflict sugerând cele mai bune căi de rezolvare şi, nu în ultimul rând, este un instrument util de comunicare şi educaţie în raport cu comunităţile locale.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională

I Manager proiect: Andrei TOGOR I

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam