În vederea asigurării unei comunicări transparente a cheltuielilor, veniturilor, încasărilor şi plăţilor aferente asociațiilor de proprietari, s-a impus modificarea şi completarea Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.
În acest sens, art. 36, lit. g) din Legea nr.230/2007 prevede următoarea atribuție ce îi revine administratorului: „informarea trimestrială, în scris sau prin poşta electronică, a proprietarilor, membrii asociaţiei de proprietari, cu privire la situaţia financiară cuprinzând toate elementele de cheltuieli, venituri, încasări şi plăţi aferente asociaţiei de proprietari, sub semnătura proprie şi contrasemnată de preşedintele şi de cenzorul asociaţiei de proprietari.”
De asemenea, dispoziţiile art. 48^1 din Legea nr. 230/2007 reglementează faptul că: „asociaţia de proprietari, prin grija preşedintelui asociaţiei, va afişa lunar, la vedere, lângă lista de plată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, modalitatea de calcul în urma căreia au rezultat sumele lunare de plată ale proprietarilor. Modalitatea de calcul va conţine şi va arăta explicit toate costurile şi sumele care formează totalul de plată al proprietarilor, respectiv modul de calcul şi de repartizare a acestor cheltuieli către proprietari.”
Art. 48^1 a fost introdus de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 17 din 4 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 174 din 8 martie 2016.
Neîndeplinirea obligaţiilor mai sus menționate constituie contravenţie și se sancţionează conform art. 56, alin.(2), lit. a.) din Legea 230/2007, răspunderea contravențională revenindu-le administratorilor şi președinţilor asociațiilor de proprietari.

Cu stimă,
Biroul de presă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Protected by WP Anti Spam