Asociația Consult Pro Education, Euzone Consultancy Network și partenerii acestora au organizat miercuri, 18 noiembrie a.c, în intervalul 10.00 – 14.00, la TradeCenter din Oradea (Str. Nufărului nr. 28E) un eveniment dezbatere pe tema economiei sociale. Impactul noii legislații aplicate întreprinderilor sociale, ajutorul de minimis și concurența, rolul organizațiilor neguvernamentale în dezvoltarea economiei sociale, al achizițiilor publice ca instrumente pentru dezvoltarea acestui domeniu, au fost câteva din temele care au făcut subiectul acestei dezbateri. Evenimentul continuă seria de acțiuni din cadrul proiectelor CRESC – Capabil de reușită prin economia socială, cofinanțate din Fondul Social European prin POSDRU 2007 – 2013.
Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor publice, ai societății civile și ai mediului academic, specialiști din domeniul economiei sociale, manageri și angajați în structuri de economie socială, din județele Bihor și Alba, dar și din regiunea București – Ilfov. Evenimentul a oferit, de asemenea, prilejul prezentării a peste 20 de afaceri sociale înființate în România, cu activități în diferite domenii de activitate precum: producții de confecții și artizanat, producție peleți, servicii de curățenie, amenajare spații verzi și spații comunale, servicii de prelucrare lemn și producție mic mobilier din lemn, producție piatră și producție pavaje, servicii de monitorizare tematică de suport și servicii de consultanță pentru dezvoltarea capacității organizațiilor non-profit, transport adaptat, reparații/întreținere și adaptare fotolii rulante.
„Evenimentul de astăzi ne-a oferit șansa de a împărtăși din experiența noastră, de a arăta că există soluții pentru dezvoltarea comunităților din România. Am vrut să prezentăm, alături de diferite afaceri sociale înființate în România, cele 14 afaceri sociale deschise în cadrul proiectelor noastre, în județele Alba, Bihor și în București. Componenta socială a fost extrem de importantă, deoarece prin implementarea proiectelor am creat 84 noi locuri de muncă. În plus, 350 de persoane au beneficiat de servicii integrate de consiliere, dezvoltarea abilităților, a cunoștințelor și a stimei de sine. Prin discuțiile de astăzi cu specialiști în economie socială, în resurse umane, cu reprezentanți ai autorităților publice locale, dar și ai sectorului privat, alături de oameni angajați în aceste structuri, ne-am propus să identificăm împreună cu ce resurse ne mobilizăm în continuare să creăm exemple de bună practică în acest sector.” a mărturisit Adriana Duțu, reprezentant Euzone Consultancy Network.

Proiectele CRESC – Capabil de reușită prin economia socială sunt cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007 – 2013, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.1 și sunt implementate pe o perioadă de 14 luni, până în luna decembrie 2015, în regiunile de dezvoltare Nord-Vest, Centru și Bucureşti-Ilfov. Informații despre proiectele POSDRU puteți găsi accesând www.fonduri-ue.ro. Pentru detalii despre proiecte și economia socială, vă invităm să accesați platformele:
www.wiseromania.ro și www.creschub.ro
PERSOANA DE CONTACT:
Adriana Barbu, expert în comunicare
Tel: 0721 069 194
Email: proiect143827@gmail.com

Despre economia socială
Economia socială este acea formă de economie care vine cu soluții inovatoare la problemele sociale, economice sau de mediu ale comunității și la nevoile membrilor săi, care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectoarele public și privat. Spre deosebire de economia de piață, orientată exclusiv spre profit, economia socială are ca scop îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități accesibile persoanelor dezavantajate, care fac parte din categorii sociale vulnerabile.
Economia socială include forme de organizare tip SES (structuri de economie socială) precum cooperativele, societățile mutuale, asociațiile nonprofit și fundațiile în cadrul cărora se creează oportunități de formare profesională și locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile. În cadrul ei se acordă prioritate creării unui model de întreprindere denumit întreprindere de economie socială care asigură dezvoltarea unor valori importante pentru societate precum protecția socială, serviciile sociale, sănătatea, egalitatea de șanse, educația și formarea pentru grupurile sociale dezavantajate.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam